Nuacht ar an tairseach

Freastalaíonn margadh saothair na hEorpa ar chách

Tá lagú amhairc ar Ask Andersen, polaiteoir Danmhairgeach a dhéanann a dhícheall cearta na ndaoine faoi mhíchumas a fheabhsú trína chuid oibre i gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa. Níor chuir sé seo cosc air gairm bheatha idirnáisiúnta a bheith aige, staidéar a dhéanamh in Éirinn ná oibriú mar oifigeach beartais sa Bheilg.Copyright: Markus Koljonen  

“Má tá míchumas ort d’fhéadfadh go mbeadh roinnt tacaíochta ag teastáil uait i dtabhairt faoi thascanna áirithe. Agus le haghaidh sin b’fhéidir go mbeadh ort dul i dteagmháil leis an gcóras slándála sóisialta. Ceisteanna cosúil le: An bhféadfaidh mé cúntóir a bheith agam? An bhféadfaidh mé tacaíocht airgeadais a fháil do mo chuid gléasanna teicniúla? Ní mór dom freagra a bheith agam ar na ceisteanna seo sula ndéanaim gealltanais le fostóir féideartha maidir leis an méid atáim i ndán a dhéanamh,” a mhíníonn Ask Andersen.  
 
Bíonn dúshláin le sárú ag gach duine nuair is mian leo oibriú agus saol nua a bhunú thar lear. Cruthaíonn soghluaisteacht trasnáisiúnta dúshláin bhreise do dhaoine faoi mhíchumas, áfach, agus níl aon réiteach uilíoch ar na dúshláin seo. D’fhéadfadh rochtain ar fhaisnéis i ndáil le dlíthe slándála sóisialta tíre, a rialaíonn an tacaíocht a bhíonn ar fáil maidir le cúnamh daonna nó gléasanna teicniúla, a bheith fíorluachmhar.
 
Is féidir le líonra EURES feidhmiú mar uirlis amháin i ngnóthú na faisnéise seo. Cuimsíonn sé 850 comhairleoir de chuid EURES, atá lonnaithe go straitéiseach ar fud na hEorpa. Oibríonn siad le meaitseáil poist, ar leibhéal náisiúnta agus Eorpach araon, agus is féidir leo faisnéis a sholáthar do lucht cuardaigh fostaíochta ar dhálaí oibre agus maireachtála nó iad a threorú chuig foinsí iontaofa. 
 
Ba chéim nádúrtha do Ask Andersen é aistriú thar lear le haghaidh oibre. “D’imigh formhór do mo chomh-mhic léinn san eolaíocht pholaitiúil thar lear d’intéirneachtaí nó do phoist bhuana. Mar sin cén fáth nach n-imeoinn féin? Ní hé go bhfuil sé i gceist agam neamhaird a thabhairt ar an dúshlán a chruthaítear agus tú ag dul thar lear nuair atá tú dall, ach níl aon ní le déanamh ach triail a bhaint as. Nuair a d’imigh mé thar lear i dtosach báire le haghaidh intéirneachta thuig mé go raibh mé go breá in ann é a dhéanamh. Ansin bhí mé muiníneach go leor post a lorg i dtír eile, a d’éirigh liom a fháil.”
 
 
Léigh a thuilleadh:
 

Faigh a thuilleadh eolais ar na dálaí oibre agus maireachtála i dtíortha Eorpacha éagsúla ar Thairseach EURES

« Ar Ais