Nuacht ar an tairseach

Deiseanna nua thar lear faighte ag amhránaí ceoldráma, a bhuíochas le EURES

Bhí an soprán Sualannach, Ann-Marie Backlund, sa tóir ar ról nua ach ní raibh ag éirí léi. Tar éis scéala a fháil go bhféadfadh sí dul faoi thriail ag imeacht Lá Fostaíochta Eorpach EURES (EJD) thapaigh sí an deis sin chun a céad pháirt eile a fháil sa Ghearmáin. 
 
Chuala Ann-Marie Backlund faoi ghníomhaíochtaí EURES san earnáil chultúrtha agus go déanach i 2011 chinn sí iarraidh ar an líonra cabhrú léi jab a fháil.  A bhuíochas le comhar idir saineolaithe i dtaca le fostaíocht chultúrtha, ar cuireadh tús leis i 2009, tugadh cuireadh don soprán Sualannach freastal ar thriail ar imeacht Lá Fostaíochta Eorpach (EJD) a bhí beartaithe do Malmö na Sualainne. D'éirigh le Ann-Marie sna trialacha agus tá príomhról Elektra aici anois sa cheoldráma den ainm céanna le Richard Strauss ag an Amharclann Lübeck sa Ghearmáin. “Bhí dea-eagar ar na trialacha agus go luath ina ndiaidh fuair mé an tairiscint chinnte páirt a ghlacadh i gceoldráma sa Ghearmáin. Fíorú aislinge is ea é a bheith sa phríomhról sa cheoldráma clúiteach seo anois,” a deir Ann-Marie go díograiseach.
 
Tá EURES sa tSualainn agus EURES sa Ghearmáin ag obair as lámha a chéile ó 2009 i leith chun comhairle agus cúnamh cuardaigh poist a sholáthar dóibh siúd atá ag obair san earnáil chultúrtha, leithéidí amhránaithe ceoldráma agus ceoltóirí clasaiceacha. “Tá mórchuid soghluaiseachta le sonrú san earnáil chultúrtha. Mar shampla, ní bheadh sé neamhchoitianta amhránaí a fheiceáil ag obair in Malmö san iarnóin agus i gCóbanhávan [na Danmhairge] an tráthnóna céanna,” a mhíníonn Birgitta Lindroth a oibríonn i Seirbhís Fostaíochta Poiblí na Sualainne.
 
Cuireadh tús i nDeireadh Fómhair 2009 le próiseas trialacha a eagraítear anois gach bliain laistigh de chreat an EJD a reáchtáiltear in Malmö. “Tá pianódóir againn agus cabhraíonn ár gcomhghleacaithe sa Ghearmáin linn iarrthóirí ón gceantar seo a mheaitseáil le poist,” arsa Birgitta. Le cois na ngníomhaíochtaí meaitseála poist a tharlaíonn ag trialacha EJD, baineann mórchuid iarrthóirí leas as aiseolas cuiditheach mar gheall ar thír faoi leith a fhaightear ó shaineolaithe fostaíochta san earnáil chultúrtha i dtír eile de chuid an AE. D’éirigh go rímhaith leis an gcéad imeacht i 2009. Bhí cuntas ar an deis uathúil neamhghnách seo le léamh in ocht gcinn de nuachtáin agus le cloisteáil ar dhá chainéal teilifíse agus ar stáisiún amháin raidió. Ag an EJD ba dhéanaí i Samhain 2011, fuair deichniúr as 16 rannpháirtí pas sa triail ghinearálta agus iarradh orthu dul ar aghaidh go dtí trialacha le haghaidh páirteanna ar leith.  
 
“I ngeall ar an ardleibhéal soghluaiseachta is tréith di, tá margadh saothair na hearnála cultúrtha thar a bheith oiriúnach do líonra EURES. Go deimhin mórchuid den obair a dhéantar ó lá go lá ná cabhair agus comhairle a sholáthar ar cheisteanna praiticiúla mar gheall ar chónaí agus obair a dhéanamh i dtír Eorpach eile,” arsa Birgitta mar fhocal scoir. Tá imeachtaí faisnéise agus trialacha bliantúla beartaithe ag EDJ Malmö do 2013.   
 
Léigh tuilleadh:
 
Cuardaigh Lá Fostaíochta ibhFéilire Imeachtaí EURES
 
 

Bí le EURES arFacebook
 
Lean EURES ar Twitter
 
Ceangail le EURES ar LinkedIn
 
Lean EURES ar Google+

« Ar Ais