Nuacht ar an tairseach

Iarrann óstán ar EURES cuidiú le foireann ilteangach a aimsiú

Is eol don Sheraton Frankfurt Airport Hotel sa Ghearmáin cé leis ar cheart teagmháil a dhéanamh nuair a bhíonn cuardaitheoirí poist oilte ag teastáil.Comhoibríonn an sreang óstán seo le EURES go rialta agus i nDeireadh Fómhair 2012 d’éirigh leis triúr cuardaitheoirí poist cáilithe a earcú ón Rómáin agus duine amháin ón nGréig.
 
Dar le Susanne Halbroth, Bainisteoir Acmhainní Daonna ag Sheraton Frankfurt Airport Hotel, is mó buntáiste a ghabhann le caidreamh comhoibríoch le EURES. “Táimid ar an ngannchuid sa Ghearmáin ó thaobh scileanna áirithe de agus nuair a tharlaíonn sé sin, earcaímid thar lear le cabhair ó líonra EURES,” a mhínigh sí.
 
Ach is deis é, leis, chun “blas” ilchultúrtha a chur le timpeallacht oibre an óstáin. “Cuideachta idirnáisiúnta is ea Sheraton agus tá an t-óstán seo suite ag an aerfort, mar sin cuirimid fáilte roimh dhaoine ó gach cearn den domhan. Buntáiste is ea é fostaithe a bheith againn ó thíortha difriúla, ní amháin mar go mbíonn teangacha éagsúla ar a dtoil acu ach toisc go gcothaíonn siad timpeallacht ilchultúrtha, leis, a chuireann ár n-aíonna ar a gcompord,” arsa Susanne.
 
Sa tóir ar fhostaithe ardcháilithe
 
Bhí Comhairleoir EURES Lena Kocanis díreach tar éis grúpa iarrthóirí ardcháilithe óga a chur faoi agallamh sa Bhulgáir, nuair a fuair an German Federal Employment Agency [Gníomhaireacht Feidearálach Fostaíochta na Gearmáine] i Frankfurt an t-iarratas ó Sheraton agus rinne teagmháil leo. Bhí roinnt iarratas oiriúnach sa chóras ag Lena agus mar sin bhí sí in ann gníomhú go tapa ar na tairiscintí poist a cuireadh ar aghaidh chuici: “Laistigh de chúpla seachtain, bhí freagra faighte ag fostóir agus ag cuardaitheoirí poist araon ar a n-iarratas. Sa chéad dá lá eile, chuireamar ‘pacáiste’ iarratas chuig Sheraton," a mhíníonn sí.
 
Tar éis roinnt iarratasóirí ardcháilithe a aimsiú trí EURES, chinn Sheraton ar cheathrar cuardaitheoirí poist a earcú do phoist in oifigí tosaigh. “Comhoibriú rathúil a bhí ann ó thaobh an mhodha oibre, agus thairis sin, ó thaobh chaighdeán na n-iarratasóirí. Eispéireas an-dearfach a bhí againn anuraidh, toisc go raibh na h-iarratasóirí sásta i gcónaí freagra a thabhairt in am, na doiciméid iarrtha a chur ar fáil go tapa agus bhí siad dea-eagraithe," a deir Susanne, mar fhocal scoir. Ar sise: “Tá an cás go dona i dtíortha áirithe san Eoraip i láthair na huaire ach cabhraíonn sé linne an bhearna láithreach a líonadh ó thaobh iarratasóirí oiriúnacha ar mhargadh saothair na Gearmáine.
 
 
 
Léigh tuilleadh:
 
Cuardaigh Lá Fostaíochta ibhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
 
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh d’fhostóirí
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh do chuardaitheoirí poist

Bí le EURES arFacebook
 
Lean EURES ar Twitter
 
Ceangail le EURES ar LinkedIn
 
Lean EURES ar Google+

« Ar Ais