Nuacht ar an tairseach

Cabhraíonn EURES le 1 200 Bulgárach obair shéasúrach a fháil sa Spáinn

Le haghaidh á thabhairt ar dhífhostaíocht nó an t-íosphá a thuilleamh, bheartaigh os cionn 1 200 bean Bulgárach tabhairt faoi dhúshlán nua agus d’iompaigh siad chuig na seirbhísí fostaíochta poiblí (PES) agus EURES chun obair shéasúrach a fháil sa Spáinn.Le linn próiseas roghnúcháin na bliana seo caite, cuireadh agallamh ar os cionn 4 000 duine agus roghnaíodh 1 273 bean chun sútha craobh a phiocadh ar fheirmeacha torthaí na Spáinne.
 
I réimse na talmhaíochta, téann an comhoibriú idir an Spáinn agus an Bhulgáir siar chomh fada le 2004, nuair a shínigh aireachtaí saothair ón dá thír comhaontú ag tabhairt cead d’oibrithe talmhaíochta Bulgáracha poist a aimsiú sa Spáinn. In 2009, d’oscail margadh saothair na Spáinne a cuid “doirse” d’oibrithe Bulgáracha agus, ó shin i leith, is minic a lorgaíonn feirmeoirí ón Spáinn oibrithe trí mheán EURES agus PES na Bulgáire.
 
“De ghnáth is mná dífhostaithe atá cláraithe sna hoifigí saothair áitiúla iad cuardaitheoirí poist agus tá grúpa eile déanta suas de mhná nach bhfuil dífhostaithe ach a fhaigheann an t-íosphá sa Bhulgáir agus ar mhaith leo breis airgid a thuilleamh dá gcuid clann,” a mhíníonn Comhairleoir EURES Elena Vidinska.
 
Tá Galina Viktorova Naidenova ar dhuine den 1 200 bean a thaistil chun na Spáinne anuraidh ag lorg deis fostaíochta séasúraigh. “Thug mé aghaidh ar an Spáinn i mí na Márta agus d’fhill mé i mí an Mheithimh. Bhí áthas orm go raibh post agam i gcaitheamh na míonna sin agus tá sé i gceist agam iarratas a dhéanamh arís i mbliana. Cé gur thugamar aghaidh ar roinnt fadhbanna, bhí dálaí oibre maithe againn,” a deir sí.
 
Taithí agus scileanna talmhaíochta ag teastáil
 
Tá an próiseas roghnúcháin á bhainistiú agus á thacú ag EURES, trí mheán na n-oifigí saothair áitiúla, go príomha trí iarrthóirí a réamhroghnú agus cabhrú le fostóirí Spáinneacha seisiúin agallaimh a eagrú sa Bhulgáir.
 
“San Earrach seo caite, reáchtáil muid ceithre fheachtas – dá cheann i Sófia, ceann in Haskovo agus ceann eile in Shumen – chun lucht pioctha sú craobh a roghnú le haghaidh feirmeacha na Spáinne, le 4 138 iarratasóir againn agus 1 273 á roghnú,” a deir Elena. De réir an méid a bhí le rá ag Comhairleoir EURES na Bulgáire, eagrófar a thuilleadh imeachtaí earcaíochta comhchosúla in 2013.
 
“Ní gá go mbeadh iarratasóirí in ann teanga iasachta a labhairt, ach ní mór go mbeadh scileanna talmhaíochta agus roinnt taithí acu. Cuireann siad iarratas isteach agus oibríonn siad go dian ar fheirmeacha na Spáinne chun an oiread airgid agus is féidir a thuilleamh. Tá roinnt daoine á dhéanamh leis na blianta,” a deir Elena.
 
 
 
Éileamh mór ar oibrithe
 
Ó thaobh na bhfostóirí, is léir gur rathúil an comhoibriú le EURES agus PES na Bulgáire agus is rud í atá ceaptha le leanúint ar aghaidh. “Bhí orainn freagra a thabhairt ar éileamh mór ar oibrithe séasúracha i réimse na talmhaíochta agus a bhuíochas le clár EURES d’éirigh linn go leor oibrithe Bulgáracha a thabhairt chun na tíre le freastal ar riachtanais an mhargaidh saothair,” a deir focal scoir ó ionadaí de chuid Chumann Táirgeoirí agus Easpórtálaithe Sútha Talún na Spáinne, ó chúige Huelva.
 
 
Léigh a thuilleadh:
 
Cuardaigh Lá Fostaíochta i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
 
Cuardaigh i gcomhair poist i mBunachar Sonraí Poist EURES
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh d’fhostóirí
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh do chuardaitheoirí poist

Bí le EURES ar Facebook
 
Lean EURES ar Twitter
 
Ceangail le EURES ar LinkedIn
 
Lean EURES ar Google+

« Ar Ais