Nuacht ar an tairseach


Uaireanta, bíonn an bheatha mar uisce ciúin...

Nuair a shiúil Thomas Cole, 33, isteach le haghaidh a choinne leis an rannóg EURES de sheirbhís fostaíochta phoiblí na Beilge, bhí a intinn iomlán oscailte. I ndiaidh dó cinntiú chun post mar threoraí nó ceannaire turais a lorg, bhí sé sásta féachaint ar dheiseanna sa bhaile agus thar lear le cabhair óna Chomhairleoir EURES. Mar sin, nuair a chonaic an bheirt acu fógra ag lorg treoraithe do bháirse cúrsála, thapaigh sé an deis. Go gairid i ndiaidh dó an t-iarratas a chur isteach, thiomáin Thomas go dtí an Ísiltír le haghaidh a agallaimh – is léir gur thaitin sé leis an gcuideachta mar fuair sé amach gan mhoill gur éirigh leis. Réidh don dúshlán a bhain le hobair thar lear, chuir sé a bhuataisí rubair ina mhála agus as go brách leis.

Iompraíonn ‘La Nouvelle Etoile’ suas le hochtar cliant ag an am céanna suas agus síos uiscebhealaí na hÍsiltíre, na Beilge, na Fraince agus na Gearmáine, ag stopadh ag láithreáin is áiteanna suntais le linn an bhealaigh. Mar gheall ar a chúlra acadúil agus gairmiúil bhí Thomas lán-oiriúnach don phost: tá céim sa stair mheánaoiseach aige agus mar sin tá fuíoll eolais le roinnt aige nuair a stopann siad ag bailte stairiúla, agus bíonn a chumas sa Bhéarla, sa Fhraincis, sa Ghearmáinis agus san Ollainnis ag teastáil go géar. Ag brath ar na cliaint, uaireanta bíonn deis aige leas a bhaint as a chuid Spáinnise agus a chuid Iodáilise freisin!

Is é an éagsúlacht an ghné den phost a thaitníonn is mó le Thomas – ní bhíonn dhá lá mar an gcéanna. Éiríonn sé go rí-mhoch ar maidin chun bricfeasta a fháil, déanann sé pleanáil ar na turais agus tugann sé iad i rith an lae, dáileann sé bia ar a chuid cliaint le linn an turais, agus má dhéanann siad dearmad ar aon rud, tá seans ann go mbeidh Thomas in ann é a fháil dóibh, má iarrtar é air go béasach! Tá cúigear sa chriú agus oibríonn siad le chéile chun seoladh cóir na loinge a chinntiú. Mar aon leis na tíortha éagsúla trína seolann siad, tá an criú idirnáisiúnta freisin.

Gan a Chomhairleoir EURES sa Bheilg, ní bheadh an fógra seo feicthe ag Thomas. “Is mór agam an chabhair a thug siad dom. Ar dtús, bhí sé éasca go leor bogadh idir an Bheilg agus an Ísiltír toisc go bhfuil said taobh lena chéile. Bhí orm déileáil le roinnt saincheisteanna árachais mearbhlacha, áfach, agus chabhraigh EURES liom chun é a chinntiú go raibh clúdach iomlán agam san Ísiltír.”

Tá an conradh seacht mí a bhí aige ag teacht chun deiridh anois, agus is cúis sásaimh do Thomas é go bhfuil EURES ann dó i gcónaí. Cé go bhfuil sé an-tógtha le teorainneacha oscailte na hEorpa agus leis an mbealach éasca inar féidir leis dul timpeall na mór-roinne, tá saincheisteanna a bhaineann le cánachas agus maorlathas ann fós, agus beidh sé ag cur glaoch ar EURES arís chun é a dhearbhú gur íoc sé a chuid cánach i gceart. Sin an buntáiste a bhaineann le hoibriú le saineolaithe!

Bhain Thomas an-taitneamh as an bpost seo, mar chuir sé ar a chumas a bheith ina threoraí, díreach mar a theastaigh uaidh, agus bhain sé leas as a chuid eolais ar an stair agus as a scileanna teanga freisin. Beidh sé ar ais sa Bheilg don gheimhridh, ach ná bíodh sé ina chúis iontais má fheictear é ar ais ar bord ‘La Nouvelle Etoile’ an t-earrach seo chugainn, ag seoladh arís ar uiscebhealaí na hEorpa thuaidh.

« Ar Ais