Nuacht ar an tairseach

Lucht Cuardaigh Fostaíochta – cas go EURES le haghaidh faisnéise agus comhairle!

Is céimí innealtóireachta na hOstaire 24 bliain d’aois é Stephan, le paisean fad a shaoil aige do ghrianghrafadóireacht. Nuair a tairgeadh intéirneacht cúig mhí do Stephan i stiúideo grianghrafadóireachta bunaithe in Hamburg, níos luaithe i mbliana, shíl sé go raibh sé in am dó a phaisean agus a chuid cruthaitheachta a chur chun cleachtais. Is beag deis a thug a chuid taithí oibre roimhe seo sa ghnó ailtireachta dó a chuid scileanna ealaíne a fhorbairt, agus bhí fonn ar Stephan an seans a fháil chun iad a úsáid, fad a bheadh taithí á ghnóthú aige thar lear. Dá bharr, sin bhí an Ghearmáin mar an gcinneadh foirfe, toisc gur tugadh deis dó díriú go hiomlán ar scileanna gairmiúla nua a ghnóthú gan a bheith buartha faoi theanga nua a fhoghlaim ag an am céanna.

Mar a bhíonn an scéal go minic, áfach, bhí an intéirneacht á tairiscint ar bhonn neamhíoctha, agus is féidir le maireachtáil in Hamburg a bheith an-chostasach. Thug rudaí faoi chasadh tubaisteach, go luath sular fhág sé, nuair a theip ar an gcúnamh airgeadais ar a raibh sé ag brath dá chuid ama in Hamburg. ‘Mhothaíos mar go raibh mo chuid dóchais ag briseadh i smidiríní nuair a chuala mé an drochscéal ar dtús!’, a deir Stephan, ‘Bhí na míonna pleanála i mbaol’. B’éigean do Stephan tosú ag cuardach deiseanna maoinithe nua gan mhoill, faoi bhrú dian ama, agus ní raibh sé cinnte cár cheart dó tosú ag féachaint. Dhírigh seirbhís fostaíochta phoiblí na hOstaire é chuig an IWE (Malartán na nOibrithe Idirnáisiúnta), gréasán d’oibrithe a bhfuil suim acu sa soghluaisteacht idirnáisiúnta agus Eorpach, áit ar tháinig sé ar shonraí teagmhála an Chomhairleora EURES Günther Wilfinger.

Sholáthair EURES treoir choincréite do Stephan ar an áit ab fhearr le deiseanna maoinithe a chuardach. Míníonn Stephan gur mhothaigh sé scáfar faoin méid faisnéise agus eagraíochtaí a d’fhéadfadh sé filleadh orthu d’fhonn iarratas a dhéanamh ar dheontais chothabhála. Bhain an fhadhb a bhí aige leo siúd is fearr díriú orthu agus iad siúd a bhí níos dóchúla a thréimhse intéirneachta a mhaoiniú a aithint. Laghdaigh saineolas an Chomhairleora EURES an t-ualach ar Stephan agus thug Günther treoracha dó ar na roghanna is oiriúnaí. ‘Domsa, ghníomhaigh EURES mar scagaire cabhrach chun an modh ceart maoinithe a fháil. Cé go raibh cúrsaí deacair i dtús báire, bhí sé an-chabhrach casadh go EURES. Tar éis comhairle Günther a fháil, ní raibh orm cabhair a lorg in áit ar bith eile,’ a nochtann Stephan. Ar deireadh, tar éis thart ar trí nó ceithre seachtaine de ghlaonna gutháin agus malartuithe r-phoist le heagraíochtaí éagsúla, fuair Stephan go leor maoinithe chun a chuid ama in Hamburg a chúdach.

Tá Stephan anois sna trí seachtaine deireanacha oiliúna aige agus fillfidh sé ar an Ostair go luath. Trí mhaireachtáil in Hamburg fuair sé seans dul i dteagmháil le go leor grianghrafadóirí gairmiúla as gach cearn den domhan, agus tá sé thar a bheith sásta gur roghnaigh sé an chathair seo mar a cheann scríbe. Gan an maoiniú ar chabhraigh EURES leis a fháil, níl a fhios ag Stephan conas mar a bheadh an scéal. Amach anseo, ba mhaith le Stephan filleadh ar an staidéar ach tá suim aige freisin tuilleadh taithí a ghnóthú thar lear - agus coinneoidh sé EURES in aigne má roghnaíonn sé a leithéid a dhéanamh.

‘An nádúr atá ionam ná slí a aimsiú i gcónaí an rud a theastaíonn uaim a dhéanamh a ghnóthú, ach tá sé deacair a rá cad a bheadh déanta agam más rud é nach raibh maoiniú faighte agam. Ba mhór an chabhair é agus táim fíorbhuíoch gur tháinig mé ar EURES nuair a tháinig!’

« Ar Ais