Nuacht ar an tairseach


Ardchaighdeán cóireála do mhac léinn míochaine óg

Ar mhaithe lena cuid feasachta faoin míochaine ghinearálta a leathnú agus a cuid staidéir a chomhlánú, bheartaigh an mac léinn míochaine Iodálach 23-bliain d’aois Laura Zanisi deis thar lear a chuardach i gcóras cúraim sláinte difriúil ón gcineál a raibh taithí aici air. Bhí cúlra acadúil an-láidir ag Laura agus dá bharr sin bronnadh deontas uirthi chun tabhairt faoi shocrúchán oibre in áit eile san Eoraip i rith samhradh na bliana 2009. Chlúdaigh an deontas, óna hOllscoil Pavia, costais mhaireachtála agus eitiltí chuig a rogha tír.

Thug duine d’ollaimh Laura a bhí mar chomhordaitheoir ERASMUS (clár malartaithe mac léinn na hEorpa ) do Dhámh Míochaine na hollscoile, an Dr Giovanni Ricevuti, comhairle chríonna di chun dul i mbun teagmhála le Comhairleoir EURES áitiúil Aurora Scalora. Bhailigh Laura na doiciméid ábhartha ar fad, ar nós trascríbhinní ollscoile agus litreacha teistiméireachta, agus sheol sí ar aghaidh go Bean Uí Scalora iad. Nuair a casadh an bheirt ar a chéile, cuireadh aon deiseanna eiseacha in iúl go hiomlán do Laura: “Bhí cúnamh Aurora an-tábhachtach toisc gur mhéadaigh an t-eolas a thug sí dom mo chuid feasachta ar shoghluaisteacht an Aontais Eorpaigh, agus faoi dhálaí maireachtála agus oibre thar lear.”

Oibríonn Bean Uí Scalora i gcomhar leis an Institiúid Táirgiúlachta, Saothair, Oiliúna agus Forbartha i gCúige Pavia (http://www.formalavoro.pv.it/) agus fanann sí i ndlúth-theagmháil leis an ollscoil, go háirithe an dámh míochaine. Ina tuairim féin, creideann Bean Uí Scalora gur minic go mbíonn ‘tionscnaimh fíor-shuimiúla’ mar thoradh ar chomhoibriú le hollscoileanna mór-cháile; mar shampla, roimhe seo tá páirt glactha aici i bhfeachtais earcaíochta chun dochtúirí óga na hIodáile a mhealladh chuig an Ríocht Aontaithe agus an Danmhairg. “Bainim taitneamh as bealaí nua a chruthú do dhaoine óga ar fud na hEorpa chun éirí soghluaiste, is cuma cibé an trí mheán oibre nó staidéir atá i gceist,” a deir sí.

I gcás Laura, bhain Bean Uí Scalora úsáid as a cuid taithí as cuimse chun a eagrú do Laura tabhairt faoi shocrúchán oibre coicíse sa River Surgery de chuid Buckhurst Hill sa Ríocht Aontaithe, clinic ina bhfuil thart ar 20 ball foirne i mbun oibre ann. Chuaigh Bean Uí Scalora i dteagmháil le duine aithnid dá cuid, an Dr Abayomi McEwen, Ollamh Comhlach Iarchéime in Ollscoil Cambridge, a chabhraigh léi an tréimhse intéirneachta a eagrú agus a choimeád Laura ina teach féin fiú i gcaitheamh aga a socrúcháin. Bhí an próiseas ar fad an-éasca agus dúirt Laura fiú sa Ríocht Aontaithe, gur mhothaigh sí go hiomlán sa bhaile: “Ní dhéanfaidh mé dearmad go deo ar an lá a thóg an Dr McEwen agus a clann mé chun A Midsummer Night’s Dream de chuid Shakespeare a fheiceáil i ndiaidh picnic i bpáirc áitiúil. Mhothaigh mé go raibh fáilte romham i gcónaí, agus bhuail mé le roinnt daoine fíor-chineálta agus cairdiúla.”

D’ullmhaigh an Dr McEwen tráthchlár cuimsitheach ionas go bhféadfadh Laura eispéireas a fháil ar an oiread gnéithe ab fhéidir den saol a bhíonn ag dochtúir sa Ríocht Aontaithe. D’áirigh sé seo réamhléiriú ar chomhairleoireacht teaghlaigh, imdhíonadh, córacha leighis do dhiaibéitigh agus do dhaoine le asma agus scrúduithe i réimsí na cairdeolaíochta, na hoinceolaíochta agus na péidiatraice. Sa bhreis ar seo, thug Laura cúnamh d’altraí ina gcuid tascanna laethúla, cosúil le ag tógáil brú fola na n-othar agus chaith sí lá sa chógaslann, lá i dteach altranais, bhreathnaigh sí ar an gcineál cóireála a tugadh d’othair le galair thearc acu, agus d’fhreastail sí ar léacht fiú in Ollscoil Cambridge i dteannta le mic léinn míochaine eile.

Tá Laura cheana féin sa 5ú bliain dá 6 bliana staidéir agus de dheasca sin tá sí tar éis roinnt taithí praiticiúil a fháil cheana féin san Iodáil. Bhain sí sár-thairbhe as a cuid taithí sa Ríocht Aontaithe, toisc go raibh sí in ann breathnú í féin ar na difríochtaí idir na córais chúraim sláinte sa dhá thír. Cé gur chosúil gur tréimhse ghairid í coicís, ní amháin go raibh go leor ama ag Laura chun taithí luachmhar a ghnóthú, ach tugadh deis di feabhas a chur ar a cuid Béarla chomh maith. Ar an iomlán, bhain Laura fíor-thaitneamh as a heispéireas. B’fhéidir gur de bharr na héascaíochta lenar fáiltíodh í chuig an River Surgery; b’fhéidir gur a bhuíochas le tiomantas agus díograis Chomhairleora EURES Aurora Scalora.

« Ar Ais