Nuacht ar an tairseach

Práinnfhreagairt EURES

Tá cúig mhilliún duine ina gcónaí ar oileán na Sicile, agus i láthair na huaire tá aon mhilliún de na daoine sin dífhostaithe. Tá leibhéal oideachais na gcónaitheoirí ard go ginearálta, ach tá easpa deiseanna ann agus mar sin bíonn deacrachtaí ag daoine teacht ar phost go minic. I bhfianaise na gcúinsí seo, tá Comhairleoir EURES Gianfranco Badami agus a chomhghleacaithe ag díriú isteach ar chéimithe leighis agus ag gníomhú chun deis a thabhairt do dhochtúirí Iodálacha taithí a fháil i gcóras leighis na Breataine. Dhá bhliain ó shin, aontaíodh go n oibreodh EURES na hIodáile agus an Chris Morse Agency Healthcare Professionals atá bunaithe sa RA le chéile chun teacht ar dheiseanna nua do dhochtúirí Iodálacha – d'aimseodh an ghníomhaireacht na folúntais agus d'aimseodh EURES na hiarrthóirí.

Nuair a chríochnaigh an Dr Francesca Rizzo cúrsa speisialtóireachta ar ainéistéise agus ar athbheochan, chinn sí gur theastaigh uaithi taithí a fháil ar oibriú thar lear. Ar láithreán gréasáin a hollscoile chonaic sí fógra faoi dheiseanna do speisialtóirí leighis sa RA, a bhí á gcur chun cinn ag oifig Palermo EURES. Sheol sí a CV isteach gan mhoill, agus 24 uair níos déanaí fuair sí glao ó Gianfranco, atá freagrach as a chinntiú go bhfuil na scileanna riachtanacha ag iarrthóirí sula seoltar a n-iarratais ar aghaidh chuig an ngníomhaireacht sa RA. Eagraíodh glaonna gutháin tosaigh idir Francesca agus roinnt ospidéal sular thaistil sí go Sasana le haghaidh agallamh. Anois tá Francesa ina fostaí sona sásta d'ospidéal i Londain, agus creideann sé gur céim mhór chun cinn í an deis seo dá gairm bheatha agus dá hoiliúint mar dhochtúir. Luann sí nach mbeadh ar a cumas é a dhéanamh gan an chabhair a chuir EURES ar fáil ar feadh an phróisis – ó roghnú a CV go cabhrú leis na doiciméid riaracháin a raibh gá leo chun bogadh go Sasana, deir Francesca inniu go raibh a heispéireas '100% dearfach!'.

Ar an dul céanna, i ndiaidh don Dr Laura Cicciarella a cúrsa speisialtóireachta a chríochnú i mí na Samhna 2009, thosaigh sí ag déanamh taighde ar dheiseanna fostaíochta san Iodáil. Le linn a chuardaigh, chonaic sí fógra ag cuardach ainéistéisithe, péidiatraithe, agus dochtúirí cúraim phráinne sa RA, trí mheán EURES. Cé nár smaoinigh sí riamh ar bhogadh thar lear, shocraigh sí a CV a sheoladh chuig EURES. Cúpla lá níos déanaí, rinne Gianfranco teagmháil léi agus eagraíodh agallamh gutháin leis an ngníomhaireacht sa RA. Mar aon le Francesca, chuaigh Laura go Sasana go gairid ina dhiaidh sin agus d'fhreastail sí ar thrí agallamh. Bhí sí thar a bheith sásta nuair a tairgeadh na trí phost di agus shocraigh sí glacadh le post ag Ospidéal John Radcliffe in Oxford. Anois tá Laura socraithe síos in Oxford, agus í thar a bheith gníomhach ag bualadh le cairde nua agus ag foghlaim scileanna nua.

Deir Gianfranco go mbeartaítear leanúint ar aghaidh leis an tionscadal mar thoradh ar an rath a bhí air go dtí seo. 'Faightear CVanna go rialta ó dhochtúirí, ó altraí agus ó bhaill foirne leighis eile, agus tá iarratais déanta ag beirt iarrthóir eile ar phoist sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn,' a deir sé.

« Ar Ais