Nuacht ar an tairseach


EURES – ag cur síolta comhair

Bunaithe in Skärblacka, thart ar 200km ó dheas ó Stócólm, is comhlacht Sualannach é Allskogsservice, atá speisialaithe sa soláthar de sheirbhísí foraoiseachta, cosúil le crainn a chur agus limistéir faoi chrainn a choimeád. Is iad an tEarrach agus an Fómhar na príomhshéasúir don obair seo – cuirtear sprúis agus giúiseanna óga san Earrach, ach san Fhómhar déantar na coillte a thanú, ag gearradh na gcraobhacha agus ag spraeáil na gcrann chun iad a chosaint ar fheithidí. Gan aon amhras, bítear an-ghnóthach san Earrach agus san Fhómhar araon!

Don dá shéasúr sin Allskogsservice bíonn foireann de 20 oibrí ag teastáil ach bíonn sé cuibheasach deacair baill foirne atá cáilithe agus spreagtha a earcú sa tSualainn i gcónaí. ‘Ní léiríonn óige na Sualainne mórán suime san fhoraoiseacht,’ arsa Olle Josefsson, comhbhunaitheoir Allskogsservice.

Sin an chúis gur thosaigh Olle ag iarraidh baill foirne ó thar lear a earcú. Go luath sa bhliain 2009 ghlac sé páirt i gceardlann a eagraíodh ag na seirbhísí fostaíochta poiblí sa tSualainn, Arbetsförmedlingen, agus ag Cónaidhm Fhostóirí Foraoiseachta agus Talmhaíochta na Sualainne (SLA). Ag an gceardlann sin, d’fhoghlaim Olle faoi EURES agus faoin bhféidearthacht chun seirbhísí EURES a úsáid chun baill foirne ó thar lear a earcú.

Toisc go raibh eispéireas an-dearfach ag Olle le hoibrithe ón Liotuáin roimhe sin, shocraigh sé ar na bearnaí ina fhoireann a líonadh le hoibrithe ón tír Bhaltach sin. Nuair a tháinig deireadh leis an gCeardlann, rinne Olle teagmháil lena Chomhairleoir EURES, Pirjo Väänänen, in Linköping agus mhínigh sé an scéal di. Leis sin chuaigh Pirjo, i mbun comhairle a comhoibrithe Loreta Zdaniauskienė, an Comhairleoir EURES in Tauragė (an Liotuáin), agus d’eagraigh sí go nglacfadh Olle páirt i margadh fostaíochta EURES.

‘Bhí ionadh an domhain orm faoi cé chomh tapa is a tharla gach rud i ndiaidh dom teagmháil a dhéanamh le Pirjo’, arsa Olle. ‘D’fhógair EURES na folúntais a bhí agam ag Allskogsservice ar a suíomh gréasáin. Chabhraigh Loreta leis an aistriú go Liotuáinis den chur síos ar an bpost agus thug sí cuireadh dom chun teacht chuig margadh fostaíochta. Nuair a tháinig sé go dtí an margadh fostaíochta, bhí Loreta tar éis roinnt CVanna a roghnú cheana féin agus ní raibh fágtha le déanamh agamsa ach na hagallaimh a eagrú leis na hiarrthóirí réamhroghnaithe. As an dosaen iarrthóirí a bhí ann roghnaigh mé naonúr sa deireadh chun dul ag obair liom i mí Aibreáin’.

Sa deireadh thiar thall bhí 22 ball foirne ag Olle do shéasúr an Earraigh agus d’eagraigh sé iad i dtrí fhoireann dhifriúla. Toisc go n-oibríonn a chomhlacht i dtrí limistéar gheografacha dhifriúla, ní féidir le hOlle le gach foireann an t-am ar fad. Mar sin, tá foireann dea-oilte iontaofa uaidh ar féidir leis brath orthu.

‘Tá cáil ar ‘Allskogsservice mar sholáthraí de sheirbhísí ardchaighdeáin. Mar sin, nuair a fhostaím foireann nua, tá sé fíorthábhachtach go bhfuil tuiscint mhaith acu ar an bhforaoiseolaíocht cheana féin. Chomh maith leis sin, tugaim oiliúint bhreise do gach ball foirne nua ag tús gach séasúir, go háirithe má thagann siad ó thar lear. Tá roinnt difríochtaí san fhoraoiseacht sna limistéir gheografacha agus is gá iad sin a chur san áireamh i gcónaí. Sa tSualainn, mar shampla, fásann roinnt foraoiseacha ar charraigeacha agus, mar sin, bíonn sé níos deacra crainn óga a chur ná mar a bhíonn sé sa limistéar Baltach mar a bhfuil an talamh bog, ’ arsa Olle.

Cé go bhfuil méid réasúnta ard de bhaill foirne aige, bhí Olle an-dearfach ar fad faoi shéasúr an Earraigh i mbliana: ‘I ngach foireann bhí meascán de bhaill nua agus oibrithe a raibh níos mó taithí acu agus rinne mé sin le bheith cinnte go bhfoghlaimeoidís go léir óna chéile. San iomlán, táim an-sásta leis na torthaí. Bhí idir cúigear agus deichniúir ar gach foireann, agus d’oibrigh é sin go maith. Thairis sin, bhí atmaisféar iontach taobh istigh de na foirne.’

Don chéad séasúr eile, tá súil ag Olle go bhfillfidh roinnt mhaith dá chuid oibrithe nua chun dul ag obair leis arís, cé go dtuigeann sé go bhfuil seans ann go bhfuil tiomantais ag cuid acu cheana féin. ‘Gan aon amhras tá súil agam go bhfeicfidh mé an chuid is mó díobh arís san Fhómhar. Ach fiú má bhíonn orm foireann nua a earcú, tá a fhios agam anois gur féidir liom brath ar chabhair Pirjo agus Loreta. Tá sárobair déanta acu agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil leo agus leis na baill foirne eile ag EURES as a dtacaíocht iontach.’

« Ar Ais