Nuacht ar an tairseach

Feabhsaíonn “Do chéad phost EURES” socrúcháin/meaitseáil phoist ar fud na hEorpa

Tá a chéad bhliain i mbun feidhme á cheiliúradh ag Do chéad phost EURES (YfEj).YfEj, a seoladh i 2012, bunaithe ar an gcoincheap de scéim shoghluaisteachta poist saincheaptha, comhcheangailte le tacaíocht airgeadais chun cuidiú le daoine óga obair a fháil i mBallstáit eile. I measc na réimsí tacaíochta eile, soláthraíonn an scéim maoiniú do chúrsaí teanga agus costais taistil d’iarrthóirí poist óga (i gcomhair agallaimh phoist agus athlonnú fostaíochta) agus rannchuidiú do chlár lánpháirtíochta i gcás earcaíochta i bhfiontar beag agus meánmhéide (FBM). Is é an sprioc atá leis ná cuidiú le thart ar 5 000 folúntas poist a líonadh faoi 2014.
 
Nuair atáthar sa tóir ar phost i mBallstát eile an AE nó ar fhostaithe sár-oilte, tá idir chuardaitheoirí poist óga agus chuideachtaí Eorpacha araon ag iompú chuig YfEj. Insíonn beirt chuardaitheoirí poist Spáinneacha ar éirigh leo poist a aimsiú sa Ghearmáin agus triúr fostóirí ar éirigh leo earcú trí mheán na scéime dúinn faoina gcuid eispéireas.
 
Na hoibrithe óga, soghluaiste
 
“Go pearsanta, ceapaim gur rud iontach é a bheith in ann aistriú le haghaidh poist nua ar fud an Aontais Eorpaigh agus go gcintíonn EURES go bhfuil sé níos éasca ná riamh,” a deir Jesus Estrada, náisiúnach Spáinneach atá ag maireachtáil agus ag obair anois sa Ghearmáin.
 
D’aimsigh Jesus post mar Fhorbróir Bogearraí ag HOB, cuideachta a sheachadann pacáistí bogearraí do chustaiméirí thar iliomad earnálacha. Agus é ag obair roimhe seo i dtimpeallacht chomhchosúil ina thír dhúchais, an Spáinn, sheol sé iarratas díreach chuig HOB tar éis dó comhairle a fháil óna Chomhairleoir EURES áitiúil. Le EURES agus YfEj, mhothaigh sé i gcónaí go raibh duine éigin ann ag cabhrú leis “ar an taobh eile”, agus i dteannta leis an tacaíocht airgeadais, mothaíonn sé gur iontach an mheicníocht í chun cuidiú le soghluaisteacht poist ar fud na hEorpa.
 
“Lena chois sin, ní amháin go bhfuil post nua á fháil agat, tá taithí iontach á fháil agat, tá taitneamh á bhaint agat as slí bheatha agus saol oibre nua, tá blaise á fháil agat de chultúir nua agus tá taithí idirnáisiúnta a bheidh ríluachmhar amach anseo á chur le do CV agat. Bain leas as an deis atá á thairiscint ag EURES agus YfEj leat agus déan iarracht post nua a aimsiú thar lear – ní bheidh lá dá mhairg ort riamh,” a deir Jesus go díograiseach.
 
Eispéireas maith
 
Is cuardaitheoir poist Spáinneach eile é Jesus Fraile atá i mbun oibre ag HOB sa Ghearmáin. Ceapann seisean freisin go bhfuil an scéim ina rud cabhrach agus úsáideach. “An príomhábhar cúnaimh atá faighte agam ná an tacaíocht airgeadais, ach chabhraigh an comhalta EURES liom agus tugadh comhairle dom i ndáil le mo chuid ábhair imní agus na ceisteanna ar fad atá curtha agam,” a deir sé.
 
Tar éis dó staidéar le haghaidh céim Leictreonaice, bhí sé ag obair roimhe seo mar Innealtóir Sóisearach sa Spáinn roimh athlonnú chun na Gearmáine dó. “Fuair mé níos mó cabhrach ná mar a bhí mé ag súil léi. B’iontach an t-eispéireas a bhí agam leis an scéim seo. Mholfainn do dhaoine triail a bhaint as, mar d’fhéadfadh sé a bheith fíorchabhrach chun saol nua a chur ar bun thar lear,” a deir Jesus Fraile.
 
