Nuacht ar an tairseach

Ag oibriú i dtreo na sprioc-ghairme sin

Is modh oibre tarrainteach í féinfhostaíocht a bhfuil an-éileamh uirthi. Ceadaíonn sí do dhaoine dul sa tóir ar uaillmhian saoil, gan mórán srianta ag baint léi. Gan dabht, níl féinfhostaíocht gan deacrachtaí agus bíonn comhairle ag teastáil go minic ó dhaoine atá ag iarraidh gnó a bhunú nó oibriú ar bhonn neamhspleách.

Tá EURES in ann sainchomhairle tíre agus tacaíocht a chur ar fáil dóibh siúd atá féinfhostaithe, agus féadfaidh Comhairleoirí EURES daoine a chur i dteagmháil le hoibrithe féinfhostaithe eile atá go maith in ann leideanna a thabhairt maidir leis na dúshláin agus an riarachán a bhaineann leis an tslí bheatha seo. Bhí an tacaíocht seo úsáideach ach go háirithe don cheoltóir Nykkö, 31 bliain d’aois, lonnaithe anois i dtuaisceart Shasana agus ag obair mar shaor-tionlacaí le dhá chóir éagsúil agus le roinnt amharclanna.

Bhí Nykkö ag maireachtáil agus ag obair i Bordeaux mar mhúinteoir orgáin agus méarchláir ach bhí sé ag iarraidh a shaol a athrú. Bhí níos mó neamhspleáchais ag teastáil uaidh chun triail a bhaint as nithe difriúla lena cheol, úsáid a bhaint as gníomhaíochtaí nua agus a chuid eispéiris a leathnú. Bheartaigh sé gurb é an bealach is fearr chun é seo a dhéanamh ná tréimhse a chaitheamh ag obair thar lear agus chuaigh sé sa tóir ar dheiseanna.

Tar éis dó foghlaim faoi EURES trí an tSeirbhís Fostaíochta Phoiblí áitiúil i Bordeaux, rinne sé teagmháil le Comhairleoir EURES Catherine Galharret chun a chuid roghanna a phlé agus níos mó a fháil amach faoi dheiseanna thar lear. Ag déanamh scrúdaithe ar na margaí éagsúla san Eoraip, d'fhoghlaim Nykkö ó Catherine go raibh deiseanna maithe sa Ríocht Aontaithe do cheoltóirí. De réir a thaithí féin, fuair sé, i gcomparáid leis an bhFrainc, áit a bhfuil cáilíochtaí oideachais an-tábhachtach nuair atáthar ag déanamh iarratais ar phost, go bhfuil fostóirí sa Ríocht Aontaithe níos toilteanaí glacadh le hiarrthóirí ag brath ar a gcumas nó ar a gcuid iarthaithí.

Is éard a bhí ag teastáil ó Nykkö ansin ná bealach chun bualadh le fostóirí féideartha agus chinn sé bogadh chuig an Ríocht Aontaithe láithreach bonn. Bhí Catherine ar fáil chun tacaíocht a thabhairt dó trí cuidiú leis déileáil leis na cáipéisí riaracháin oiriúnacha, maidir le nithe cosúil le slándáil shóisialta. ‘Ba é an rud is fearr faoi Catherine ná gur léir go raibh eolas aici ar an méid a bhí á rá aici – d’oibrigh sí i roinnt tíortha difriúla í féin mar sin bhí eolas aici ar na fíorfhadhbanna’, a dúirt Nykkö.

Shocraigh Nykkö síos i dtuaisceart Shasana agus thosaigh sé ag dul sa tóir ar dheiseanna. Inniu is léir go bhfuil neart oibre aige, cé go n-admhaíonn sé go raibh rudaí mall ag tosú amach.

Bhí sé deacair briseadh isteach sa mhargadh ceoil áitiúil de bharr ciorruithe geilleagracha agus an dúshlán breise a bhain le bheith ina eachtrannach. I dtús báire, shocraigh sé i mbaile lártíre, Wellington, agus thug cuairt ar an séipéal áitiúil chun fiafraí an raibh seinnteoir orgáin ag teastáil uathu. Cé nár éirigh leis sa tóraíocht seo, d'inis an séipéal dó faoi dheis múinteoireachta príobháidigh ar ghlac sé leis ina dhiaidh sin. Ag seoladh CVanna chuig ceolárais éagsúla agus ag cur suíomh gréasáin ar bun (www.musicalnykko.co.uk), d’éirigh leis roinnt ceadal a bhaint amach i Sheffield agus i Manchain. Ar deireadh, bhí sreabhadh seasta oibre á fháil aige.

‘Ba chúpla mí deacair a bhí ann, ach in ainneoin sin, bhí mé in ann taitneamh a bhaint as an tsaoirse iomlán a bhí agam breithniú a dhéanamh ar na roghanna uile, Rinne mé cinnte de freisin gur fhan mé i dteagmháil le Catherine’. Rinne Nykkö teagmháil freisin le Comhairleoir EURES lonnaithe i Birmingham a bhí molta aici.

Tá Nykkö dóchasach faoin todhchaí. Léiríonn a eispéireas na deacrachtaí, ach chomh maith leis sin roinnt de na buntáistí, a bhaineann le bheith féinfhostaithe. Is í an aidhm atá ag EURES ná an próiseas a dhéanamh níos simplí trí chuidiú le daoine aonair déileáil le ualaigh riaracháin agus neamhchinnteachtaí ionas go bhfuil an tsaoirse acu a gcuid buanna nó smaointe a chur in úsáid. Tá sé tábhachtach a bheith diongbháilte freisin áfach, faoi mar a léiríonn scéal ár gceoltóir óig go soiléir.

« Ar Ais