Nuacht ar an tairseach

Lánúsáid a bhaint as eochairfhocail CV

D’fhéadfadh feasta nach iad daoine amháin a shocróidh cé hiad na hiarratasóirí a dtabharfar cuireadh chun agallaimh dóibh.Is minic gurb é clár ríomhaire is cúis le do CV a bheith pioctha as an moll, agus go scagann bogearraí próifílí na n-iarratasóirí ar thóir eochairfhocal ar leith a bhaineann leis an bpost.
 
De réir mar a thagann méadú ar líon na n-iarrratas ar phoist a dhéantar ar líne, tá an nós ag fás i measc na gcuideachtaí móra bogearraí ríomhaire a úsáid nuair a bhíonn riachtanas orthu nós imeachta roghnúcháin a thapú agus a éascú.
 
De réir suirbhé a rinne an British Broadcasting Corporation (BBC), tá córais leictreonacha in úsáid ag lear mór de chuideachtaí móra an domhain chun iarratasóirí a scagadh – sna luathchéimeanna den phróiseas roghnúcháin ar a laghad. De ghnáth, is córais rianaithe iarratasóirí a bhíonn i gceist, córais a scagann CVanna ar thóir eochairfhocal áirithe réamhshainithe.
 
Faisnéis ortsa is ea na heochairfhocail sin don fhostóir ionchasach, agus ar an saineolas agus an taithí atá agat, cad iad na scileanna atá agat agus cad iad na rudaí atá bainte amach agat.
 
Bí soiléir agus beacht
Is minic a fhaigheann cuideachtaí móra na mílte iarratas ar gach folúntas a fhógraíonn siad.  In ionad modhanna láimhe a dteastaíonn líon mór daoine chun iad a chur i gcrích, is minic anois go mbaineann fiontair úsáid as bogearraí chun an chéad mholl de CVanna a scagadh, na cinn is oiriúnaí a roghnú, agus iadsan nach bhfaighidh áit sa chéad bhabhta eile a chur i leataobh.
 
Chun “dul i ngleic” leis na ríomhchláir seo agus an post a fháil, tá sé tábhachtach nach mbeadh do CV leagtha amach ar shlí a d’fhéadfadh a bheith casta doiléir. Bíodh an CV simplí agus beacht, ionas gur féidir leis an teicneolaíocht d'iarratas a phróiseáil gan dua.
 
Bíodh teideal do róil i gceart agat
Tá sé tábhachtach an teideal ceart ar an obair a dhéanann tú sa tionscal a bheith ar eolas agat. Le cinntiú go dtabharfar aird ar do CV, caithfidh an t-ainm oifigiúil atá ar do ról sa tionscal a bheith tugtha ann. Ba cheart an teideal sin a chur sa chéad chuid den CV, mar ní leor d'ainm a thabhairt. Má chuireann, is mó seans go bpiocfaidh na bogearraí do CV, dar leis na saineolaithe.
 
Sula scríobhann tú do CV, déan cuardach le fáil amach cén teideal is oiriúnaí don taithí atá agat sa tionscal. Mar shampla, ar cheart cúntóir, feidhmeannach, comhordaitheoir, bainisteoir, nó stiúrthóir cuntais a thabhairt ort féin?
 
Toisc an margadh a bheith ag éirí níos iomaíche an t-am ar fad, seans nach leor a thuilleadh CV cineálach a scríobh. Chun ‘súile’ bogearraí den sórt sin a tharraingt ort féin, ní mór do chuardaitheoirí poist a bheith soiléir, beacht agus cruinn agus téarmaíocht chaighdeánaithe an tionscail a úsáid ina gcuid próifílí.  Mar sin, déan do chuid taighde roimh ré, úsáid eochairfhocail a bhaineann leis an jab atá uait agus bí cinnte go seasann tú amach ón slua.
 
Léigh tuilleadh:
 
Léigh an t-alt BBC
 
Cuardaigh Lá Fostaíochta i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
 
Cuardaigh post i mBunachar Poist EURES

 

« Ar Ais