Nuacht ar an tairseach

Deiseanna nua a aimsiú ó chompord do thí féin

Tar éis di céim a bhaint amach sa tsíceolaíocht in Ollscoil Chaitliceach Louvain i Louvain-la-Neuve, an Bheilg, thosaigh mac léinn Sualannach Kristin Jacobsen lena cuardach poist. Spreagtha ag an mian chun teacht ar áiteanna nua agus bogadh níos cóngaraí don nádúr, bheartaigh Kristin tús a chur lena cuardach sna tíortha Lochlannacha. Ba ag an bpointe seo a mhol a hathair Tairseach EURES um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile di.

Bhí Kristin tógtha láithreach bonn leis an méid faisnéise ar shoghluaisteacht saothair agus réimse na roghanna fostaíochta á thairiscint ar an tairseach. Go háirithe, bhí sé an-úsáideach go raibh na poist grúpáilte go geografach; mar chiallaigh sé seo go bhféadfadh sí cuardach a dhéanamh de réir cár mhian léi maireachtáil, rud a rinne an próiseas ar fad i bhfad níos éifeachtaí. Bhí Tairseach EURES um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile ina uirlis chuardaigh poist eisiach aici gan mhoill.

Tar éis di roinnt mhaith iarratas gan rath a sheoladh chuig fostóirí féideartha i gcuid de mhórchathracha na Sualainne agus na hIorua, bheartaigh Kristin ar a cuardach poist a dhíriú ar bhailte níos lú agus roghnaigh sí tuaisceart na hIorua, go háirithe an ceantar ó Brønnøysund go Bodø ar a dtugtar Nordland. Ba de bharr áilleacht an cheantair é seo ach go háirithe. Arís eile bhí EURES mar fhoinse deiseanna agus faisnéise iontach. Tháinig Kristin ar fholúntas in ospidéal cathrach Brønnøysund agus chuir sí iarratas isteach láithreach bonn. Mí ina dhiaidh sin, bhí sí ar tí tabhairt faoina post nua.

Tá Kristin i mbun printíseachta mar shíceolaí cliniciúil faoi láthair, ag obair le páistí agus aosaigh óga. Tosóidh sí ar chúrsa speisialtóireachta ollscoile cúig bliana sa tsíceolaíocht chliniciúil i mí Mheán Fómhair, agus beidh sí in ann leanúint ar aghaidh ag fáil roinnt taithí trí bheith ag obair san ospidéal lena linn. Tá na dálaí oibre an-fabhrach san Iorua agus baineann Kristin, mar intéirneach, leas as na dalaí céanna leo sin a thairgeann conradh fostaíochta caighdeánach. Mar sin tá Kristin ar an mbóthar ceart d'fhonn a sprioc chun a bheith ina síceolaí cliniciúil a bhaint amach.

Ní raibh fadhb ar bith ag Kristin ag lánpháirtiú leis an bpobal áitiúil. Toisc gur Sualannach é a hathair, labhair sí an teanga go líofa cheana féin agus ba mhór an chabhair í seo. Mar iarracht bhreise aithne a fháil ar dhaoine, chláraigh sí le hoibrithe deonacha na Croise Deirge sa cheantar. Taitníonn a stíl mhaireachtála nua le Kristin agus tá an méid a raibh súil aici leis bainte amach aici: post spreagúil, an deis chun maireachtáil in áit nua, agus é seo ar fad i suíomh álainn i ngiorracht don nádúr. ‘Bhí ról tábhachtach ag EURES sna héachtaí seo’, a deir Kristen. ‘Nuair a bhí post á lorg agam bhí sé i bhfad níos fusa díriú ar thairseach EURES, gan am a chur amú ag féachaint ar gach cathair ar leith i gCríoch Lochlann le haghaidh tairiscintí poist! Ní raibh orm ach tairseach EURES a chuardach agus bhí an fhaisnéis uile a bhí uaim liostaithe ann, de réir tíre, cathrach agus réimse ghairmiúil.’

« Ar Ais