Nuacht ar an tairseach

Cabhraíonn EURES na Fionlainne le FBManna smaoineamh ar an “Eoraip”

“Níl FBManna feasach go leor ar na huirlisí atá ar fáil dóibh,” a deir Maritta Mikkola, Bainisteoir Líne de chuid EURES i Turku, san Fhionlainn.Rinne Maritta ionadaíocht ar EURES ag imeacht a bhí dírithe ar fhiontraithe a spreagadh chun breathnú thar lear agus ar seo a chur chun cinn.        
 
Is ionann an imeacht, lena raibh dhá eachtra bainteach i mbliana, KiVi IV (giorrúchán Fionlannach de “Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä”, a chiallaíonn iomaíochas ó onnmhairiú agus ó idirnáisiúnú) mar aon le EDE (Lá Eorpach an Fhiontraí), agus imeacht bliantúil. Cuireadh tús leis an KiVi in 2005 agus eagraítear é i réigiúin de chuid an 15 Ionad um Fhorbairt Gheilleagrach, Trácht agus Comhshaol san Fhionlainn. Mheall an t-imeacht KiVi i Turku 35 eagraíocht éagsúil a bhfuil an aidhm chéanna acu go léir: cabhrú le cuideachtaí breathnú go hidirnáisiúnta. Bhí Oifig Fostaíochta agus Forbartha Geilleagraí de chuid Turku/EURES ar cheann acu seo.
 
“Ba é brat-téama an imeachta EDE ná ‘Realize your imagination’ [‘Do shamhlaíocht a fhíorú’] a chuir dúshlán faoi rannpháirtithe a gcuid smaointe agus tuairimí a thabhairt chun réalachais. Is féidir le tabhairt le chéile na n-eagraíochtaí uile arb ionann iad agus an bosca uirlise d’fhiontraithe in aon áit amháin, intinn mórán fiontraithe a oscailt. Feidhmíonn roinnt eagraíochtaí, cosúil le EURES, saor in aisce agus is féidir le heagraíochtaí eile feidhmiú le maoiniú nuair a theastaíonn ó chuideachtaí breathnú go hidirnáisiúnta,” a deir Maritta.
 
Tugadh mórán cuairteanna ar sheastán EURES i rith an imeachta agus chuir roinnt mhaith fiontraithe ceisteanna faoi earcaíocht uile-Eorpach agus intéirneachtaí. “Bíonn a lán cuairteoirí againn i gcónaí ar spéis leo níos mó a fháil amach faoinár gcuid seirbhísí. I Turku tá comhairleoir EURES amháin againn atá speisialaithe i gcabhrú le fiontraithe le hearcú Eorpach agus comhairleoir eile atá speisialaithe i gcabhrú le lucht cuardaigh fostaíochta poist a aimsiú san Eoraip. Ach fiú má fheicimid mórán spéise inár gcuid seirbhísí tugaimid faoi deara freisin go bhfuil roinnt leisce ar dhaoine iad a úsáid. Nuair is amhlaidh an cás, cuirim in iúl de ghnáth go dtairgimid ár seirbhísí saor in aisce agus go bhfuil líonra de 850 comhairleoir EURES againn i 32 tír Eorpach. De bharr go bhfuilimid mar chuid den riarachán poiblí san Fhionlainn (bíonn EURES mar chuid den tseirbhís fostaíochta poiblí i gcónaí) is ráthaíocht í sin d’fhreagracht agus d’iontaoibh. Ar an iomlán, is seirbhís éifeachtúil agus cost-éifeachtach í EURES le haghaidh fiontraithe,” a chríochnaíonn Maritta.
 
Léigh a thuilleadh:
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh d’fhostóirí
 
Cuardaigh fostaithe oilte i mBunachar Sonraí CV de chuid EURES
 
Cuardaigh imeachtaí a bheidh ar siúl amach anseo i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
Aimsigh Comhairleoir de chuid EURES san Fhionlainn
 
 

« Ar Ais