Nuacht ar an tairseach


Ó iarrthóir go hearcaitheoir!

Cosúil le mórán mac léinn ar comhaois léi, bhí fonn ar Vildana dul ag cuardach deiseanna thar lear nuair a chríochnaigh sí a cuid staidéir. Toisc go raibh dénáisiúntacht na Bulgáire-na Danmhairge aici agus toisc go raibh bliain thaitneamhach Erasmus (an clár Eorpach um malartú mac léinn) caite aici i ndiaidh di a cuid meánoideachais a chríochnú ag scoil idirnáisiúnta, bhí sé mar thosaíocht aici gné idirnáisiúnta a chuir lena cuid taithí gairmiúla. Toisc go dtugtar forbhreathnú cuimsitheach inrochtana ar shuíomh gréasáin EURES ar na deiseanna atá ann maidir le hobair thar lear, is féidir leis bheith ina chéad phointe teagmhála tábhachtach do chéimithe mar Vildana.

Níor strainséir í Vildana ar EURES ach oiread, bhain sí úsáid as an suíomh gréasáin roimhe sin chun post a fháil sa Spáinn in earnáil na turasóireachta. Cé nár ghlac sí an post sin ag an am, thuig sí láithreach cá rachadh sí dá mbeadh a leithéid uaithi sa todhchaí. Leagann Vildana béim ar uathúlacht thairseach EURES, ag rá gurb í “suíomh EURES an t-aon suíomh gréasáin atá ann má tá post thar lear uait, toisc nach mbíonn ach an corrphost ar na suíomhanna eile. Bhí an dul thar lear mar thosaíocht agam agus mar sin, thuig mé gurbh é suíomh EURES an áit cheart dom chun tosú.”

Tar éis dom bunchéim a chríochnú i mBainistíocht Seirbhísí agus Riarachán Gnó, ba mhór an chéim chun tosaigh san earnáil gnó dom post in Acmhainní Daonna (HR) a fháil. Agus conas a d’fhéadfadh sí céim níos fearr ná é sin a thabhairt seachas le comhlacht comhairleachta iomráiteach idirnáisiúnta? Chonaic sí fógra ar shuíomh gréasáin EURES ag lorg riarthóir HR a raibh Danmhairgis aige/aici agus a bheadh sásta bheith lonnaithe i bPrág, príomhchathair Phoblacht na Seice, chun dul ag obair le Accenture, agus díreach ansin bhí cúis spreagtha ag Vildana chun an fón a phiocadh suas. Bhí a cuid cáilíochtaí ina n-ábhar suime don chuideachta agus tairgeadh an post di díreach i ndiaidh dóibh í a chur faoi agallamh: “Taobh istigh de 3 seachtaine bhí mé ar an eitleán go Prág!” Ar an gcaoi sin agus gan a thuilleadh moille, thug sí an chéim ó bheith ina hiarrthóir le bheith ina hearcaitheoir.

Mhínigh Vildana a cuid dualgas: “Tá níos mó i gceist le mo phost ná súil a chaitheamh ar CVanna nó daoine a mheaitseáil le poist. Caitheann tú é a dheimhniú go bhfuil an chosaint cheart ag daoine ó thaobh leas sóisialach de – deimhnítear go ndéantar na híocaíochtaí cuí, go bhfaigheann daoine a gclúdach máithreachais, etc. Féadann sé bheith an-éagsúil ach is obair shásúil í ag an am céanna”. Tá buntáistí soiléire ag baint le bheith ag obair ag cuideachta cosúil le Accenture chomh maith, mar shampla: “Chabhraigh siad go mór liom agus mé ag socrú isteach anseo – mé a chlárú leis na húdaráis agus scrúdú leighis a eagrú dom, etc. is iontach an áit oibre í Prág ach caithim a admháil go bhfuil neart maorlathais ag baint leis an gcathair, ní éireodh liom gan an cúnamh a tugadh dom.”

Tá a cuid aráin fuinte ag Vildana ó tháinig sí go Prág, tá saol tapa taitneamhach aici anois. Maireann sí in árasán idirnáisiúnta agus baineann sí taitneamh as dul amach leis na comhghleacaithe atá in aontíos léi san árasán. Taobh istigh den tréimhse ghearr atá caite aici sa chathair sin, tá sí ina ball de chlub idirnáisiúnta scríbhneoirí agus léitheoirí anois. Tá súil aici chomh maith go mbeidh sí in ann ranganna teanga a thosú go luath ionas go mbeidh sí in ann tairbhe a bhaint as na deiseanna atá ann di ina tír nua.

Léiríonn eispéireas Vildana nach bhfuil deiseanna gairmiúla ardchaighdeáin ar fud na hEorpa ach gliogáil amháin uait. Tugann tairseach EURES thart ar milliún folúntas ó 31 tír le chéile, rud a ligeann don lucht cuardaigh fostaíochta CVanna a uaslódáil is a choimeád le linn dóibh an deis fhoirfe a chuardach.

« Ar Ais