Nuacht ar an tairseach

Turas báid shiombalach ar an Danóib ó Vín go dtí an Bhratasláiv

Rinne an imeacht “Margadh Saothair gan Teorainneacha – Gach Duine in Éineacht Anois” [Labour Market without Borders - All Together Now] ceiliúradh ar fhoirceannadh na rialacha idirthréimhseacha le haghaidh soghluaisteachta saothair do na hocht mBallstát a chuaigh isteach san AE in 2004.  
 
Ba chomhartha shiombalach é an turas soir a léirigh nach ionann í seo agus idirbheartaíocht aontreo le hoibrithe ón oirthear ag teacht chuig an t-iarthar. “Bainimid go léir tairbhe as soghluaisteacht,” a shonraíonn Martha Rojas-Pineda, bainisteoir de chuid EURES san Ostair, a d’eagraigh an imeacht. 
 
Cuireadh tús le saoirse iomlán na gluaiseachta oibrithe do Bhallstáit Oirthearacha an AE le turas báid shiombalach ar an Danóib ó Vín go dtí an Bhratasláiv ar 30ú Aibreán 2011.
 
Ón 1 Bealtaine 2011, ní bheidh ar shaoránaigh ó Phoblacht na Seice, ón Eastóin, ón Laitvia, ón Liotuáin, ón Ungáir, ón bPolainn, ón tSlóivéin ná ón tSlóvaic iarratas a dhéanamh ar cheadanna oibre sna sean-Bhallstáit AE níos mó.
 
Ghlac aíonna oirirce ó Phoblacht na Seice, ón Ungáir, ón tSlóvaic, ón tSlóivéin, agus ón Ostair páirt san imeacht seo.
 
Tá dearcadh thar a bheith dearfach ag saoránaigh na Seice ar oscailt iomlán an mhargaidh saothair. Bainfidh gné shíceolaíoch seachas phraiticiúil, áfach, le foirceannadh na n-idirthréimhsí de bharr go bhfuil oibrithe gairmiúla Seiceacha cáilithe ar theastaigh uathu oibriú san Ostair, ag obair ann cheana féin,” a shonraigh Štefan Duháň, Leas Ardstiúrthóir de chuid Seirbhís Fostaíochta na Seice sa phreasagallamh a eagraíodh roimh an turas báid.
 
”Táimid ag cur fáilte roimh na stáit chomharsanachta isteach i saorghluaiseacht an tsaothair arb ionann í agus ceann de cholúin an AE. Tá leas mhaith bainte ag an Ostair as an idirthréimhse agus tá an margadh saothair oscailte aici de réir a chéile le roinnt blianta anuas do ghairmithe cáilithe cosúil le haltraí agus oibrithe miotail”, arsa Rudolf Hundstorfer, Aireacht Chónaidhme Saothairna hOstaire.
 
 “De bharr go bhfuil pánna agus tuarastail níos airde san Ostair, táthar ag súil go mbeidh suim ag oibrithe ó réigiúin atá cóngarach don teorainn i bhfostaíocht san Ostair. Mar sin féin, níltear ag súil go mbeidh eis-sreabhadh ollmhór d'oibrithe Slóivéanacha chuig an Ostair mar gheall ar oscailt an mhargaidh saothair, toisc go mbraitheann fostaíocht ar an éileamh ó fhostóirí den chuid is mó,” a mhínigh Lučka Žižek, Ardstiúrthóir, Seirbhís Náisiúnta Fostaíochta na Slóivéine.
 
 
Léigh a thuilleadh:
 
Faigh a thuilleadh eolais ar na dálaí oibre agus maireachtála i dtíortha Eorpacha éagsúla ar Thairseach EURES
 
Cuardaigh post ar thairseach poist EURES

« Ar Ais