Nuacht ar an tairseach

Soiléire ar shlándáil shóisialta tugtha ag imeacht trasteorann in Trier

Meallann tuarastail arda Lucsamburg agus buntáistí eile a lán cuardaitheoirí poist go chun na tíre sin ó na réigiúin agus na tíortha comharsanacha.Is amhlaidh i gcás Trier, cathair bheag Ghearmánach atá suite soir ó dheas ó Lucsamburg, as a ndéanann28,000 oibrí aistear laethúil comaitéireachta go Lucsamburg.
 
Cuid bheag amháin is ea Trier de réigiúin mhóra na Sárlainne (an Ghearmáin), Lorraine (an Fhrainc), Lucsamburg (Lucsamburg), agus Dhúiche na Réine-na bPalaitíneach (an Ghearmáin) ina gcónaíonn tuairim is 250,000 oibrí trasteorann go neasach, iontu ar fad. Ó tharla 45% de na hoibrithe ar fad i Lucsamburg a bheith ina n-oibreoirí neamhdhúchasacha, sin an áit a dtéann formhór na n-oibrithe soghluaiseacha sin.
 
Is i gcoinne an chúlra seo a tharla an Lá Fostaíochta Eorpach (EJD) a d’eagraigh comhpháirtíocht trasteorann EURES sa réigiún le déanach. Roghnaíodh seanmhonarcha teicstílí i lár Trier mar láthair – láthair a raibh siombalachas áirithe ag baint leis i bhfianaise na síor-athruithe atá ag teacht ar mhargaí an tsaothair. Bhí 18 fostóir i láthair ag an EJD, a bhformhór as Lucsamburg, agus i dteannta le EURES bhí tuairim is 300 post acu le tairiscint do na 1,500 cuairteoir.
 
Tá dúshláin ag gabháil le bheith i d’oibrí trasteorann, dúshláin mar an turas laethúil comaitéireachta, ach tá buntáistí ag gabháil leis chomh maith. Ceann amháin díobh sin ná rogha níos mó ó thaobh cúram sláinte. Is é bunús na fostaíochta trasteorann ná go maireann an t-oibrí i dtír amháin agus oibríonn sé nó sí i dtír eile. Fágann sé sin go mbíonn teagmháil aige nó aici le dhá chóras riaracháin ar a laghad.
 
An ghnáthshlat tomhais ná go mbíonn oibrithe trasteorann i dteideal slándáil shóisialta i dtír amháin ar a mhéad agus de ghnáth is í sin an tír ina bhfuil sé nó sí fostaithe. Ós rud é go bhfuil sé leagtha síos i rialacháin Eorpacha go gcuirtear saoránach faoi árachas sa tír ina n-oibríonn sé nó sí, tá formhór na n-oibrithe trasteorann Gearmánacha faoi chumhdach i Lucsamburg.
 
Cad a tharlaíonn mar sin más mian leo dul isteach in ospidéal sa Ghearmáin nó má leanann siad orthu mar othar de chuid dochtúir teaghlaigh sa Ghearmáin? “Buntáiste amháin a ghabhann le bheith i d’oibrí trasteorann ná gur féidir leat an tír is mian leat seirbhísí sláinte a fháil inti a roghnú. Má roghnaíonn tú an Ghearmáin, íocfaidh Lucsamburg córas na Gearmáine ar do shon,” a mhíníonn Annette Fehrholz, Comhairleoir Gearmánach EURES ó Trier.
 
Ach conas a mhothaíonn muintir Lucsamburg faoin oiread sin oibrithe neamhdhúchasacha a bheith ag dul isteach ina dtír gach lá? Cuireadh an cheist sin ar Nathalie Dock, Comhairleoir EURES i Lucsamburg: “Cuirimid fáilte roimh dhuine ar bith ar mian léi nó leis dul i mbun oibre i Lucsamburg. Tá dea-chaidreamh againn le gníomhaireachtaí eile [EURES] ar an taobh thall de na teorainneacha agus molaimid do dhuine ar bith a bhfuil na cáilíochtaí agus an taithí cheart aige nó aici tús a chur le cuardach poist," a deir Natalie mar fhocal scoir.
 
 
Léigh tuilleadh:
 
 
 
Cuardaigh Lá Fostaíochta i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 


 

« Ar Ais