Nuacht ar an tairseach


“Bhí mé cráite ag an iarracht post suimiúil a fháil i mo cheantar féin!”

I mí Mheán Fómhair 2008, bhí post á lorg ag Géraldine Couvreur, Beilgeach 24 bliana d’aois a bhí díreach tar éis a céim a bhaint amach san iriseoireacht, ach chuir an easpa folúntas ina réigiún féin isteach uirthi. Chonaic sí go raibh deis intéirneachtaí thar lear á tairiscint ag EURES agus í ag cuardach láithreán gréasáin a gníomhaireachta fostaíochta poiblí áitiúla. Bhí sceitimíní uirthi ar an bpointe agus chuir sí isteach ar intéirneacht láithreach.

Tugadh tairiscint do Géraldine gan mhoill – agus níorbh aon gnáthchineál tairisceana í: thosódh sí ag obair i bPáras i gceann míosa amháin mar eagarthóir i seirbhísí cumarsáide cláir Canal+, an cainéal teilifíse Francach ar theastaigh uaithi i gcónaí obair a dhéanamh leo.

A luaithe a bhí an tairiscint faighte aici ó Canal+, chuaigh sí i dteagmháil lena Comhairleoir áitiúil EURES, Nicolas Dardenne (ar tháinig sí ar a shonraí ar láithreán gréasáin FOREM), chun cabhair a fháil le gnéithe riaracháin a haistrithe. Bhuail sí leis roinnt uaireanta sular fhág sí, agus mhínigh sé an próiseas iarratais iomlán di.

D’ullmhaigh Nicolas an obair riaracháin go léir agus thug sé cabhair di fiú le gnéithe nár bhain lena ról mar chomhairleoir EURES; chinntigh sé go mbeadh tuiscint shoiléir ag Géraldine ar an taobh slándála sóisialaí agus, go háirithe, go nglacfaí lena hintéirneacht mar “stage d’attente”, atá éigeantach sa Bheilg do chéimí a bhain céim amach le déanaí sular féidir leo na táillí dífhostaíochta a éileamh. Ní raibh ar Géraldine ach na doiciméid dheiridh a shíniú. Ag deireadh a céime, gheobhadh Géraldine deimhniú chomh maith – sínithe ag a Comhairleoir EURES, ag a maoirseoir socrúcháin agus aici féin – a thabharfadh mionsonraí iomlána na dtascanna ar thug sí fúthu agus na scileanna a d’fhorbair sí i rith na hintéirneachta.

“Thug Nicolas bróisiúr EURES dom chomh maith sular fhág mé, a chuir faisnéis an-chuimsitheach ar fáil dom faoin bhFrainc. Cé nach raibh gá leis i ndáiríre i mo chás féin toisc go raibh bliain caite agam cheana féin i bPáras le linn mo thréimhse ar an ollscoil, bheadh sé thar a bheith luachmhar do dhaoine nach raibh an méid taithí acu agus a bhí agam féin ar Pháras.”

Nuair a thosaigh sí ag obair le Canal+, thaitin an post go mór le Géraldine láithreach: “Bhí post faiseanta mealltach agam. Ba é an ról a bhí agamsa ná cláir theilifíse Canal+ a chur chun cinn i measc na meán cumarsáide, agus mar chuid den ról sin bhíodh orm breathnú ar shraitheanna eisiacha teilifíse agus scannáin faisnéise agus ailt faisnéise a scríobh ansin d’iriseoirí.” Chruthaigh sí pacáistí preasa níos ginearálta chomh maith d’irisí teilifíse, go háirithe maidir le craoladh na sraithe go heisiach ar an gcainéal. Bhí dhá cheann dá huaillmhianta á gcomhlíonadh ag Géraldine; cónaí thar lear i gcathair álainn agus obair a dhéanamh le Canal+.

Ó thaobh an tsaoil shóisialta de, cé gur cheap sí ar dtús nach raibh sé ró-éasca comhrá a thosú le muintir Pháras, ní raibh fadhb ar bith aici maidir le cairde a dhéanamh: d’fhostaigh an chuideachta an-chuid intéirneach a bhí mar chairde aici gan mhoill. Bhain sí an-taitneamh freisin as an saol rafar cultúir a bhí sa chathair Fhrancach. Is é an príomhimeacht maidir lena heispéireas san Fhrainc a gcuimhneoidh Géraldine air, áfach, ná an uair a d’fhreastail sí ar na Césars (Oscars na Fraince) i mí Feabhra 2008, áit ar bhuail sí le Sean Penn agus Diane Kruger agus a raibh an deis aici breathnú timpeall sa chúlra.

Ba fhíorshampla é eispéireas Géraldine de conas is féidir teacht ar dheiseanna níos fearr mar thoradh ar an tsolúbthacht – “Bhí an-bhród orm a bheith in ann insint do dhaoine eile faoin áit a raibh mé ag obair inti agus a bhfuilim fós! Tá conradh téarma seasta díreach sínithe agam anois agus, ó mhí Iúil 2009 i leith, beidh mé i m’eagarthóir oifigiúil sna seirbhísí cumarsáide cláir. Ní fhéadfainn a bheith níos sásta.”

« Ar Ais