Na fostóirí
 
“Bhíomar ag iarraidh beirt speisialtóirí TF a aimsiú le breis agus bliain anuas gan aon rath in aon chor orainn. Bheartaigh mé, dá réir sin, dul i dteagmháil le Arbeitsamt Ludwigsburg [an tseirbhís fostaíochta poiblí] chun cuidiú linn fostaithe oiriúnacha a aimsiú. Thosaigh mé ag glacadh páirte sa scéim YfEj i ndiaidh na teagmhála seo,” a mhíníonn stiúrthóir bainistíochta na cuideachta bogearraí LIB-IT DMS GmbH, Dagmar Causley.
 
Tá neart ratha léirithe ag an gcomhar seo toisc gur éirigh leis an gcuideachta cuardaitheoir poist amháin ón Spáinn agus cuardaitheoir eile ón mBulgáir a earcú. “Ag baint úsáide as YfEj fuaireamar líon níos airde iarratas, bhí rogha níos mó againn agus bhíomar in ann daoine fíorspreagtha a aimsiú,” a deir sí go díograiseach.
 
Tá sé ríthábhachtach teanga nua a fhoghlaim
 
Tá an chuma ar an scéal gurb í an bhacainn teanga an dúshlán is mó. “Táimid an-sásta leis an mbeirt fhostaithe a earcaíodh. Níl Gearmáinis acu, mar sin d’earcaíomar múinteoir Gearmáinise a chabhraíonn leo ar feadh leathuair an chloig in aghaidh an lae,” a mhíníonn Dagmar. “Amach anseo, tá sé i gceist againn a thuilleadh folúntas a líonadh trí mheán YfEj. Mholfainn i gcónaí do dhaoine CV cuimsitheach a sheoladh isteach agus a bheith macánta faoina gcuid scileanna teanga le linn an phróisis iarratais,” a deir sí.
 
Tá Crispin Mühlich, POF de chuid Mühlich KG, cuideachta Ghearmánach a tháirgeann ábhair adhmad-bhunaithe, ar chomhintinn.“Tá eolas iontaofa ar an nGearmáinis ríthábhachtach,” a deir sé. Trí mheán na scéime YfEj, d’éirigh leis beirt fhostaithe nua a earcú go rathúil.
 
“Bhí spriocearcaitheoir i dteagmháil le cuardaitheoir poist Spáinneach a chuaigh i dteagmháil liomsa níos déanaí, ag lua EURES agus YfEj,” a deir sé. Le cabhair na seirbhíse fostaíochta poiblí ZAV, in Bonn, thosaigh sé ag glacadh páirte sa scéim gan mhoill. Shíl Crispin Mühlich go raibh an scéim “eagraithe go han-mhaith” agus bhí sé thar a bheith tógtha le “seirbhís chomhairleach ar ardleibhéal.” “Ag úsáid YfEj d’éirigh linn baill foirne ardoilte a bhí fíorspreagtha a aimsiú,” a deir sé freisin.
 
Spreagadh ag teastáil
 
Tá cuideachta infheistíochta lonnaithe agus bunaithe i Londain, an Ríocht Aontaithe, a mholann an luach a bhaineann le spreagadh na gcuardaitheoirí poist freisin. Tá triúr fostaithe nua earcaithe ag Hereford Capital trí mheán na scéime YfEj ón samhradh seo caite i leith.
 
“Ní mór an spreagadh a bheith acu teacht anseo. Ní mór a gcuid diongbháilteachta a bheith láidir. Is mór againn an díograis agus an spreagadh sin,” a deir Stiúrthóir Bainistíochta Hereford Capital, Bjorn Gravsholt.
 
Cuireadh Hereford Capital ar an eolas faoin scéim YfEj trí theagmhálacha sa Danmhairg. “Eispéireas dearfach a bhí ann go dtí seo agus déanaimid iarracht díriú ar ghné foghlama na scéime, ag soláthar pleananna oiliúna sainiúla. I láthair na huaire táimid ag iarraidh duine eile a earcú agus bheadh suim againn an folúntas a fhógairt trí EURES agus YfEj,” a deir Bainisteoir Punann Infheistíochta Hereford Capital, Frederik Hein Riise mar fhocal scoir.
 
Léigh tuilleadh:
 
Faigh tuilleadh amach faoi Do chéad phost EURES
 
Cuardaigh Lá Fostaíochta i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
Faigh tuilleadh faisnéise faoi na dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha Eorpacha éagsúla ar Thairseach EURES um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile
 
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh d'fhostóirí
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh do chuardaitheoirí poist
 
Bí le EURES ar Facebook
 
Lean EURES ar Twitter
 
Ceangail le EURES ar LinkedIn
 
Lean EURES ar Google+
 

 

« Ar Ais