Nuacht ar an tairseach

Céimeanna cabhracha chun do chéad phost eile a aimsiú

Is féidir leis a bheith deacair fhios a bheith agat conas cuardach do phoist nua.I gcroílár an chuardaigh thorthúil tá tuiscint ar conas cuardach poist rathúil a chur i gcrích agus a bhainistiú.
 
Smaoinigh ar sheoladh r-phoist gairmiúil agus tiomnaithe a bhunú dod’ chuardach poist. Soláthróidh sé seo an t-íomhá gairmiúil díot féin ar cheart duit a léiriú d’fhostóirí. Lena chois sin, ní bheidh aon seans go meascfaí suas r-phoist phearsanta agus ghnó, toisc go mbainfidh gach r-phost a fhaigheann tú ag an seoladh sin le do chuardach poist. 
 
Tá sé tábhachtach do CV agus litir chumhdaigh a oiriúnú le haghaidh gach post a chuirtear iarratas faoi bhráid ina leith. Léigh gach fógra poist go cúramach, agus aibhsigh agus pioc amach go cúramach na scileanna bunriachtanacha agus an taithí atá agat a chomhfhreagraíonn do riachtanais an phoist. Cinntigh go léiríonn do CV go soiléir go bhfuil an taithí riachtanach agat don phost.
 
Lena chois sin, tá sé riachtanach go ndéanfá do CV a phrofáil sula sheolann tú chuig fostóir ionchais é. Cinntigh go bhfuil do CV agus litir chumhdaigh saor ó earráidí gramadaí agus botúin chló. Tógann fostóirí 30 soicind ar an meán chun iarratas a léamh, agus is minic go dtéann iarratais le botúin iontu díreach isteach sa bhosca bruscair. Sula sheolann tú d’iarratas, iarr ar chara nó ar bhall teaghlaigh súil eile a chaitheamh air duit. Má tá d’iarratas scríofa go míchúramach, síleann iliomad fostóirí go bhféadfadh an meon seo teacht i réim i do shaol oibre gairmiúil freisin.
 
Tá an tIdirlíon mar chuid mhór den phróiseas earcaíochta anois, ó poist a fhógairt go dtí iarrthóirí oiriúnacha a chuardach. Baineann go leor fostóirí úsáid as Twitter agus LinkedIn chun folúntais a fhógairt, mar shampla, faoi mar a dhéanann roinnt ball idirnáisiúnta de chuid EURES. Tóg roinnt ama chun próifíl ghairmiúil de chuid LinkedIn a chruthú ag baint úsáide as sonraí ó do CV. Lena chois sin, is maith an smaoineamh é eochairfhocail a úsáid dod’ chuid scileanna agus taithí ar leith, ionas gur féidir le hearcaitheoirí cuardach duit, do chuid sonraí a aimsiú, agus dul i mbun teagmhála leat i ndáil le róil iomchuí.
 
Ag ullmhú don agallamh
 
Tá sé ríthábhachtach do theicníc agallaimh a fhoirbhiú. Cinntigh go bhfuil tú gléasta go cuí agus go bhfuil tú ullmhaithe i gceart trí roinnt taighde a dhéanamh ar an gcuideachta, a héiteas, agus a príomhtháirgí nó seirbhísí. Bain úsáid as láithreán gréasáin an chuideachta agus acmhainní eile, ar nós LinkedIn, chun a thuilleadh eolais a fháil faoin gcuideachta agus faoin agallóir. Éist go cúramach le ceisteanna an agallaimh agus soláthair samplaí úrnua ded’ chuid éachtaí. Mar shampla, tá sé níos oiriúnaí rud ar nós “Bhíos i gceannas ar fhoireann 20 ball foirne a bhain amach a gcuid spriocanna díolacháin gach ráithe” a rá seachas díreach “Bhíos i gceannas ar fhoireann 20 ball foirne”.
 
Ullmhaigh freagraí ar cheisteanna agallaimh coitianta, agus ullmhaigh roinnt ceisteanna ded' chuid féin le cur ar an agallóir. Bíonn éagsúlacht formáidí le hagallaimh an lae inniu, ach cuirfidh formhór agallóirí roinnt ceisteanna bunaithe ar inniúlacht chun éachtaint a fháil ar an gcaoi ina ndéileálfá le agus ina réiteofá cúinsí fíorshaoil. Chun freagairt go héifeachtach, bain úsáid as modh ‘STAR’: Staid, Tasc, An gníomh agus Raon torthaí. Glacfaidh formhór agallóirí leis go léireofar do chuid freagraí fíor-struchtúrtha i do chur chuige i dtreo na hoibre freisin.
 
Léigh a thuilleadh:
 
Cuardaigh Lá Fostaíochta i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
Faigh tuilleadh faisnéise faoi na dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha Eorpacha éagsúla ar Thairseach EURES um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile
 
Cuardaigh i gcomhair poist i mBunachar Sonraí Poist EURES
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh d'fhostóirí
 
Bí le EURES ar Facebook
 
Lean EURES ar Twitter
 
Ceangail le EURES ar LinkedIn
 
Lean EURES ar Google+

 

« Ar Ais