Nuacht ar an tairseach

Cuir siamsaíocht ar fáil do do chliaint le cabhair ó EURES

Tá siamsaíocht mar phríomhchuid de shuaimhneas na n-aíonna i dtrábhailte agus in ionaid saoire ar fud na hEorpa. Is dhá eagraíocht iad an dá chuideachta Art & Show s.r.l. agus RTM s.r.l. atá lonnaithe san Iodáil, agus atá ag obair le chéile chun gníomhaíochtaí turasóireachta agus seirbhísí cosúla in iarthuaisceart na hIodáile a sholáthar, agus i suíomhanna eile ar fud an domhain freisin. Agus iad ag soláthar siamsaíochta agus seirbhísí lónadóireachta faoi seach, fostaíonn Art & Show agus RTM 9 nduine sa séasúr íseal, méid a ardaíonn go 400 le linn míonna an tsamhraidh – rud a fhágann go mbíonn riachtanas cinnte acu i dtaca le foireann Eorpach ilteangach. Chuige seo, téann siad go EURES.

Míníonn Bean Sara Di Giacomo, cúntóir earcaíochta don dá eagraíocht, an fáth a bhfuil earcú ó gach cearn den Eoraip chomh tábhachtach sin san earnáil ina bhfuil sia: ‘Is mian le cliaint a thagann ar laethanta saoire in áiteanna ina bhfuilimid ag obair mothúcháin den chompord agus den fháilte a bheith acu. Is as gach cearn den Eoraip iad ár gcliaint, go háirithe as an Ísiltír, an Ghearmáin agus gach cuid den Chríoch Lochlann. Mar sin, is an-bhuntáiste acu bheith in ann cumarsáid a dhéanamh agus labhairt leis an bhfoireann ina dteangacha dúchais féin’.

Chuala Bean Dí Giacomo trácht ar EURES don chéad uair nuair a bhí sí féin ina cuardaitheoir poist. Nuair a chuaigh sí i mbun oibre le Art & Show agus RTM, bhí cuimhne aici ar úsáideacht na seirbhísí a bhí ar fáil. Mar sin, i Márta 2010 chuir Bean Di Giacomo tús le comhoibriú le hoifigí EURES i Milano agus in Senigallia chun feabhas a chur ar chailíocht na ndaoine a bhí á bhfostú, agus ar an bhfor-rochtain san Iodáil agus ar fud na hEorpa freisin. ‘Sula raibh mé eolach ar EURES, ba ghnách liom folúntais a phostáil i mórán áiteanna: láithreáin ghréasáin, nuachtáin, liostaí seoltaí, srl. Anois, níl le déanamh agam ach an folúntas a sheoladh chuig mo theagmhálaithe EURES, agus tá a fhios agam go léifear an folúntas ar fud na hEorpa. Sa lá inniu, a bhuíochas le EURES, faigheann Art & Show agus RTM meán de 77 iarratas gach lá ó chuardaitheoirí poist ó gach cearn den Eoraip. Fostaíonn an chuideachta, mar aon le daoine as an Iodáil, formhór na foirne as an Ísiltír, as an Danmhairg agus as an nGearmáin, ag brath ar náisiúntachtaí agus riachtanais a gcliant.

Deir Bean Di Giacomo go raibh a Comhairleoirí EURES agus a gcúntóirí an-chuidiúil maidir le postálacha fostaíochta a sheoladh ar aghaidh chuig Comhairleoirí EURES eile ar fud na hEorpa. Bhain sí an-tairbhe amach mar gheall ar a comhoibriú le Comhairleoirí EURES Laura Robustini agus an cúntóir Roasario Petrillo atá lonnaithe i Milano, agus le Comhairleoir Graziella Massi atá lonnaithe in Senigallia. Ina theannta sin, cuidíonn a Comhairleoirí EURES go minic le réamhroghnú iarratasóirí, agus eagraíonn siad agallaimh ina n-oifigí don fhostóir agus don fhostaí féideartha. ‘Tá sé seo an-úsáideach ar fad, ós rud é nach gá dúinn ionaid a fháil ar cíos, rud a laghdaíonn ár gcostais’.

Tríd is tríd, deir Bean Di Giacomo gur rinneadh an-difear dá n-eagraíochtaí mar gheall ar an gcomhoibriú le EURES. Molann sí EURES go toilteanach d’fhostóirí eile, nó go deimhin do chuardaitheoirí poist atá ag iarraidh deis spreagúil in ionad saoire!

« Ar Ais