Nuacht ar an tairseach

Youth@work ar camchuairt tríd an Eoraip

Seoladh Youth@Work (An Óige@Obair) ar 29 Aibreán 2011, i rith Lá Fostaíochta na hEorpa don Óige i mBúdaipeist, san Ungáir. Tabharfaidh an gníomh Youth@Work (An Óige@Obair) daoine óga i dteagmháil le fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna). Tá ról tábhachtach ag an dá dream maidir le téarnamh geilleagrach na Eorpa a thiomáint.
   
Níl duine amháin as gach cúigear Eorpach in ann post a fháil i láthair na huaire. Léiríonn an figiúr seo cur amú ollmhór tallainne agus cumais a d’fhéadfadh iomaíochas an Aontais Eorpaigh a chur i mbaol sna blianta atá le teacht. Tá “dearcadh” úr ag daoine óga ar an domhan, a chiallaíonn gur minic a bhíonn smaointe nuálaíochta agus fuinneamh acu le tairiscint ar fhostóirí.
 
Tá sé mar aidhm ag Youth@Work (An Óige@Obair) an t-éileamh ar dhaoine óga i measc fostóirí na FBManna a spreagadh agus, de réir a chéile, obair in FBManna a chur chun cinn mar thúsphointe do dhaoine óga ar spéis leo a bheith ina bhfiontraithe.
 
Beidh an feachtas Youth@Work (An Óige@Obair) mar chuid de Laethanta Fostaíochta na hEorpa ó Bhealtaine 2011 go Bealtaine 2012. Beidh rannpháirtithe sna Laethanta Fostaíochta in ann freastal ar sheisiúin ar líonrú, ar mheantóireacht agus ar earcaíocht. Beidh líonra EURES, a fheidhmíonn mar idirghabhálaí a sholáthraíonn faisnéis agus comhairle d'fhostóirí agus do dhaoine óga araon, mar chuid den seirbhís náisiúnta fostaíochta poiblí, ríthábhachtach do rath an fheachtais.
 
Eagraíonn EURES thart ar chéad Lá Fostaíochta ar fud na hEorpa gach bliain. I gcaitheamh Lae Fostaíochta, soláthraíonn EURES seirbhísí meaitseála poist uile-Eorpaigh do lucht cuardaigh fostaíochta agus d’fhostóirí, chomh maith le cúnamh agus comhairle le linn próiseas na gluaiseachta.
 
Léigh a thuilleadh:
 
Faigh Lá Fostaíochta Eorpach i bhféilire imeachtaí EURES
 
Tionscnamh An Óige ag Bogadh de chuid an AE
 
Faoi Lá Fostaíochta na hEorpa i mBúdaipeist 29 Aibreán 2011 – le haghaidh cuairteoirí
 
Faoi Lá Fostaíochta na hEorpa i mBúdaipeist 29 Aibreán 2011 – le haghaigh taispeántóirí

« Ar Ais