Nuacht ar an tairseach

EURES agus EPSO – ag obair le chéile chun na daoine is fearr a fháil don Eoraip

Cuireadh tús le comhoibriú na hOifige Eorpaí um Roghnú Foirne (EPSO) le EURES sa bhliain 2007 nuair a tháinig EURES chucu leis an smaoineamh go nglacfaí páirt i Lá Fostaíochta Eorpach bliantúil na Bruiséile. Míníonn Diana Van Altena ó EPSO, ‘Mheasamar go gcuirfí go leor buntáistí ar fáil dúinn trí chomhar a bhunú le EURES: Cuimsíonn lucht cuardaigh fostaíochta de chuid EURES daoine ó gach cineál cúlra, leibhéal oideachais, agus le tacair scileanna éagsúla, agus is é sin go díreach a bhíonn á lorg againn'.

Is í EPSO an príomheagraíocht atá freagrach as iarrthóirí féideartha a roghnú chun oibriú in Institiúidí an Aontais Eorpaigh. Nuair a éiríonn le hiarrthóir nósanna imeachta tástála de chuid EPSO a phasáil, tá siad incháilithe ansin le bheith fostaithe ag institiúidí cosúil le Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle Eorpach, an Coimisiún Eorpach, agus Coiste na Réigiún, i measc go leor eile. Tá EPSO de shíor ag faire amach d’earcaigh nua ardchumais ó mhórthimpeall na hEorpa agus reáchtálann sí sraith chomórtas chun na folúntais sin a líonadh.

Tá mórán buntáistí eile luaite ag EPSO a bhaineann le comhar a bhunú le EURES. ‘Tá siad in ann comhairle agus faisnéis suas chun dáta maidir le staideanna fostaíochta i dtíortha éagsúla a sholáthar dúinn, chomh maith le hinsint dúinn cá bhfaighimis tacair scileanna áirithe,’ a lean Diana. ‘Braithimid ar EURES freisin le haghaidh faisnéise ar institiúidí oideachais, chomh maith le suíomhanna eile ina bhféadfaimis faisnéis a sholáthar ar EPSO.’

Tá EPSO ag freastal ar Lá Fostaíochta Eorpach na Bruiséile ó dháta na chéad rannpháirtíochta in 2007 agus tá sí ullmhú faoi láthair d’imeacht na bliana 2010. D’fhreastal an eagraíocht freisin, don chéad uair, ar Lá Fostaíochta Eorpach i Liúibleána, sa tSlóivéin anuraidh. ‘Seasaimid don Aontas Eorpach i réimse na hearcaíochta agus is modh iontach iad na himeachtaí seo chun bualadh le lucht cuardaigh fostaíochta,’ arsa Diana.

Ag Lá Fostaíochta na Bruiséile gach bliain, soláthraíonn EPSO faisnéis ar na próisis roghnúcháin agus ar na comórtais reatha atá oscailte. I mbliana, ní amháin go mbeidh seastán ag EPSO ag an imeacht acu beidh sí ag cur i láthair freisin. Beidh deis ag lucht cuardaigh fostaíochta labhairt le foireann EPSO faoi na deiseanna éagsúla atá ar fáil, chomh maith le tuairim foriomlán a fháil ar na próifílí iarrthóra atá ag teastáil, agus ar na buntáistí a bhaineann le gairm in institiúid Eorpach. ‘Tá an-spéis againn freisin aiseolas a ghnóthú ó lucht cuardaigh fostaíochta, chun a gcuid tuairimí ar an Aontas Eorpach a fháil, agus chun a aimsiú cibé an bhfuil an pobal eolach ar na comórtais a reáchtálann EPSO gach bliain,’ a dúirt Diana.

Tá EPSO ag súil go leanfar leis an gcomhoibriú le EURES. ‘Measaimid go gcabhrófar linn na daoine is fearr a fháil ag obair don Eoraip trí chomhoibriú le EURES,’ a chríochnaigh Diana.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise tabhair cuairt arwww.eu-careers.eu nó déan teagmháil le EPSO-NETWORKS@ec.europa.eu.

« Ar Ais