Nuacht ar an tairseach

Cabhraíonn EURES le fiaclóir fostaithe a earcú

Is ionad fiaclóireachta faoi úinéireacht teaghlaigh é Dental Zorg in Amstardam, a bunaíodh i 1988, agus a fhostaíonn thart ar 100 duine. Is ó lasmuigh den Ísiltír iad roinnt de na fostaithe seo. Tá Leas-Stiúrthóir Dental Zorg, Naziem Adalat, ag earcú fostaithe go rathúil le cabhair ó EURES ón mbliain 2000. 
     
 
“Níor éirigh rómhaith le mo chuardach d'fhiaclóirí cáilithe, do shláinteolaithe béil agus do theicneoirí fiaclóireachta san Ísiltír ag an am. Bhí ganntanas fiaclóirí maithe ann, rud ar thóg mé faoi deara nuair a bhí pearsanra cáilithe á lorg agam san Ísiltír,” a mhíníonn Naziem.
 
Ag sábháil ama agus airgid
Chuaigh Naziem i dteagmháil lena Chomhairleoir áitiúil de chuid EURES ar dtús sa bhliain 2000 chun faisnéis a fháil faoi fhéidearthachtaí na hearcaíochta trasteorann agus na hearcaíochta laistigh den Aontas Eorpach i gcoitinne. Le EURES ag gníomhú mar idirghabhálaí, tháinig sé ar theicneolaí fiaclóireachta go gasta sa Ghearmáin
 
Roinnt blianta níos déanaí, tá teagmháil déanta ag an ionad fiaclóireachta le EURES arís. “Leis an bpacáiste uathúil a thairgimid de chúram agus teicneolaíocht fiaclóireachta in aon ionad amháin, thosaíomar ag leathnú go gasta go ceithre ionad, le 40 000 othar. Bhí orainn fostaithe le níos mó cáilíochtaí a lorg.”
 
A bhuíochas do EURES bhí an t-ionad fiaclóireachta in ann ceithre fhiaclóir a earcú ó áit eile san Aontas Eorpach. “Cuireann EURES ar an mbóthar ceart tú, ag oscailt margaí saothair i dtíortha eile na hEorpa. Sábháileann sé sin mórán ama agus airgid,” a deir Naziem.
 
Ní bacainn ar bith í teanga
Tugann foireann nua Dental Zorg faoi chlár oiliúna dian ar feadh bliana agus foghlaimíonn siad faoi chóras náisiúnta cúraim sláinte na hÍsiltíre lena linn. Bíonn orthu Ollainnis a fhoghlaim freisin ionas gur féidir leo cumarsáid a dhéanamh go héifeachtach le hothair ag an ionad. “Go dtí go bhfuil cumas maith bainte amach ag fostaithe nua sa teanga, oibríonn siad le comhghleacaí a bhfuil Ollainnis líofa aige/aici,” a shonraíonn Naziem.
 
 
 
Léigh a thuilleadh:
 
 
Aimsigh do Chomhairleoir EURES

« Ar Ais