Nuacht ar an tairseach


Do Chomhairleoir EURES áitiúil – i dteannta leat an tslí ar fad

De réir mar a bhuaileann an ghéarchéim eacnamaíochta margaí saothair ar fud na hEorpa ar fad, tá na seirbhísí atá á soláthar ag EURES agus seirbhísí fostaíochta náisiúnta ag éirí níos tábhachtaí in aghaidh an lae do chomhréir an daonra atá ag fás. Mar thoradh air sin, tá níos mó solúbthachta agus tiomantas breise ón bhfoireann EURES riachtanach d’fhonn meaitseanna den scoth a chruthú idir duine den lucht cuardaigh fostaíochta agus fostóir.

Is í Raphaëlle Denis duine de na Comhairleoirí EURES tiomanta iomadúla atá tar éis a bheith ag déanamh a díchill le míonna beaga anuas chun na meaitseanna den scoth seo a bhaint amach. Lonnaithe i nDijon, príomhchathair réigiúin Bourgogne na Fraince, tá Raphaëlle tar éis a bheith an-gnóthach ag freastal ar aontaí fostaíochta, ag tabhairt freagraí ar iarratais rphoist, ag dul go cruinnithe le fostóirí ar fud Bourgogne agus ag tabhairt comhairle don lucht cuardaigh fostaíochta mar gheall ar dheiseanna fostaíochta atá ann i láthair na huaire.

In ainneoin an ualaigh oibre ollmhóir atá os a comhair amach, tá fonn ar Raphaëlle fós a chinntiú go sholáthraíonn sí na seirbhísí is fearr gur féidir dá cliaint, cibé an lucht cuardaigh fostaíochta nó fostóirí iad. ‘Creidim gur ionann eisimirce rathúil agus eisimirce ina gcuirtear gach rud san áireamh. Fiú má tá níos mó oibre againn faoi láthair ná mar is gnách, sílim go mbeadh sé mícheart deifir a dhéanamh agus sinn ag dul trí phróiseas meaitseála fostóra le duine den lucht cuardaigh fostaíochta.

Ní bheinn go maith mar Chomhairleor EURES dá mba rud é nár dhírigh mé ach ar CVanna a chur ar aghaidh agus bileoga a scaipeadh ag aontaí fostaíochta. Ní foláir dom a bheith cinnte freisin go dtugaim comhairle chríochnúil d’oibrithe iasachta ar na coinníollacha maireachtála agus oibre sa Fhrainc, go mhíním na difríochtaí cultúrtha uile dóibh agus go gcabhraím chomh maith lena dteaghlaigh chun socrú síos.’

Léiríonn an meaits rathúil deiridh a rinne Raphaëlle gur fiú a leithéid d’iarrachtaí móra i ndeireadh na dála: bíonn fisiteiripeoirí ag teastáil go rialta ón Centre Pasori, ionad athshlánúcháin fisicigh suite i gCosne-sur-Loire, agus is deacair na daoine seo a earcú i gceantair thuaithe Bourgogne.

Cúpla lásula raibh sé i gceist ag Raphaëlle freastal ar aonach fostaíochta i Granada (An Spáinn), cuireadh fios uirthi maidir le hiarratas an ionaid le haghaidh fisiteiripeora. Freastalaíonn Raphaëlle, a bhfuil a speisialtóireacht ghairmiúil dírithe ar an Spáinn ach ina theannta sin a bhfuil grá pearsanta aici don tír, go rialta ar aontaí fostaíochta ansin agus comhoibríonn sí as láimh a chéile lena comhghleacaithe EURES Spáinneacha.

An babhta seo fuair sí cuireadh chuig an aonach óna comhghleacaithe Spáinneacha Ricardo Panzuela Santiago, Sol Santamaria Cid agus Eva Touriño, iad ar fad a chabhraigh le Raphaëlle lena seastán EURES ag an aonach fostaíochta. Ar feadh dhá lá sholáthar Raphaëlle eolas ar réigiún Bourgogne agus ar fhostaíocht fhéideartha ina réigiún do na céadta daoine den lucht cuardaigh fostaíochta Spáinneach. Mar sin féin, dé réir mar a bhí an t-aonach ag druidim i dtreo dúnta tráthnóna a lae deireanach, ní raibh an t-iarrthóir ceart don Centre Pasori sa Fhrainc faighte aici fós.

Go liteartha ag nóiméad deireanach an aonaigh fostaíochta, chuir comhghleacaí Spáinneach Raphaëlle, Isabel Moya Rocher, Raphaëlle in aithne do Luisa, fisiteiripeoir óg Spáinneach, a bhí tar éis tabhairt faoin turas ar fad ó Malaga – beagnach 100 km – díreach chun freastal ar an aonach fostaíochta i nGranada. Níor éirigh le Raphaëlle ach caint go gairid le Luisa agus a CV agus sonraí teagmhála a thógáil uaithi. Ach ar fhilleadh chun na Fraince di chonacthas gurb í Luisa díreach an t-iarrthóir a bhí á lorg aici don Centre Pasori.

Chabhraigh Raphaëlle le Luisa a CV a chur in oiriúint do chaighdeáin na Fraince agus shocraigh sí go gcuirfí agallamh gutháin i gcrích leis an ionad. Sula bhfad thug an Centre Pasori faoi deara gurbh í Luisa an t-iarrthóir ídéalach don fholúntas fostaíochta a bhí acu. Chomh luath agus a bhí a chinneadh déanta ag an ionad, thug Raphaëlle cabhair do Luisa freisin le comhairle ar an ngnáthamh riaracháin d’fhonn a creidiúnú Francach a bhaint amach.

Cé go bhfuil cás Luisa socraithe anois, ní raibh deireadh le tiomantas Raphaëlle ag an bpointe sin! Tá fonn ar fiancé Luisa, Mario, dul ina diaidh go dtí Bourgogne agus bheadh sé sásta glacadh le rogha mór fostaíochta éagsúla, ach ní labhraíonn sé Fraincis go ró mhaith fós. Mar sin tá Raphaëlle tar éis an t-am a thógáil chun cabhrú le Mario lena CV agus litir chumhdaigh a aistriú ó Spáinnis go Fraincis agus chun cabhrú leis d’fhonn post a lorg i mBourgogne.

Do Raphaëlle, is mó ná post é a bheith ina Comhairleoir EURES: ‘tá sé fíor go dtógann an tiomantas breise ar fad níos mó ama agus b’fhéidir nach bhfuil gach duine réidh chun iad féin a thiomnú chomh mór sin. Ach caithfidh mé a rá nuair a bhuail mé le Luisa agus nuair a d’éirigh liom í a chur i dteagmháil leis an Centre Pasori, thug sé cúiteamh don obair chrua go léir – níor bhraith mé riamh níos mó cé chomh húsáideach a d’fhéadfadh mo ról mar Chomhairleoir EURES a bheith.’

« Ar Ais