Nuacht ar an tairseach


Cuir do ghairm ag borradh faoi luas!

Tá CERN, an tIonad Eorpach um Thaighde ar an bhFisic Cháithníní, atá bunaithe sa Ghinéiv, an Eilvéis, ar cheann de na hionaid taighde eolaíoch is mó ar domhan agus is eagraíocht atá san ionad seo a bhíonn i gcónaí ag lorg iarrthóirí éirimiúla cáilithe. Ba mhór an deis é socrúchán ag CERN a fháil do chéimithe nua agus do chuardaitheoirí poist ó gach cearn den Eoraip más rud é go bhfuil suim acu sa réimse seo.

Toisc go mbeidh an ráta dífhostaíochta san Fhionlainn ag thart ar 10% sa bhliain seo chugainn, tá seans go mbeidh lámh chúnta ag teastáil ó chuardaitheoirí poist san Fhionlainn chun teacht ar fholúntais ina mbeidh siad in ann a gcuid scileanna sonracha agus a bhfios gnó a úsáid. Tá an Comhairleoir EURES san Fhionlainn, an tUas Tomi Puranen, agus a chuid comhghleacaithe tar éis a bheith ag obair chun comhoibriú a dhoimhniú le CERN d’fhonn cabhrú leis na cuardaitheoirí poist atá acu teacht ar shocrúchán. Deir an tUas Puranen ‘nach bhfuil mórán oibrithe ón bhFionlainn ag CERN faoi láthair, agus go bhfuil suim acu an scéal seo a athrú – tá clú agus cáil ar na tíortha Nordacha i dtéarmaí na n-ardcháilíochtaí teicniúla agus eolaíocha a sholáthraítear iontu’. Chomh maith leis sin, aibhsíonn an tUas Puranen go bhfuil deiseanna éagsúla ann do chéimithe ag CERN: ‘Rud amháin nach bhfuil cuardaitheoirí poist ón bhFionlainn ar an eolas faoi is ea an fhíric go bhfuil a lán clár oiliúna agus neart poist samhraidh do mhic léinn ar fáil chomh maith leis na poist lánaimseartha a thairgtear. Mar sin, bheadh sé ina bhuntáiste do gach duine má chuirtear mic léinn agus céimithe ollscoile níos fear ar an eolas faoi CERN.’

Glacann an tUas Puranen agus a chuid chomhghleacaithe in EURES páirt san eagrú de Laethanta Poist Eorpacha ar fud na Fionlainne, i gcomhar leis an tSeirbhís um Ghairmeacha Acadúla in Turku, an tseirbhís ghairmthreorach ag Ollscoil na nEolaíochtaí Feidhmeacha in Turku agus Institiúid Ghairmoideachais Turku. Tharla an chéad Lá Poist sa bhliain 2006 agus bhí CERN ar cheann de na heagraíochtaí ar tugadh cuireadh dóibh le bheith i láthair lena linn. Mar sin, ón gcéad lá sin, tá CERN ina chuairteoir rialta. ‘Is é an buntáiste a bhaineann le Laethanta Poist ná gur féidir le cuardaitheoirí áitiúla poist féachaint ar na folúntais atá againn, agus is féidir leis na teagmhálaithe EURES a oibríonn le tír ar leith foghlaim níos mó faoi cad atá uainn’, arsa an Bn Uas Clementine Lehtinen, Comhairleoir Acmhainní Daonna ag CERN. Tarraingíonn taispeántas na heagraíochta slua mór ag gach imeacht agus aibhsíonn an Bn Uas Lehtinen go mbíonn níos mó ná fisiceoirí uathu: ‘Táimid ag lorg daoine atá an-inniúil i ngach saghas réimse a bhfuil suim acu inár gcuid oibre’.

Chomh maith leis sin, cabhraíonn foireann EURES le hidirghníomhú a chothú idir CERN agus ollscoileanna na Fionlainne. Insíonn an tUas Puranen conas ‘a tháinig CERN chugainn an bhliain seo caite, agus conas a léirigh siad a gcuid suime i dtaispeántas a eagrú ag Ollscoil Teicneolaíochta Helsinkí, an ollscoil teicneolaíochta is mó san Fhionlainn. Chuamar i dteagmháil le seirbhísí gairmthreoracha na hollscoile ar a son siúd agus d’eagraigh siadsan an taispeántas.’

Ar an mbonn sin, feictear go soiléir na buntáistí a bhaineann le caidreamh maith a chothú le heagraíochtaí idirnáisiúnta. ‘Tá súil againn go mbeimid in ann bheith ag obair níos dlúithe le heagraíochtaí eile cosúil le CERN, agus go mbeimid in ann iad a sholáthar leis na hoibrithe ardcháilithe atá uathu,’ arsa an tUas Puranen.

« Ar Ais