Nuacht ar an tairseach


Oibríonn EURES Bodensee i gcomhar le feidhmeannaigh foirne

Ghlac timpeall 50 rannpháirtí le cuireadh EURES-BODENSEE agus an Industrie- und Handelskammer (IHK) Thurgau freastal ar an gcéad chruinniú réigiúnach de chuid feidhmeannach foirne, an 19 Deireadh Fómhair.

Is sa bhliain 2003 a bunaíodh EURES-BODENSEE, comhpháirtíocht Trasteorann EURES do cheantar Loch Constance. Ba iad na seirbhísí fostaíochta sa Ghearmáin, san Ostair agus san Eilbhéis a bhunaigh é agus tá 13 riarachán fostaíochta réigiúnach i gceist ann.

Industrie- und Handelskammer (IHK) Thurgau ina chumann de os cionn 600 cuideachta tionscail, trádála agus seirbhíse i gcantún Thurgau na hEilbhéise.

Dhírigh an cruinniú, dar teideal “Earcaíocht Pearsanra Idirnáisiúnta”, ar an méadú atá ag teacht ar an tábhacht a bhaineann leis an margadh saothair idirnáisiúnta le teorainneacha idirnáisiúnta á gcealú agus cuma níos idirnáisiúnta ar an ngeilleagar.

Tá go leor bac soghluaisteachta os comhair iad siúd atá ag lorg oibre agus na daoine a d’fhéadfadh a bheith á bhfostú, mar shampla córais dlí éagsúla, deacrachtaí le haitheantas dioplóma, ach freisin coinbhinsiúin chultúrtha ar leith. Is í an obair a bhí ag an gcruinniú seo ná na baic seo a aithint agus plé a dhéanamh - le fócas ar leith ar an réigiún - ar réitigh féideartha.

Bhí an plé i ngrúpaí oibre bunaithe ar dhá théama:

  • An méadú ar ghanntanas de chuideachtaí fórsaí pearsanra sainithe chun bealaí nua agus níos gníomhaí a lorg chun iarrthóirí poist a lorg ón gcoigríoch.
  • Beidh ar na cuideachtaí sa réigiún Loch Constance athshuí a dhéanamh orthu féin chun go bhfanfaidh siad sách iomaíoch ar an margadh saothair idirnáisiúnta.

D’aithin na grúpaí oibre go leor toscaí i gcomhair soghluaisteachta poist mhéadaithe. Bhí lánpháirtiú sóisialta níos fearr, comhoibriú feabhsaithe le scoileanna agus ollscoileanna, nó cur ar fáil ‘pacáistí Fáilte’ cuimsitheacha i measc na dtascanna aitheanta, ach b’éigean do pháirtithe leasmhara sa bhaile a n-intinn a oscailt freisin.

Tháinig na comhpháirtithe aníos le héagsúlacht moltaí i gcomhair gníomhú nithiúil. Tá aitheantas níos láidre leis an mbranda ‘Loch Constance’, malartú eolais níos fearr agus samplaí sár-chleachtais, beartais chun imeascadh fostaithe a fheabhsú (cúrsaí teanga, cóiríocht,...) nó ceangal níos láidre le cinnteoireacht pholaitiúil ábhartha ar chuid di na smaointe úsáideacha.

Mar gheall ar chomh maith agus a d’eirigh leis an gcéad chruinniú feidhmeannaigh foirne seo tá súil againn go ndéanfaidh comhpháirtíochtaí réigiúnacha eile an rud céanna.

Is féidir tuairisc cruinnithe (sa Ghearmáinis amháin) a íoslódáil ón láithreán gréasáin EURES Bodensee

Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh i dteagmháil le comhordaitheoir EURES Bodensee Wolfgang Himmel wolfgang.himmel@translake.org

« Ar Ais