Nuacht ar an tairseach


EURES: Ag cabhrú chun an bogadh a éascú

Nuair a aistríodh an t-innealtóir Portaingéalach Isabel Doutor go dtí an Bheilg ar feadh trí mhí sa bhliain 2000, chuir sí aithne ar an tír agus bheartaigh sí teacht ar bhealach chun fanacht ann go lánaimseartha. Mar sin i ndiaidh filleadh ar an bPortaingéil, thosaigh sí ag déanamh taighde ar mhaireachtáil agus obair sa Bheilg. Bhí Isabel, a chríochnaigh a cuid staidéar ar Leictreonaic agus Teileachumarsáid san Instituto Militar dos Pupilos do Exército sa Liospóin, ag obair do chuideachta theileachumarsáide mhór Ghearmánach sa Phortaingéil ach bhí fonn uirthi iarracht a dhéanamh dul i mbun oibre thar lear arís. ‘Ní raibh faitíos orm riamh i leith bogadh mórthimpeall’, a dúirt Isabel. ‘I ndáiríre, taitníonn sé liom!’

Fad is a bhí sí ag nuashonrú a CV sular bhog sí go dtí an Bheilg, bhí Isabel ag cuardach faisnéise ar an Idirlíon agus tháinig sí ar Thairseach EURES um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile. Dúirt Isabel gur thaitin an tairseach agus na seirbhísí á dtairiscint ag EURES léi toisc go raibh sé soiléir gur seirbhís Eorpach, ghairmiúil a bhí ann, agus sin go díreach cad a bhí á lorg aici.

Tar éis dul i gcomhairle leis an tairseach chuaigh sí i dteagmháil le Comhairleoir EURES i réigiún Charleroi na Beilge agus soláthraíodh leabhrán mionsonraithe di láithreach bonn dar teideal ‘Conas dul i mbun oibre agus maireachtála sa Bheilg’ [How to work and live in Belgium]. I measc nithe eile, sholáthair an leabhrán neart faisnéise ar ghnásanna agus nósanna sóisialta, slándáil shóisialach, agus árachas sláinte. Fuair Isabel go raibh a Comhairleoir EURES eolach agus toilteanach an fhaisnéis riachtanach uile a sholáthar di.

Le tuiscint acu go bhfuil sé úsáideach don lucht cuardaigh fostaíochta teagmháil a choimeád le saineolaithe ina dtíortha dúchais, chuir foireann na Beilge Isabel i dteagmháil ansin le Comhairleoir EURES na Portaingéile, Helena Lourenço, a sholáthar faisnéis ar cheisteanna a raibh gá déileáil leo sular fhág sí an tír. Ina measc áiríodh gach ní óna himeacht a fhógairt don roinn cánach, go cinntiú go raibh a conradh fostaíochta críochnaithe go foirmiúil. Bhí Helena in ann comhairle ríthábhachtach a thabhairt chomh maith maidir le páipéarachas na Beilge a bhí ag teastáil ó Isabel chun lonnú sa tír, lena n-áirítear clár cánachais a chuireann cosc ar easaoránaigh cánacha a íoc sa bhaile agus ina dtír cheann scríbe araon.

Bhí Isabel i dteagmháil le Helena ar an nguthán agus trí mheán rphoist agus bhuaileadar le chéile roinnt uaireanta. Deir sí ‘Tá Helena tar éis a bheith an-chabhrach. Breathnaím uirthi mar chara anois!’

Tá Isabel lonnaithe go sásta sa Bheilg anois, ag obair do chuideachta Francach, ag sainfheidhmiú i dteileachumarsáid, cosaint agus slándáil aeraspáis. Tá sí ag obair ar a cuid scileanna Fraincise lá i ndiaidh lae, agus tá sé beartaithe aici fanacht sa Bheilg chomh fada agus is féidir. Admhaíonn sí nach mbeadh an bogadh chomh simplí sin gan an chabhair úd ó Chomhairleoirí EURES!

« Ar Ais