Nuacht ar an tairseach

Cabhraíonn EURES le hoibrí sóisialta Beilgeach post a fháil sa RA

Cáilíodh Flore Thewis ón mBeilg mar oibrí sóisialta in 2004. I ndiaidh sé mbliana ag obair i mbrainsí éagsúla d’obair shóisialta, bhí fonn uirthi uaithi sainfheidhmiú. Bhí sé mar uaillmhian aici oibriú le leanaí, réimse ina bhfuil ganntanas folúntas sa Bheilg agus ina dtairiscítear conarthaí sealadacha den chuid is mó. Bhí sí ag cuardach dúshláin nua freisin a chuirfeadh ar a cumas cur leis na scileanna agus leis an taithí a bhí forbartha aici cheana féin.
 
Ag síorchuardadh tairiscintí poist ar láithreán gréasáin de chuid oifig réigiúnach fostaíochta na Beilge, tháinig sí ar fholúntas le haghaidh oibrí sóisialta sa RA.
“Is amhlaidh go raibh cuma rómhaith air. Ní hamháin go raibh conradh fadtéarmach á thairiscint acu, ach ba é an réimse oibre is fearr liom a bhí i gceist freisin,” a deir Flore.
 
Ba é seo go díreach an t-athrú a bhí á lorg aici agus mar sin rinne sí iarratas láithreach bonn ar líne, ag cur a CV ar aghaidh. Roinnt laethanta ina dhiaidh sin, chuir Comhairleoir de chuid EURES in ionad idirnáisiúnta fostaíochta na Beilge a oibríonn go dlúth leis an oifig réigiúnach Fostaíochta, in iúl di go raibh a hiarratas seolta chuig gníomhaireacht earcaíochta le haghaidh oibrithe sóisialta Eorpacha sa RA.
 
“Fuair mé rphost ón ngníomhaireacht earcaíochta an lá dár gcionn le heolas maidir leis an bpost agus iarratas ar agallamh gutháin. Bhí iontas an domhain orm agus ansin tháinig imní orm go mbeadh aistriú chuig an RA ró-chasta. Ach m’iarratas á phróiseáil cheana féin agus mheas mé nach raibh dada agam le cailliúint, mar sin, bheartaigh mé ar dhul ar aghaidh leis,” a mhíníonn sí.
 
Chas Flore ar EURES athuair le haghaidh tacaíochta agus comhairle maidir leis na dálaí maireachtála agus oibre sa RA, a chabhraigh chun aon fhaitíos a bhí uirthi a éascú. “Bhí faoiseamh orm a fháil amach go raibh sé chomh éasca sin dul ag obair thar lear san Eoraip…”
 
I ndiaidh an dara babhta d’agallaimh, ina raibh scrúdaithe scríofa san áireamh, d’éirigh le Flore an post a fháil agus d’aistrigh sí chuig an RA.
 
 
 
Léigh a thuilleadh:
 
 
Faigh a thuilleadh eolais ar na dálaí oibre agus maireachtála i dtíortha Eorpacha éagsúla ar Thairseach EURES

« Ar Ais