Nuacht ar an tairseach

Curiarracht i líon na mac léinn ag fáil deontas AE chun staidéar thar lear

Tá deontais Erasmus faighte ag os cionn 213 000 mac léinn Eorpach chun staidéar nó oiliúint a fháil thar lear i rith na bliana acadúla 2009/10, de réir staidrimh foilsithe ag an gCoimisiún Eorpach i Meitheamh 2011. Léiríonn sé sin méadú 7.4% ar an mbliain roimhe sin agus curiarracht nua don chlár.                    
 
Is é Erasmus clár soghluaisteachta is mó aithne na hEorpa agus ceann de na tionscnaimh malartaithe mac léinn is rathúla ar domhan. Tá os cionn 2.5 milliún mac léinn tar éis leas a bhaint cheana féin as deontais Erasmus chun tabhairt faoi staidéar nó oiliúint thar lear. Agus más féidir aon cheann a thabhairt de threochtaí reatha, in 2012/13 tá an AE ar tí a sprioc a ghnóthú i leith tacú le 3 mhilliún mac léinn Eorpach ó thráth seolta an chláir i 1987.
 
Bhí an Spáinn, an Fhrainc agus an Ríocht Aontaithe ar an trí thír is cáiliúla do mhic léinn in 2009/10. Sheol an Spáinn an líon is mó mac léinn thar lear freisin, leis an Fhrainc agus an Ghearmáin ina dhiaidh sin.
 
Sa bhreis air sin chonaic roghnúchán socruithe na mac léinn i gcuideachtaí thar lear in 2009/10 méadú 17.3% ar an líon spéise ón mbliain roimhe sin, le os cionn 35 000 mac léinn (duine as gach seisear ón iomlán) ag tabhairt faoin rogha seo. “Tá clár Erasmus ar cheann de scéalta rathúlachta is mó an Aontais Eorpaigh. Léiríonn na figiúirí is déanaí an scéal dóibh féin. Tá níos mó tóir ar Erasmus ná ariamh... Le staidéar nó oiliúint thar lear osclaítear doirse na forbartha pearsanta agus na ndeiseanna fostaíochta, mar sin tá an ceart glan againn a bheith uaillmhianach i ndáil le hinfheistiú inár n-aos óg,” a dúirt Androulla Vassiliou, an Coimisinéir Eorpach don Oideachas, Cultúr, Ilteangachas agus an Aos Óg.
 
Cuireann Erasmus ar chumas na mac léinn san ardoideachas idir 3 agus 12 mhí a chaitheamh i dtír Eorpach eile – le haghaidh staidéar nó socrúcháin i gcuideachta nó eagraíocht eile. Féadfaidh aon mac léinn atá rollaithe in institiúid ardoideachais rannpháirteach i gceann den 33 tír rannpháirteach (27 Ballstát an AE, an Chróit, an Íoslainn, Lichtinstéin, an Iorua, an Tuirc, agus, ón samhradh seo i leith, an Eilvéis) leas a bhaint as clár Erasmus.
 
Léigh a thuilleadh:
 
Léigh an tuarascáil ina hiomláine ar Erasmus - Fíricí, Figiúirí & Treochtaí
 
Faigh amach a thuilleadh faoi chlár Erasmus
 
 
Faigh a thuilleadh faisnéise faoi na dálaí oibre agus maireachtála i dtíortha Eorpacha éagsúla ar Thairseach EURES um Soghluaisteacht ó Phost go Chéile
 

« Ar Ais