Nuacht ar an tairseach


Capall ar lorg grúmaera

Bhí baint mhór riamh ag rásaíocht capall le cultúr na hÉireann, agus, leis an bhorradh ollmhór i ngeillegar na hÉireann le blianta beaga anuas, cuireadh an-bhéim infheistíochta uirthi. Scéala ar dóigh, ar ndóigh, faoi choinne na hearnála rásaíochta capall – ach amháin gur chruthaigh fás gasta an tionscadail fadhb iomlán nua: is é sin fostaithe nua a fháil le haghaidh na bhfolúntas nua atá ann.

Ar dtús báire ba iad na hoibrithe ón Áise agus ón Úcráin a líon na folúntais. “Is iomaí sin uair a chomhoibrigh an Irish Racehorse Trainers Association (IRTA) (Cumann Traenálaithe Capall Rása na hÉireann) le go leor tíortha ón Áis”, arsa Tom McEnroe, comhairleoir EURES in Éirinn a d’oibrigh leis an dtionsadal rásaíochta capall agus iad ar lorg fostaithe a bhí oilte go maith. “Tharla sé seo as siocair go raibh ardchaighdeán scoileanna oiliúna ann agus go raibh cuid mhór oibrithe ar fáil sna tíortha sin”.

De réir a chéile, áfach, ba léir go raibh buntáistí le comhoibriú a dhéanamh níos cóngaraí don bhaile. Ní amháin go dtiocfadh an caighdeán céanna oiliúna a aimsiú (agus a shíneadh) taobh istigh den AE, ach as siocair gurbh fhusa bogadh idir tíortha an AE thiocfadh baill na hearnála monatóireachta a dhéanamh níos fusa ar an sainoiliúint a bhí de dhíth, agus go dtiocfadh proifisiúnaigh oiliúna, fostaithe agus áiseanna a thrasphórtáil go héasca. Dá bhrí sin, shocraigh earnáil rásaíocht capall na hÉireann ar chomhpháirtíocht a lorg a d’fhéadfadh úsáid a bhaint as na háiseanna traenála a bhí ar fáil cheana san AE. Tugadh Irish National Training and Employment Authority (FÁS) ar an dtionscadal agus sa deireadh chuig EURES, agus ba ansin a chuaigh Tom McEnroe leis. Chuidigh sé le cúig Bhallstát a aithint ina raibh cúig thionscadal fadbhunaithe rásaíocht capall: an Pholainn, an tSlóvaic, an Ungair, an Ostair agus Poblacht na Seice.

D’éirigh go geal le hiarracht trialach sa Pholainn, agus tháinig cuid de na hoibrithe a bhí de dhíth (grúmaeirí, mar shampla) amach as dá bharr, ach bhí sé doiligh fós na marcaigh a raibh tábhacht mhór leo a aimsiú. Go pointe, aistríodh béim an tionscadail chuig Poblacht na Seice i mBealtaine 2007, agus chun na Slóvaice ina dhiaidh i Meán Fómhair na bliana céana.

Bhí áthas ar éascaitheoirí ón Irish Racehorse Trainers Association (IRTA) agus ón Irish Thoroughbred Breeders Association (ITBA) (Cumann Tógálaithe Capall Folaíochta na hÉireann), agus ar Chomhairleoirí EURES na hÉireann a fháil amach go raibh struchúr fadbhunaithe i bPoblacht na Seice agus sa tSlóvaic le haghaidh oiliúna agus traenála foireann chuí le haghaidh tionscadal rásaíocht capall na hÉireann. Léirigh go leor coláiste agus institiúid traenála sna tíortha seo suim faoi leith i gcomhoibriú a dhéanamh le EURES as seo amach. Mar thoradh air seo, tiocfaidh méadú ar líon na n-áiteanna atá ar fáil sna coláístí seo má bhíonn thugann tionscadal rásaíocht capall na hÉireann gealltanas go mbeidh socrúchán ann. Chomh maith leis sin, tá sé ar intinn ag Coláistí sa Bhratasláiv agus i bPrág cúrsaí Béarla a chur ar fáil agus socrúcháin intéirneachta a eagrú in Éirinn do mhic léinn i mbliain na céime mar chuid tarraingteach den chlár. Ar a bharr sin, tabharfaidh an Irish Racehorse Trainers Association (IRTA) agus an Irish Thoroughbred Breeders Association (ITBA) capaill Éireannacha ar fáil do na scoileanna seo ionas gur féidir le hábhar grúmaeirí tús a chur leis an oiliúint agus bheith cleachtaithe leo sula dtéann siad chun na hÉireann, fiú.

Is gearr go mbeidh an Tionscnamh Earcaíochta Tionscadail Rásaíochta Capall na hÉireann ag dul chun na hUngaire, na hOstaire agus ar ais go réigiúin thiar na Polainne. Níl aon amhras ann, áfach, go mbeidh rath an tionscnaimh sa todhchaí ag brath cuid mhór ar thuilleadh comhoibrithe le scoileanna, coláistí agus eagraíochtaí i dtíortha eile.

« Ar Ais