Nuacht ar an tairseach


Ón bPolainn go dtí an Fhionlainn: Gabhann buntáistí le haois agus le taithí

Bíonn sé deacair, uaireanta, post a lorg i do thír dhúchais nuair atá tú daichead bliain d’aois agus os a chionn. Dá bhrí sin, cén fáth nach leathnófá an limistéar cuardaigh agus fostaíocht a lorg in áiteanna níos faide i gcéin. Dá ndéanfá amhlaidh, d’fhéadfá a chinntiú go mbeadh saol níos fearr ag an teaghlach sa bhaile agus d’fhéadfadh cuid mhór deiseanna a bheith ann chun scileanna a úsáid i dtimpeallacht nua oibre agus, ag an am céanna, d’fhéadfadh sé go leathnófaí do dhearcadh i dtaca le cúrsaí pearsanta agus cultúir de. Ba é sin an tuairim a bhí ag Mirosław Koziołek nuair a chinn sé ar imeacht óna áit dúchais sa Pholainn chun dul go dtí an Fhionlainn d’fhonn cabhrú lena chuid leanaí leanúint dá n-oideachas.

“San Fhionlainn, tá easnaimh shaothair ard i réimsí áirithe tionscail, tógála agus seirbhísí mar gur tháinig fás an-mhór ar an bhfostaíocht anseo sa tréimhse 2006-2007,” arsa Hanna Luoma, Oifigeach Faisnéise in Oifig Fostaíochta Poiblí na Fionlainne. Ó tharla go bhfuil ceann na dlúis daonra is ísle de chuid na hEorpa ag an tír Lochlannach seo, is furasta a thuiscint cén fáth go mbíonn fadhbanna ag roinnt cuideachtaí nuair a bhíonn siad ag iarraidh foireann nua a aimsiú agus a earcú.

Is cuideachta Fhionlannach é Sorvaamo Ruuska Oy agus tá siad gníomhach sa tionscal miotail meicniúil agus iad suite i mbardasacht Leivonmäki. Is ar éigean atá dlús daonra 2.8 áitritheoir in aghaidh an chiliméadair chearnaigh ann sa bhardasacht sin, ar dlús é atá beagnach 40 oiread faoi bhun mheán na hEorpa, is é sin le rá, 112 áitritheoir in aghaidh an km2. Tar éis roinnt iarrachtaí neamhrathúla chun foireann a earcú san Fhionlainn, chinn an chuideachta an cuardach a leathnú thar theorainneacha na tíre agus dhírigh siad ar dhaoine thar lear a raibh taithí acu sa réimse seo agus a bhí ar lorg fostaíochta agus rinne siad teagmháil le EURES chun a gcuspóir a bhaint amach.

An tráth céanna sa Pholainn, bhí cinneadh déanta ag tiúnóir meicniúil, darb ainm Mirosław Koziołek — as Rybarzowice ó bhunús — post a lorg thar lear chun tacaíocht airgeadais a sholáthar dá theaghlach. Bhí sé dífhostaithe tar éis dó tamall gairid a chaitheamh ag obair i nDeisceart na hIodáile agus, dá bharr sin, rinne sé teagmháil le hoifig EURES sa Pholainn chun poist ionchasacha thar lear a lorg. Fuair sé eolas faoi roinnt folúntas fostaíochta san Fhionlainn agus chinn sé dul sa seans leo. “Shíl mé gur mhíbhuntáiste dom m’aois, agus ní raibh aon Fhionlainnis agam ar chor ar bith, ach ní raibh aon rud eile ar fáil an tráth sin agus níos theastaigh uaim an deis a chailliúint, ” a dúirt Mirosław. San Fhionlainn, fuair Comhairleoir EURES, Mari Turunen a iarratas agus cuireadh é chuig Sorvaamo Ruuska Oy a bhí ar lorg daoine ag a raibh próifíl den tsamhail chéanna le Mirosław. “Tar éis don Uas. Ruuska, a bhí chun bheith mar fhostóir agam ina dhiaidh sin, scéala a fháil ó EURES á rá go raibh spéis á léiriú ag Polannach sa phost a bhí ar fáil ina chuideachta, rinne sé teagmháil lena chomharsa Pholannach chun cabhair a fháil maidir le cumarsáid a dhéanamh liom. Cúpla seachtain ina dhiaidh sin, bhí mé tar éis glacadh leis an bpost, d’eitil mé go dtí an Fhionlainn agus bhí an bheirt acu ag an aerfort chun bualadh liom, " a mhínigh Mirosław agus meas á chur in iúl aige maidir leis an muinín agus an tacaíocht a léirigh an tUas. Ruuska.

“Bhí imní orainn go mb’fhéidir go mbeadh fadhbanna cumarsáide aige lena fhoireann agus, dá bhrí sin, bhíomar i dteagmháil leis féin agus lena fhostóir go rialta agus bhí an-áthas orainn a fháil amach gur shocraigh sé síos go han-mhaith, ach comharthaíocht láimhe a úsáid go minic ar dtús,” arsa Hanna Luoma.

“Tá tús curtha agam le ranganna Fionlainnise agus déanann mo chuid comhghleacaithe a ndícheall chun cabhrú liom dul chun cinn a dhéanamh. Tá tuilleadh eolais faighte agam faoin bhFionlainn freisin, a bhuí sin leis an bhfoireann agus leis an Uas. Ruuska le linn ár seisiún rialta iascaireachta agus sabhna, " arsa Mirosław le fonn. “Tá mé an-sásta leis an rogha a rinne mé teacht anseo agus is í an aisling atá agam anois mo theaghlach a thabhairt anseo ar cuairt chugam. Tá staidéar á dhéanamh ar an leighis ag m’iníon sa Pholainn agus tá mo mhac fós ar an ardscoil. Ba mhaith leo leanúint dá gcuid staidéar sa Pholainn agus déanfaidh mise mo dhícheall cabhrú leo.”

Nuair atá na cuspóirí sin curtha i gcrích, beartaíonn Mirosław dul ar ais go dtí an Pholainn. Ach is cinnte go dtabharfaidh sé píosa beag den Fhionlainn abhaile leis: “Ní fhéadfainn maireachtáil gan sabhna agus beidh orm ceann a thógáil, cinnte, nuair a fhillfidh mé ar an bPolainn, “ ar seisean gan ach cúpla mí a bheith caite aige san Fhionlainn.

« Ar Ais