Nuacht ar an tairseach


‘Is breá liom gach rud faoi Shasana – seachas tiomáint ar thaobh mícheart an bhóthair!’

Tagann Matej, fear 19 mbliana d’aois, ó Izola, baile álainn ar chósta na Slóivéine, agus ar dtús, níor theastaigh uaidh ach feabhas a chur ar a chuid Béarla. Sin an chúis go ndearna sé teagmháil lena Chomhairleoir áitiúil EURES, Mirela Pekica, chun cabhrú leis post samhraidh a fháil i Sasana. Ach nuair a thairg Wakefield Careforce, soláthraí cúraim bhaile atá suite in Iarthar Yorkshire, post mar chúntóir sláinte do Mhatej, níor shamhlaigh sé riamh an tionchar mór, buan a bheadh ag an bpost samhraidh seo air.

Gan mhoill, bhí ar Matej déileáil le domhan na fostaíochta agus leis an riarachán riachtanach lena mbaineann – agus cinnte, chabhraigh an Béarla iontach a d’fhoghlaim sé ar scoil go mór leis. ‘Nuair a shroich mé Sasana, bhí orm dul go Leeds ar dtús le haghaidh agallaimh leis an bpostionad áitiúil chun m’Uimhir Árachais Náisiúnta a fháil. Ansin bhí orm clár oiliúna a dhéanamh chun cáilíocht mar chúntóir sláinte a fháil. Bhí cúig lá agam le staidéar a dhéanamh ar dhá leabhar faoi chúram sláinte, agus bhí orm scrúdú a dhéanamh ansin.’

Nuair a chruthaigh Matej go raibh an t-eolas nua riachtanach faoi chúram sláinte aige, bhí ar an bhfear óg aghaidh a thabhairt ar dhúshláin a phoist nua. ‘I ndiaidh an chláir ionduchtaithe, thug an chuideachta gluaisteán dom agus thosaigh mé leis an obair. Bhí sé deacair i dtosach toisc go raibh orm aire a thabhairt do líon mór othar le riachtanais éagsúla.’ Thug Matej cuairt ar dhaoine a raibh cúnamh cúraim sláinte ag teastáil uathu agus chabhraigh sé leo a ngnáthaimh laethúla a dhéanamh. Chabhraigh sé leo lena sláinteachas laethúil, rinne sé a mbrú fola a thomhas agus d’athraigh sé a gcuid bindealán.

Mar sin féin, tar éis cúpla seachtaine, bhí Matej sona sásta. ‘Nuair a d’éirigh liom aithne níos fearr a chur ar na hothair, bhí gach rud i bhfad níos éasca. Bhain mé taitneamh as mo phost agus bhí miongháire ar m’aghaidh gach lá agus mé ag dul ag an obair. Ba rud iontach é a bheith in ann cabhrú le daoine agus thaitin gach soicind de mo chuid oibre liom. Fad agus a bhí an post seo á dhéanamh agam, athraíodh mo dhearcadh ar an saol. Roimhe sin, ní raibh a fhios agam go bhféadfadh daoine a bheith ag fulaingt chomh mór sin agus go raibh an oiread sin cúnaimh agus cabhrach ag teastáil uathu.’

Agus de réir a chéile, níorbh í an obair amháin a thaitin le Matej. ‘Ar dtús, níor thaitin bia Sasanach liom toisc go raibh sé chomh héagsúil ón mbia a raibh taithí agam air. Ach tar éis tamaill, níor ith mé dada ach bia Sasanach. Is breá liom gach rud faoi Shasana. An t aon rud a bhí dúshlánach dom ná tiomáint ar thaobh “mícheart” an bhóthair!

Gan amhras, bhain Matej úsáid mhaith as a sheal oibre thar lear. Rinne sé cairde nua ó Shasana, ó Phoblacht na Seice, ón bPolainn agus fiú ó Ghuatamala. In éineacht lena chairde nua thaistil sé ar fud na tíre, bhain sé súp as tithe tábhairne na Breataine agus chuaigh sé chuig an bpictiúrlann. ‘Chuir mé aithne ar a lán daoine iontacha agus rinne mé a lán cairde a bhfuilim i dteagmháil leo fós.’

Tar éis ceithre mhí a chaitheamh ag obair le Wakefield Careforce, bhí ar Mhatej filleadh ar an tSlóivéin chun an ardscoil a chríochnú. Is ansin a thuig sé an tionchar mór a bhí ag a phost samhradh ar a dhearcadh agus ar a phleananna don todhchaí. Ní hamháin go mbíonn sé i gcónaí ag ithe ceapairí banana agus maróg Yorkshire ach, thosaigh sé ag labhairt Béarla lena mháthair freisin – cinnte, is maith an rud é gur múinteoir Béarla í. Tá Matej ag obair go dian anois freisin chun torthaí iontacha a bhaint amach ina scrúduithe deiridh scoile. Shocraigh sé ar staidéar a dhéanamh ar chúrsaí leighis, agus tá iarratais seolta aige chuig scoileanna leighis san Iodáil agus i Sasana cheana féin. ‘Bhí mo thaithí oibre i Sasana chomh spreagthach sin gur shocraigh mé ar staidéar a dhéanamh ar chúrsaí leighis. Tá súil agam go mbeidh mé in ann filleadh ar Shasana sa todhchaí agus post mar dhochtúir a fháil ann.’

« Ar Ais