Nuacht ar an tairseach

“Níl aon daoine leisciúla, ach daoine le heaspa spriocanna”

Oibríonn cóitseálaí poist agus úinéir de chuid MyLifeAcademy, Claudiu Moldovan i dteannta le EURES i Malmö, sa tSualainn ag cóitseáil aosa óig dífhostaithe na tíre chun obair a fháil san Eoraip.I dtír ina bhfuil dífhostaíocht ina measc siúd faoi bhun aois 25 suite faoi láthair ag 25%*, féadfaidh cóitseáil poist téad sábhála a sholáthar don aos óg soghonta atá ag iarraidh an chéad phost do-aimsithe sin a fháil.
                       
 
Labhraíonn Claudiu linn faoi chóitseáil poist, conas mar a d’éirigh sé sáite ann, an chaoi a ndéanann sí difríocht agus roinneann sé roinnt leideanna linn fiú chun cuidiú leis an gcuardach fostaíochta.    
 
Conas a thosaigh tú amach mar chóitseálaí poist an aosa óig?
“Bhíos ag obair mar chóitseálaí do dhaoine fásta agus thugas faoi deara nach raibh aon chóitseálaithe poist ann ag an am a bhí ag obair go sainiúil le daoine óga, go háirithe iad siúd le spéis acu bheith ag maireachtáil agus ag oibriú thar lear. Ansin, in 2010, thosaíos ag obair le EURES agus an tseirbhís fostaíochta poiblí (PES) ar thionscadal beag le hógánaigh dífhostaithe.
 [...]An rud dearfach faoi hógánaigh ná go bhfuil siad solúbtha agus i gcónaí sa tóir ar bhlaise a fháil de rudaí nua.”
 
Céard atá i gceist le cóitseáil poist?
“Creidim go láidir nach bhfuil aon daoine leisciúla ann, ach daoine le heaspa spriocanna soiléire[...] I gcóitseáil poist cuirimid go leor ama isteach i bhforbairt spriocanna agus meonta an lucht cuardaigh fostaíochta óig. Is mór an chéim í ó smaoineamh go gníomh, mar sin tá gá leis an dearcadh, an meon aigne agus na béasa cearta.
 
I gcaitheamh an chláir trí-mhí arna sholáthar ag EURES na Sualainne, foghlaimíonn rannpháirtithe conas curriculum vitae a scríobh i mBéarla, Gearmáinis nó Spáinnis, mar aon le páirt a ghlacadh in agallaimh insamhailte le haiseolas ar iompar ginearálta. Tá cúrsa speisialta freisin ar chomharthaíocht choirp agus seisiún ar conas smaointeoireacht diúltach a sheachaint.
 
Chun cuidiú leo a gcuid cuspóirí a bhaint amach iarrtar ar na daoine óga a gcuid gníomhaíochtaí a rianú ar bhonn míosúil, rud a léiríonn cé mhéid ama i ndáiríre a chaitheann siad ar a gcuid spriocanna."
 
Cén difríocht ar féidir le cóitseáil poist a dhéanamh?
“Is ollmhór an difríocht agus bíonn go leor de na rannpháirtithe nach mbíonn so-aitheanta ag deireadh an chúrsa. Le scileanna sóisialta feabhsaithe agus meon níos réamhghníomhaí tá sé níos éasca dóibh post a fháil agus a choimeád. Agus nuair a bhíonn seal caite thar lear acu is féidir leo post maith a fháil sa tSualainn nuair a fhilleann siad abhaile.”
 
Cén chomhairle atá agat do dhaoine óga ag lorg a chéad phoist?
- Oibrigh amach céard a theastaíonn uait a dhéanamh, scríobh síos do chuid spriocanna agus an méid a theastaíonn uait a ghnóthú sna cúig bliana le teacht
- Oibrigh amach céard atá id’ thiomáint, céard iad do phaisin?
- Bíodh mianta agat agus oibrigh ina dtreo.
- Lorg cabhrach – tá an oiread sin roghanna ann go mb’fhéidir go mbeadh roinnt cabhrach uait i ndáil le d’fhócas a chúngú síos.
- Bain úsáid as do ghréasán - áiríonn sé seo cairde agus gréasáin sóisialta.
 
“Nuair atá do ‘cén fáth?’ mór go leor, is éasca do ‘conas?’”
 
 
Léigh a thuilleadh:
 
 
Faigh a thuilleadh faisnéise faoi na dálaí oibre agus maireachtála i dtíortha Eorpacha éagsúla ar Thairseach EURES um Soghluaisteacht ó Phost go Chéile
 
 
Féach ar MyLifeAcademy
 

« Ar Ais