Nuacht ar an tairseach


Torthaí an tsaothair séasúrach!

Is iontach an tslí í obair shéasúrach chun eispéireas a fháil ar thír nua, tú féin a shá isteach i gcultúr eile, agus cairde nua a dhéanamh, gan tú féin a cheangal le conradh fadtéarmach. Bhí an cineál seo oibre foirfe do Renata Stumberger, Slóivéanach 30-bliain d’aois ag obair san earnáil talmhaíochta. Theastaigh ó Renata eispéireas a fháil ar thimpeallacht nua agus í ag foghlaim faoi chultúir Eorpacha eile, ach níor theastaigh uaithi maireachtáil thar lear go fadtéarmach.

Ba í an chéad chéim a thug Renata aghaidh uirthi ná turas chuig a hoifig fostaíochta áitiúil chun roinnt faisnéise a fháil faoina cuid roghanna i leith obair ghearrthéarmach a aimsiú thar lear. Chuir an fhoireann chabhrach í in aithne dá Comhairleoir áitiúil EURES Mirica Zver, a labhair le Renata faoi roinnt roghanna, a thug léargas di ar phoist ar leith, agus a tharraing a cuid airde ar thíortha ina bhfuil go leor Slóivéanach eile i mbun oibre. Ansin chabhraigh Mirica le Renata chun clárú ar shuíomh gréasáin Danmhargach www.seasonalwork.dk – suíomh atá ceaptha go sainiúil don lucht cuardaigh fostaíochta atá sa tóir ar obair shéasúrach sa Danmhairg. Sa bhreis ar sin threoraigh Mirica Renata i dtreo físeán le breis faisnéise ar obair shéasúrach talmhaíochta sa Danmhairg, a bhí ar fáil ar an suíomh gréasáin seasonalwork.dk. Ní raibh aon amhras ar Renata go mbeadh é seo mar an rogha ab fhearr di, go háirithe toisc go bhfuil go leor talamh feirme sa Danmhairg, rud a thabharfadh deis di obair talmhaíochta a aimsiú níos fhusa.

Go gairid tar éis di clárú ar www.seasonalwork.dk,roghnaíodh Renata chun dul ag obair sa Troldebakkens Frugtplantage (Úllord Chnoic an Bhocánaigh), ón 1 Meitheamh go dtí an 15 Iúil 2009. Tá 38 heicteár faoi shútha talún agus raidhse heicteár eile faoi úlla sa Troldebakken Frugtplantage. Gach bliain, i rith an tséasúir ghnóthaigh, bíonn thart ar 180 duine de dhíth chun na sútha talún a bhailiú agus síolta plandaí a chur.

Ansin bhí Mirica in ann cuidiú léi tuiscint a fháil ar an gconradh fostaíochta agus chabhraigh sí léi dul i mbun teagmhála leis an bhfostóir a bhí le bheith aici chun roinnt ceisteanna riaracháin a shoiléiriú. “Is iontach an beart a rinne mo Chomhairleoir EURES chun mé a chur ar mo shuaimhneas i leith maireachtáil agus obair thar lear”, a deir Renata.

Cé gur cheap Renata go raibh an obair dian, mhínigh sí go bhfuil an acmhainneacht tuillimh sa Danmhairg i bhfad níos airde ná mar atá sa tSlóivéin. Mar sin féin, tá an costas maireachtála níos airde freisin sa Danmhairg, rud a chuir iallach ar Renata maireachtáil go modhúil ionas go bhféadfaí airgead a shábháil.

In ainneoin na fírice go raibh Renata i bhfad ó bhaile, bhí sí an-chompordach ag maireachtáil agus obair i dteannta leis an bhfoireann ar an bhfeirm. D’fhorbair sí roinnt cairdeas maithe, toisc gur mar ghrúpa a tugadh faoi fhormhór na ngníomhaíochtaí, idir shiopadóireacht agus shiúlóidí cois trá. Ag féachaint siar di ar a cuid ama thar lear, creideann Renata gurbh eactra fiúntach a bhí ina rogha chun dul ag taisteal agus ag obair thar lear toisc go bhfuil sin tar éis a léargas ar an saol a leathnú agus breis tuisceana a thabhairt di ar chultúir Eorpacha eile. “B’iontach an t-eispéireas a fuair mé ó bheith ag obair sa Danmhairg agus bhí muintir na Danmhairge a casadh orm an-oscailte agus cairdiúil ar fad. Rinne mé cairde nua ó go leor tíortha difriúla agus táim fós i dteagmháil le go leor díobh.”

“Buíochas le mo Chomhairleoir EURES, bhí an t-eispéireas iomlán d’obair thar lear a aimsiú i bhfad níos fusa agus chuirfinn comhairle ar aon duine atá sa tóir ar obair thar lear chun dul i mbun teagmhála lena gComhairleoir áitiúil EURES. B’fhíorluachmhar an chomhairle agus an fhaisnéis a fuair mé.”

« Ar Ais