Nuacht ar an tairseach


Sos Samhraidh ag 1800m thar an leibhéal mara

Tar éis di bliain strusmhar a chur isteach ag an Ollscoil, bhí Mariana Bacigalova, 23, ag súil go mór lena saoire Samhraidh. Ach toisc gur theastaigh uaithi feabhas a chur ar na teangacha iasachta a bhí ar eolas aici, chinntigh sí go mbeadh sé díreach oiriúnach di post a fháil in earnáil na n-óstán mar go mbeadh sí in ann taithí úsáideach a fháil i gcomhair a CV chomh maith le sos beag a thógáil ag an am céanna.

Bhí cáilíochtaí suntasacha in earnáil na n-óstán bainte amach ag Mariana cheana féin: roimh di tosú ar a cúrsa staidéir ar Chumarsáid Margaíochta in Trnava, in Iarthar na Slóvaice, chríochnaigh sí clár gairmoiliúna cúig bliana le hacadamh óstánaíochta sa tSlóvaic. Thairis sin, tá ceithre theanga ar a toil aici agus roinnt Samhraí caite aici cheana féin ag obair in óstáin agus i mbialanna sa Ghearmáin agus i Lucsamburg.

Agus an Samhradh ag druidim isteach, rinne Mariana iarracht chun socrúchán a fháil san RA chun cur lena cuid Béarla. Ach in ainneoin a cuid iarrachtaí agus cáilíochtaí uilig, níor éirigh léi teacht ar óstán a bhfostódh í. Ansin tháinig sí ar thairseach EURES, agus chinntigh sí a CV a phostáil uirthi. Chonaic comhairleoir EURES ón tSlóvaic, Zuzana Cervenova, an postáil nua agus chuir sí sonraí Mariana ar aghaidh chuig Fabio Malinconico ón Ionad Fostaíochta Lárnach san Eilvéis, gníomhaire fostaíochta lena bhfuil comhpháirtíocht fhada tháirgiúil aici. Fuair an tUas Malinconico post do Mariana go tapa mar fhreastalaí san Hotel Burgener, óstán beag le bialann mar chuid de i Saas Fee, baile beag álainn sa chuid sin de na hAlpa Eilvéiseacha ina labhraítear Gearmáinis. Chabhraigh sé le Mariana chun teacht ar an eolas go léir a bhí uaithi chun an t-aistriú a bhaint amach di féin.

Cé nach raibh sé ar intinn aici dul chuig an Eilvéis ar dtús, bhí Mariana thar a bheith sásta lena post ag 1,800m suas sna sléibhte. ‘Bhí mo chuid oibre san Hotel Burgener fíor-shuimiúil. Tar éis dom bliain thuirsiúil a chur isteach ag an Ollscoil sa bhaile, bhí athrú iomlán ag teastáil go géar uaim agus bhain mé an-taitneamh as a bheith ag obair mar fhreastalaí. Bhí custaiméirí agam ó gach cearn den Eoraip, bhain mé úsáid as mo chuid scileanna teanga agus chuir mé barrfheabhas ar mo chuid Gearmáinise. Bhí na daoine ann an-chairdiúil ar fad – níor airigh mé mar eachtrannach riamh in Saas Fee. Tá an oiread sin taithí ag na daoine sin ar thurasóirí ó thar lear go bhfuil said ar nós Cuma liom faoi cad as tú. Bhain mé an-taitneamh as an Samhradh a chaith mé ann.’

Bhí an tseantaithí a bhí ag Mariana san earnáil seo an-úsáideach di. Nuair a tháinig sí go dtí Hotel Burgener, bhí sí in ann tosú ag obair ar an toirt gan gá le hoiliúint ná treoir. ‘Gan amhras, d’fhéadfadh aon duine dul ag obair in óstán nó i mbialann, ach más rud é go raibh taithí agat cheana féin san earnáil sin cuireann an méid sin go mór le cáilíocht na seirbhísí a chuirtear ar fáil agus téann sin i bhfeidhm ar na custaiméirí chomh maith’.

Tar éis di trí mhí iontacha a chur isteach san Eilvéis, tá Mariana ar ais arís i Sered, a baile dúchais sa tSlóvaic. Ach toisc gur thaitin a cuid oibre chomh mór sin leis na daoine san Hotel Burgener agus toisc gur bhain sí an oiread sin sásaimh as na sléibhte Eilvéiseacha, tá sí chun filleadh arís ar Saas Fee go luath sa todhchaí!

« Ar Ais