Nuacht ar an tairseach


EURES Malta: Lámh a shíneadh go fostóirí

D’fhorbair foireann EURES Malta bealach nua chun cabhrú le fostóirí, go háirithe i bhfáilteachas, an earnáil is táirgiúla i Málta. As an 144 094 oibrí lánaimseartha ar an oileán (i nDeireadh Fómhair 2009), braitheann tuairim is 40 000 oibrí díobhsan, go díreach nó go hindíreach, ar obair san earnáil fáilteachais. Mar sin féin, is mó an t-éileamh atá ar an oileán agus ciallaíonn sin go mbíonn easpa oibrithe le linn buaic-amanna séasúracha i gceist go han-mhinic.

Is mór an méid atá le tairiscint ag Málta do lucht cuardaigh fostaíochta Eorpacha – tarraingt mhór is ea an timpeallacht oibre den scoth in aeráid Mheánmhara go deimhin. Tá thart ar 400 000 duine ina gcónaí ar an oileán, agus 4 000 saoránach Eorpach nach as Málta dóibh ina measc. Dá bhrí sin, is ag díriú ar lucht cuardaigh fostaíochta a thagann isteach sa tír atá fostóirí ar an oileán.

Gan amhras, fógraítear gach post ar Thairseach Eorpach um Shoghluaiseacht ó Phost go Chéile de chuid EURES, ach bhunaigh ETC, Seirbhís Fostaíochta Phoiblí Mhálta agus EURES Malta uath-nuashonrúchán ríomhphoist laethúil freisin chun eolas a scaipeadh faoi fholúntais chuig 7 000 síntiúsóir ar fud na hEorpa. Tógann EURES Malta go leor den ualach ó fhostóirí trí CVanna iarratasóirí a ghlacadh agus an réamhroghnú a dhéanamh. Tugadh poist do mhórán lucht cuardaigh fostaíochta in óstáin 5* agus i dtithe tábhairne ar a bhfuil tóir.

Mhínigh George Schembri ó Chumann Óstáin agus Bialanna Mhálta (MHRA) an bealach a shíneann líonraí dá sórt lámh EURES trí eolas agus deiseanna a chur ar fáil dá mbaill agus trí iad a spreagadh na seirbhísí a úsáid. ‘Déarfainn féin go bhfuil clú agus cáil ar EURES ar an oileán! Creidim go gceapann mórán dár mbaill go bhfuil an comhoibriú an-rathúil’.

Thug foireann EURES an deis do chuideachtaí Mhálta freastal ar Laethanta Fostaíochta Eorpacha ar fud na hEorpa trí chuirí agus eolas a chur amach chuig baill an MHRA. Mar shampla, i mí Aibreáin, bhí pleananna ar siúl d’ionadaí ó Óstán Santana, St Paul’s Bay i Málta thoir thuaidh, freastal ar Lá Fostaíochta Eorpach i bPoblacht na Seice agus é mar straitéis lámh níos oscailte a shíneadh go lucht cuardaigh fostaíochta Eorpacha.

Tá EURES Malta ag cruthú deiseanna d’oibrithe Máltacha trí fhostóirí Eorpacha a thabhairt chuig Laethanta Fostaíochta ar an oileán. Tá sé mar aidhm fostóirí ó réimse earnálacha a thabhairt chuig an oileán 14 agus 15 Bealtaine. Beidh seastán saor in aisce ar fáil do chuideachtaí ag an ionad, fógraíocht sna meáin áitiúla, agus cóiríocht saor in aisce – mar aon le rochtain ar iarrthóirí Máltacha lena mbaineann ardleibhéal cáilíochtaí.

Chomh maith le himeachtaí agus iarrthóirí a réamhroghnú, déanann EURES Malta iarracht freastal ar fhostóirí atá ag iarraidh líon mór fostaithe a earcú. Nuair a bhunaigh cuideachta cothabháil aerárthach Eilbhéiseach, SR Technics, aonad Máltach ina raibh 350 oibrí ag teastáil, bhí comhoibriú ar siúl acu le ETC agus EURES Malta chun na deiseanna a chur chun cinn, an réamhroghnú a dhéanamh, agus sa chás seo, agallaimh a dhéanamh agus iarrthóirí a roghnú. ‘Seo é an cineál seirbhíse d’fhostóirí a bhainimid sult as agus tá sé i gceist againn cur níos mó le gníomhaíochtaí den sórt sin. Is cosúil gur bhain na cuideachtaí a d’oibrigh linn an-tairbhe as’, a deir Bainisteoir Máltach EURES, Raphael Scerri.

Dealraítear mar sin go bhfuil go leor le baint as comhoibriú a dhéanamh le EURES; tá foireann EURES i Málta gnóthach agus lámh á síneadh acu chuig an méid fostóirí agus is féidir.

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach ar:
Eures.etc@gov.mt

« Ar Ais