Nuacht ar an tairseach

Cabhraíonn EURES le páirtithe na bhfostaithe i bParlaimint an AE poist a fháil

Fostaíonn Parlaimint na hEorpa thart ar 7 000 duine, lena n-áirítear 736 Feisire de Pharlaimint na hEorpa.Tagann an pearsanra ó Bhallstáit uile na hEorpa agus is minic a thugann siad a bhfir chéile, a mná céile nó a bpáirtithe leo a bhfuil a gcuid gairmeacha féin tugtha suas acu ina dtír dhúchais chun aistriú go dtí an Bheilg.   
 
“Tá dhá phríomhtheachtaireacht agam do chéilí agus do pháirtithe na bparlaiminteoirí. Is í an chéad cheann ná go bhfuil margadh saothair na Bruiséile thar a bheith dinimiciúil agus iomaíoch ó thaobh geilleagair de le riachtanais an-sonracha cosúil le ardchaighdeán cáilíochtaí agus scileanna teanga. Is í an dara ceann ná go bhfuil éagsúlacht náisiúnach sa Bhruiséil, agus is de thionscnamh coigríche iad 46% de chónaitheoirí na Bruiséile,” a deir Victoria Petrova, Comhairleoir de chuid EURES ag Brussels International Jobcentre (Ionad Idirnáisiúnta Fostaíochta na Bruiséile).
 
Le cuireadh faighte ó dheasc fáilte Pharlaimint na hEorpa le haghaidh pearsanra sa Bhruiséil, cuireann EURES daoine nua ar an eolas faoin margadh fostaíochta sa Bheilg agus faoi dheiseanna poist sa Bhruiséil i rith seimineáir a eagraítear dhá uair sa bhliain i bhFraincis agus i mBéarla.
 
Is iad seo a leanas sonraí maidir leis an margadh saothair sa Bhruiséil:
  • Ganntanas oibrithe cáilithe.
  • Barraíocht oibrithe neamhcháilithe.
  • Soghluaisteacht idir-réigiúnach ard le 360 000 comaitéir laethúil.
  • Folúntais phoist dhátheangacha (Ollainnis & Fraincis).
  • Easpa iarrthóirí do ghairmithe áirithe cosúil le hinnealtóirí, altraí agus speisialtóirí TF.
 
De bharr go gcabhraíonn EURES le saoránach Eorpach ar bith ar mian leis/léi aistriú ó nó chuig Ballstát Eorpach eile, tá Comhairleoirí EURES sásta cabhrú le céilí agus le páirtithe Pharlaimint na hEorpa obair a fháil agus lánpháirtiú go héasca. 
 
“Teastaíonn ó dhaoine a aistríonn chuig an mBeilg faisnéis a fháil ar na nósanna imeachta a bhaineann lena chinntiú go n-aithnítear a gcuid cáilíochtaí (arb ionann é agus nós imeachta casta); ar cá háit ar féidir leo poist a fháil agus má labhraíonn siad Béarla amháin; céard iad na hearnálacha ina bhfuil poist ar fáil. Is í sin an fhaisnéis a thairgim i rith an tseimineáir seo ach is féidir í a fháil freisin ar thairseach EURES agus ar láithreán gréasáin Brussels International Jobcentre (Ionad Idirnáisiúnta Fostaíochta na Bruiséile), ionas gur féidir le gach duine í a léamh,” a shonraíonn Mélanie Chaineux, Comhairleoir de chuid EURES freisin ag Brussels International Jobcentre (Ionad Idirnáisiúnta Fostaíochta na Bruiséile).   
 
 
Léigh a thuilleadh:
 
 
 
Faigh a thuilleadh eolais ar na dálaí oibre agus maireachtála i dtíortha Eorpacha éagsúla ar Thairseach EURES

« Ar Ais