Nuacht ar an tairseach

Éileamh ar dhochtúirí leighis sa tSualainn

Ortaipéidic, ainéistéiseolaíocht, máinliacht éigeandála tráma agus gaistreintreolaíocht...is cosúil go bhfuil easpa ollmhór dochtúirí leighis le saineolas sa tSualainn.Go deimhin, tá an tír ag earcú pearsanra leighis leis an saineolas seo ó thíortha Eorpacha eile ar bhonn gníomhach ón mbliain 1999. Chun cabhair a thabhairt an phian a leigheas, tá cabhair tugtha ag EURES na Sualainne níos mó ná 700 dochtúir a earcú le linn na tréimhse seo.                            
 
“Sula dtosaímid ag earcú i dtír iarraimid cead i gcónaí ar ár gcomhghleacaithe EURES sa tSeirbhís Fostaíochta Poiblí agus ar an gcumann náisiúnta dochtúirí. Má tá easpa dochtúirí leighis i dtír, d’fhéadfadh earcú dochtúirí a bheith íogair ar bhonn polaitíochta. Gach bliain déanaimid iarracht na tíortha eile atá rannpháirteach i EURES agus ina bhfuil farasbarr féideartha de speisialtóirí leighis a aithint,” a deir Hilal Tercan, Comhairleoir de chuid EURES agus Bainisteoir Tionscadail le haghaidh Earcaíochta Leighis i EURES na Sualainne.       
 
Cuireadh tús leis i 1999 nuair a d’iarr, don chéad uair riamh, fostóirí Sualannacha san earnáil chúram sláinte cabhair ar EURES chun pearsanra a earcú ón Fhionlainn. Sa lá atá inniu ann is féidir an earcaíocht a dhéanamh in aon tír eile de chuid EURES agus bíonn sé dírithe ar speisialtóir leighis den chuid is mó. Is í an chúis is mó leis an nganntanas dochtúirí speisialtóra sa tSualainn ná na deacrachtaí a bhaineann le héileamh a réamh-mheas, toisc go dtógann sé cúig bliana le bheith i do dhochtúir agus cúig go seacht bliana sa bhreis ar sin le bheith i do speisialtóir. “Tá sé an-deacair an riachtanas a thuar 12 bliain roimh ré agus cé go bhfuil líon na mac léinn atá ag déanamh staidéir ar leigheas sa lá atá inniu ann méadaithe sa tSualainn, beidh blianta ann sula mbeidh siad ina speisialtóirí, agus mar sin iarradh ar EURES cabhair a thabhairt,” a mhíníonn Hilal.
 
I mbliana d’aithin Hilal agus a comhghleacaithe EURES sa tSualainn an Iodáil mar thír ina bhféadfaí earcaíocht a dhéanamh. Ach sula raibh siad in ann tosú, bhí orthu tabhairt faoi “rialú cáilíochtaí" chun a chinntiú go bhfuil oideachas na ndochtúirí leighis ar aon dul leis an méid atá ag riachtanach sa tSualainn.
 
Iarrtar ar na dochtúirí a earcaítear fanacht ar feadh íostréimhse trí bliana. Íocann a bhfostóirí Sualannacha as a gcuid oideachais teanga os rud é gur réamhchoinníoll í a bheith in ann Sualainnis a labhairt chun freastal ar othair. “Sa bhfadtréimhse, baineann buntáistí pearsanta agus gairmiúla araon le dochtúirí a mhalartú. Malartaímid dea-chleachtais ar bhonn gairmiúil agus foghlaimíonn na dochtúirí teanga agus cultúr nua ar bhonn pearsanta,” a chríochnaíonn Hilal.
 
 
 
Léigh a thuilleadh:
 
Faigh a thuilleadh eolais ar na dálaí oibre agus maireachtála i dtíortha Eorpacha éagsúla ar Thairseach EURES um Soghluaisteacht ó Phost go Chéile
 
 
Cuardaigh fostaithe oilte i mBunachar Sonraí CV EURES

« Ar Ais