Nuacht ar an tairseach


Cartún na réaltachta

Uaireanta, nuair a éiríonn go maith le tionscadal rathúil, tugtar spreagadh do ghlúin iomlán úr daoine óga mianaidhme. Scéala ar dóigh – ach bíonn sé dúshlánach ó am go céile cinnte a dhéanamh de go mbíonn postanna ar fáil dóibh uile. Tá sé tugtha faoi deara ag João Medroa, Comhairleoir EURES atá lonnaithe sa Liospóin, go mbíonn níos mó daoine óga oilte chun obair a dhéanamh in earnáil na turasóireachta agus na siamsaíochta ná mar a bhíonn postanna ar fáil, in ainneoin go dtéann cuid mhór turasóirí chuig an réigiún gach bliain.

Ó 2002, thapaigh Medroa agus a chomhghleacaithe EURES sa Liospóin agus i bPáras deis iontach agus fadtéarmach fostaíochta, tríd an leas is mó agus ab fhéidir a bhaint as caidreamh oibre le fostaí atá i mbéal an phobail agus a mbíonn oibrithe óga tallanacha de dhíth air – Euro Disney.

Tá Catarina Velhuco, 31, arb as Liospóin ó dhúchas di féin, ar dhuine de 200 oibrí Euro Disney ón Phortaingéil a earcaíodh tríd EURES sna sé bliana a chuaigh thart. I mí Iúil 2005, in ainneoin go bhfuil céim sa turasóireacht aici agus taithí mar theoraí, ba dhoiligh le Catarina obair a fháil sa Phortaingéil. Músclaíodh an tsuim inti nuair a chonaic sí fógra faoi thrialacha roghnaithe faoi choinne pharáidí Disneyland Pháras, fógra a chuir EURES sna nuachtáin áitiúla.

D’fhreastail breis agus 210 duine ar na trialacha ina raibh aisteoireacht, amhránaíocht agus agallamh mar chuid lárnach díobh. Bhí Béarla nó Fraincis riachtanach, agus, le meascán den Bhéarla agus taithí a bhí aici ag plé leis an phobal, d’éirigh le Catarina ar an toirt. D’aistrigh sí chun na Fraince an mhí dar gcionn agus anois tá sí ar tí an tríú bliain s’aici a chríochnú leis an chuideachta.

Chaith Catarina an chéad sé mhí den phost s’aici ag déanamh obair charachtair, mar Minne agus Mickey Mouse. Ina dhiaidh sin ghlac sí ról mar stiúrthóir, ag déanamh maoirseachta ar charachtair eile. “Post iontach solúbtha atá ann – má éiríonn tú bréan de rannóg amháin is féidir leat aistriú chuig ceann eile a iarraidh, ar nós na hóstlainne nó an ionaid siopadóireachta. “Tá mé iontach sásta anseo i Roinn na bParáidí ach is féidir go n-aistreoidh mé am éigin as siocair gur obair thuirsiúil a bhíonn ann go fisiciúil."

Cuireann Euro Disney lóistín ar fáil agus cuidiú le foirmeacha cónaithe agus cánach ar féidir leo mearbhall a chur ar dhaoine a thagann don chéad uair. “Bíonn duine ann i dtólamh le cuidiú a iarraidh air”, a deir Catarina, “agus chun dlíthe coimhthíocha a dhéanamh níos intuigthe.”

Tá an t-atmaisféar idirnáisiúnta ar cheann de na príomh-mheallachtaí a bhaineann le bheith ag obair thar lear agus leis an chuideachta – “Casadh orm daoine ó gach cearn den Eoraip, agus cónaím in áitreabh idirnáisiúnta le hIodálaithe, Sualannaigh, Fionnlanaigh, agus Polannaigh.” D’fhoghlaim Catarina Fraincis le linn na dtrí bliana a bhfuil cónaí uirthi ar imeall Pháras, ach bhí sé ina dhúshlán ar dtús: “Nuair a aistríonn tú thar lear bíonn dúshláin mhóra romhat gan dabht, ach is corraithí i bhfad é casadh ar dhaoine nua agus tús a chur le post nua.”

« Ar Ais