Nuacht ar an tairseach


EURES: Preabchlár chuig gairm nua!

I Meitheamh na bliana seo caite, shocraigh Geoffroi Anciaux, a bhí fiche sé bliana d’aois ag an am agus a bhí ina chéimí ó Ollscoil Chaitliceach na Lováine sa Bhruiséil, gur theastaigh uaidh dul thar lear chun taithí ghairmiúil a fháil i dtimpeallacht idirnáisiúnta.

Thosaigh Geoffroi ag cuardach ar dtús ar bhunachar sonraí Actiris chun teacht ar dheiseanna fostaíochta ábhartha. Sa Bheilg, is í Actiris an tseirbhís fostaíochta poiblí atá freagrach as réigiún na Bruiséile agus tá sí nasctha go dlúth le EURES. Trí Actiris, treoraíodh Geoffroi go huathoibríoch chuig suíomh gréasáin EURES, agus ansin fuair sé sonraí teagmhála a chomhairleora EURES, Mélanie Chaineux. ‘Bhí Mélanie an-chabhrach; d’iarr sí cóip de mo CV agus sheol sí é díreach chuig comhairleachtaí éagsúla. Ón nóiméad sin, níor thóg sé ach cúpla lá go dtí gur tugadh cuireadh dom teacht chuig mo chéad agallamh’, a deir Geoffroi.

Eagraíodh próiseas earcaíochta Geoffroi go tapa i ndiaidh é sin. Taobh istigh de 10 lá earcaíodh é ag RQA Europe, comhairleacht dhomhanda atá speisialaithe i gceisteanna a bhaineann le bainistiú cáilíochta, géarchéime agus teagmhais i ngach réimse den earnáil de tháirgí tomhaltais idir bia, deochanna, comhpháirteanna uathghluaisneacha agus bréagáin. Ag clúdach 90 tír, tairgeann RQA Europe réimse leathan seirbhísí cosúil le hoiliúint, bainistiú teagmhais, agus an aithint de ghuaiseacha um shábháilteacht bia chun cabhrú lena chuid cliant chun athghlaonna ar tháirgí a bhainistiú nó chun na cleachtais is fearr a bhunú.

Ag RQA, tá Geoffroi i gceannas ar réimse leathan tascanna, ó fhorbairt gnó chuig cabhair a thabhairt do chliaint chun teacht ar réitigh ar a gcuid sainfhadhbanna. Mar shampla, chun comhairle a thabhairt dá chuid cliant san earnáil de sheirbhísí bia, eagraíonn Geoffroi agus a fhoireann iniúchtaí réamhsheolta, imscrúduithe ar tháirgí, ionsamhaltaí géarchéime, agus oiliúint feasachta chun na cliaint a chur ar an eolas is déanaí ar reacht reatha.

Le linn na 12 mhí atá caite ag Geoffroi anois ag obair le RQA Europe, bhain sé tairbhe an-mhór as dinimiceas agus fás an chomhlachta agus foghlaimíonn sé rud nua beagnach gach lá: ‘Toisc go bhfuil luas an ghnó seo chomh tapa sin táim tar éis foghlaim conas cloí le spriocdhátaí daingne agus conas mé féin a eagrú go héifeachtach. Tá géarghá leis an dá scil seo chun go n-éireodh leat i gcomhairleacht’, mar a mhíníonn Geoffroi. Thairis sin, tá feabhas mór tagtha ar an méid Béarla atá ag Geoffroi toisc go labhraíonn sé an teanga go laethúil.

‘Tá mo chuid oibre an-spreagúil. I gcónaí bíonn dúshlán nua os mo chomhair agus tugann sé sásamh dom nuair a thagaim ar réiteach cruthaitheach nua. Chomh maith leis sin, tá athrú mór tagtha ar RQA i mbliana agus tá fás suntasach tagtha orainn’, arsa Geoffroi. Gan amhras, is earnálacha mearthapa iad earnálacha an bhainistithe cáilíochta, géarchéime agus teagmhais, earnálacha ina bhfuil neart deiseanna chun scileanna nua a fhorbairt.

Taobh amuigh de thaithí ghairmiúil a fháil, tá caothúlacht ag baint le bheith i mo chónaí in Reading, baile atá suite cúpla ciliméadar soir ó Londain. Mar shampla, tá neart cairde nua déanta ag Geoffroi ó gach cearn den domhan agus léiríonn sin go bhfuil a chuid comhoibrithe ar aigne oscailte, cabhrach agus fáilteach.

‘Nuair a chuir mé fúm in Reading d’fhoghlaim mé conas glacadh leis gur cultúr eile atá ann agus rinne mé mo dhícheall le bheith réidh chun dul i dteagmháil le muintir na háite,’ arsa Geoffroi. Nuair a mhothaíonn sé uaigneach i ndiaidh a mhuintire nó nuair a theastaíonn uaidh cuairt a thabhairt orthu agus ar a sheanchairde, níl le déanamh ag Geoffroi ach léim ar bord an EuroStar chun an turas gearr a dhéanamh chuig an Bhruiséil.

Féadann sé bheith an-deacair teacht ar do chéad phost tar éis duit do chéim a bhaint amach. Sna laethanta deacra eacnamaíocha seo, bíonn sé deacair ar chéimithe óga nach bhfuil aon taithí ghairmiúil acu cos a chur thar an tairseach isteach. Mar is léir ó eispéireas Geoffroi, féadann EURES bheith ina chúnamh nach beag do chéimithe atá sa tóir ar obair spreagúil. Gan amhras, tá ag éirí go maith le Geoffroi ina ghairm; cé gur thosaigh sé ar bheagán taithí san earnáil sin, taobh istigh de bhliain amháin bhí Geoffroi ag bainistiú foireann de thriúr ag RQA Europe.

Fanann Geoffroi i dteagmháil le Mélanie agus baineann sé leas as EURES chun fostaithe nua a earcú dá fhoireann ag RQA fiú. Is léir gurb é an chomhairle is fearr gur féidir le Geoffroi a thabhairt do chéimithe óga atá sa tóir ar phreabchlár chuig gairm nua ná iarratas a dhéanamh ar sheirbhísí EURES.

« Ar Ais