Nuacht ar an tairseach


Rosc Ceoil Boihéamach: sárshampla á thaispeáint ag oibrithe

Is iondúil go dtugann leibhéil dífhostaíochta a bhíonn ag ísliú le fios go mbíonn geilleagar ‘folláin’. Ach mar sin féin dá laghad daoine a bhíonn ag cuardach fostaíochta sa mhargadh saothair is ea is deacra a bhíonn sé ar chuideachtaí daoine a earcú. Is cinnte gurbh amhlaidh an cás do Crystalex, an táirgeoir gloine tís is mó i bPoblacht na Seice agus ceann de na déantúsóirí is mó dá bhfuil sa tionscal san Eoraip. Chinn an chuideachta comhpháirtíochtaí a bhunú i gcomhar le gairmscoileanna, teicneolaíochtaí nuálacha i dTeicneolaíocht na Faisnéise a thabhairt isteach chun oibrithe óga a mhealladh agus, chomh maith leis sin ar deireadh, úsáid a bhaint as an líonra forleathan atá ag EURES (An Tairseach Eorpach um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile) chun oibrithe oilte ón gcoigríoch a fhostú, ar mhaithe le réiteach a fháil ar an bhfadhb seo.

Tá traidisiún agus cáil na Boihéime, in Iarthar Phoblacht na Seice, leata ar fud an domhain leis na céadta bliain as déantúsaíocht criostail agus earraí gloine. Dá bhrí sin b’údar bróid do dhaoine a d’fhéadfadh fostaíocht a fháil le Crystalex, a bunaíodh i ndeireadh na 1960adaí, tosú ag obair leis an gcuideachta. Go gairid tar éis don chumannachas titim, áfach, ní raibh an tarraingt chéanna ar fhostaíocht na cuideachta agus bhain ganntanas tromchúiseach ó thaobh cúrsaí saothair de leis an ngeilleagar saormhargaidh nuair a tugadh é sin isteach. Tá an tionchar a bhí ag tréimhse seo an athraithe ar an réigiún le brath fós sa lá atá inniu ann: “Important car manufacturers in Bohemia’s industrial cities are now providing competitive job opportunities which detract from young people’s interest in glass manufacturing,” (Tá déantúsóirí tábhachtacha carranna i gcathracha tionsclaíocha na Boihéime ag cur deiseanna iomaíocha fostaíochta ar fáil anois agus tá siad ag mealladh na ndaoine óga ó shuim a bheith acu i ndéantúsaíocht gloine) a bhagair Ivana Mišáková, Comhairleoir de chuid EURES i bPoblacht na Seice.

Bhain níos mó práinne ná riamh lena chinntiú go mbeadh dóthain lucht saothair ar fáil nuair a thóg an chuideachta líne tháirgthe go hiomlán as an nua. “We had a shortage of workers and decided to address students, schools and labour offices directly in order to better market our company. (Bhí ganntanas oibrithe orainn agus chinneamar teagmháil a dhéanamh go díreach le mic léinn, le scoileanna agus le hoifigí saothair chun margaíocht níos fearr a dhéanamh ar ár gcuideachta.) Traditional recruitment channels were proving ineffective,” (Bhí an chuma air nach raibh na modhanna earcaíochta traidisiúnta éifeachtach) mar a mhínigh Alena Štemberová, bainisteoir Acmhainní Daonna.

D’iarr an chuideachta ar Chomhairleoirí áitiúla EURES comhairle agus tacaíocht a thabhairt di ag an tráth seo chomh maith agus scaip siadsan faisnéis, láithreach bonn, ar an líonra ar fud na hEorpa. Dhírigh EURES a bhfeachtas earcaíochta ar na réigiúin sin san Eoraip inár dhún monarchana déantúsaíochta gloine agus ina raibh rátaí arda dífhostaíochta. Chuathas i dteagmháil le lucht cuardaigh fostaíochta as gach ceard den mhór-roinn ag aontaí fostaíochta agus ar shuíomh gréasáin EURES. Tá 24 oibrí as an bPolainn, 11 oibrí as an Rómáin agus naonúr as an tSlóvaic ag obair do Crystalex sa lá atá inniu ann mar thoradh ar an bhfeachtas sin agus tá sé ceaptha do roinnt oibrithe as an mBulgáir agus as an Úcráin a bheith ar an bhfoireann go gairid. Fostaíocht shlán i gcomhshaol ina bhféadfaí modhanna traidisiúnta lámhcheardaíochta a úsáid chomh maith le teicneolaíochtaí táirgthe nua-aimseartha Theicneolaíocht na Faisnéise a fhoghlaim, atá á mealladh. Tá déantúsaíocht uathoibrithe ríthábhachtach má tá le héirí leis an gcuideachta sa todhchaí agus dá bhrí sin beidh deiseanna maithe gairme ann do chéimithe i ndisciplíní ábhartha.

Chaomhnaigh an chomhairle agus an treoir mhaith a fuair Crystalex ó EURES an chuideachta agus chuir siad spreacadh an athuair faoin gcuideachta seo atá suite i réigiún a bhí i dtús cadhnaíochta i ndéantúsaíocht gloine ón 13ú hAois. Molann Crystalex go láidir go leanfadh fostóirí eile a shampla ó thaobh foireann cheart a fháil chun an chuideachta a thabhairt chun cinn, faoi mar atá déanta aicise. “Ó tharla go bhfuil ganntanas lucht saothair ann faoi láthair beidh ar fhostóirí ón tSeic tosú ag cuardach baill foirne thar lear. A luaithe is a théann muid i ngleic leis an tsaincheist seo is amhlaidh is fearr é” a dhearbhaigh Alena Štemberová. Idir an dá linn is féidir le foireann Crystalex a ngloiní a chur lena mbéal agus gach rath a ghuí ar an gcuideachta sa 40 bliain atá roimpi.

« Ar Ais