Nuacht ar an tairseach

Eagraíonn EURES na hÉireann seimineár tionscnaimh ghnó Éireannach-Polannach

D’fhreastail os cionn 80 náisiúnach Éireannach agus Polannach ar sheimineár agus ceardlann lae le haghaidh fiontraithe cumasacha ar spéis leo gnó a thosú in Éirinn nó sa Pholainn.Bhí an ceardlann, a reáchtáladh i mBaile Átha Cliath i mí na Bealtaine 2011, ar an gcéad cheann i sraith de cheardlanna tionscnaimh ghnó a d’eagraigh ag EURES na hÉireann in éineacht le Bord Fiontar Cathrach Bhaile Átha Cliath le haghaidh oibrithe soghluaiste agus saoránach Éireannach.          
 
Cé go bhfuil sé i gceist seisiúin chomhchosúla a chur ar fáil do náisiúnaigh ó thíortha eile atá ag maireachtáil in Éirinn, “bheartaíomar an ceardlann a thairiscint ar náisiúnaigh Pholannacha ar dtús de bharr gurb ionann iad agus an dara grúpa is mó d’oibrithe soghluaiste atá ag maireachtáil in Éirinn,” a mhíníonn Frances Dunne, Bainisteoir Cúnta le Seirbhísí Idirnáisiúnta Fostaíochta FÁS agus an comhordaitheoir de chuid EURES.
 
De réir na Roinne Coimirce Sóisialaí in Éirinn, nuair a bhí an méid ba mhó d’oibrithe soghluaiste ar fáil in 2006, chláraigh os cionn 93 700 náisiúnach Polannach nua le huimhir slándála sóisialta agus iad incháilithe le haghaidh oibre. Cé gur tháinig meath ar an líon daoine go díreach os cionn 8 700 clárúchán nua in 2010, tá mórán dóibh siúd a tháinig go hÉirinn roimhe seo fanta sa tír agus is ionann anois iad agus an dara pobal is mó d’oibrithe soghluaiste in Éirinn. Bhí siad ar cheann de na chéad ghrúpaí a raibh tionchar ag an ngéarchéim gheilleagrach orthu freisin.
 
“I gcúlú geilleagrach éiríonn daoine an-chruthaitheach agus breathnaíonn siad ar bhealaí éagsúla le maireachtáil agus le slí bheatha a dhéanamh. Is minic gurb é an t-am is fearr chun dul i mbun gníomhaíochtaí fiontraíochta. Sin é an fáth ar bheartaíomar cabhrú le daoine a gcuid gnóthaí féin a chur ar bun tríd an gcomhairle agus an bhfaisnéis atá uathu le tosú a sholáthar,” a deir Frances.
 
Chuir Bord Fiontar Cathrach Bhaile Átha Cliath faisnéis i láthair maidir le gnó a thosú in Éirinn, lena n-áirítear na nósanna imeachta agus bacainní atá ann d’fhiontraithe nach Éireannaigh iad, in éineacht leis an tacaíocht airgeadais atá ar fáil. Bhí Gníomhaireacht um Fhorbairt Fiontraíochta na Polainne ar fáil freisin chun comhairle chomhchosúil a sholáthar d’aon duine ar mian leo gnó nó comhfhiontar a chur ar bun sa Pholainn.
 
Bhí rannpháirtithe in ann freastal ar “chlinicí meantóireachta aonair” freisin, ina raibh siad ábalta a gcuid smaointe gnó a phlé agus comhairle níos oiriúnaí a fháil ó na saineolaithe a bhí i láthair iontu.
 
“Tá súil againn anois an coincheap seo a chur i bhfeidhm do náisiúnaigh ó thíortha eile an AE atá ag maireachtáil in Éirinn,” a chríochnaíonn Frances.
 
 Léigh a thuilleadh:
Láithreán gréasáin oifigiúil de chuid EURES in Éirinn
 
 
Cuardaigh imeachta EURES atá in aice leat i bhféilire imeachtaí EURES

« Ar Ais