Nuacht ar an tairseach

The European Job Mobility Bulletin

De réir eagráin mhí Dheireadh Fómhair den European Vacancy Monitor, léirítear méadú ar thairiscintí poist agus ar earcú sa chéad ráithe de 2011 i gcomparáid leis an ráithe chéanna in 2010. Bhí méadú níos suntasaí i gceist i dtíortha an Tuaiscirt agus an Iarthair agus san earnáil phríobháideach. Leanadh ar aghaidh ag tairiscint níos lú post san earnáil phoiblí, san earnáil oideachais den chuid is mó.
De réir an eagráin is déanaí den European Job Mobility Bulletin, bunaithe ar na folúntais atá foilsithe ar thairseach EURES, tá deiseanna maithe fostaíochta ar fáil dóibh seo a leanas:
  • Oibrithe bainistí agus seirbhísí bialainne sa Ghearmáin, san Ostair, sa RA, sa Fhrainc agus sa Bheilg
  • Meicneoirí agus feisteoirí innealra sa Ghearmáin, sa Bheilg, sa RA, san Ostair, agus sa Fhrainc
  • Gairmithe comhlacha riaracháin sa RA, sa Ghearmáin, sa Bheilg, sa Fhrainc, agus sa tSualainn
  • Críochnaitheoirí tógála agus oibrithe ceirde gaolmhaire sa Ghearmáin, sa RA, sa Bheilg, sa Fhrainc agus sa Pholainn
  • Saothraithe déantúsaíochta sa Ghearmáin, sa RA, san Ostair, sa Bheilg, agus i bPoblacht na Seice.
Liostaíonn an t-eagrán céanna den Fheasachán na cúig phríomhphost atá foilsithe ar thairseach EURES freisin. Ag deireadh mhí Lúnasa b’ionann iad agus:
  1. Gairmithe comhlacha airgeadais agus díolachán: 29.800 folúntas sa Ghearmáin, 3.500 sa Fhrainc, 2.800 sa Bheilg
  2. Lucht díolachán agus taispeána i siopaí: 11.300 folúntas sa Ghearmáin, 5.600 sa Bheilg, 2.600 san Ostair
  3. Oibrithe cúram pearsanta agus cúram gaolmhar: 23.600 folúntas sa RA, 11.300 sa Ghearmáin, 1.800 sa Fhrainc
  4. Gairmithe comhlacha sláinte nua-aimseartha: 24.500 folúntas sa RA, 9.900 sa Ghearmáin, 3.400 sa Bheilg
  5. Meicneoirí agus feisteoirí trealaimh leictrigh agus leictreonaigh: 26.600 folúntas sa Ghearmáin, 9.200 sa RA, 1.600 sa Bheilg.
Tugann an European Vacancy Monitor forbhreathnú ar na forbairtí is déanaí i margadh fostaíochta na hEorpa. Tá an European Job Mobility Bulletin dírithe ar anailís a dhéanamh ar fholúntais atá fógartha ar thairseach EURES ag seirbhísí náisiúnta fostaíochta poiblí. Seoladh an dá fheasachán ráithiúil seo laistigh den tionscnamh suaitheanta Eoraip 2020 ’Clár oibre do scileanna agus do phoist nua’.
 

« Ar Ais