Fócas ar...

“Do chéad phost EURES”: Ag teacht chuig tír cóngarach duit!

Agus a céad bhliain ar an saol bainte amach go rathúil aici, tá an scéim “Do chéad phost EURES” á leathnú chuig ceithre thír bhreise.Más Eorpach óg atá ag lorg poist i dtír eile san AE tú, d'fhéadfadh an sceim a bheith in ann cabhrú leat an post a fháil agus fiú tú a shocrú i dtír nua.
 
Seoladh “Do chéad phost EURES” (YfEj) i 2012, agus tá sé mar aidhm leis an scéim tacaíocht a thabhairt do náisiúnaigh óga AE idir 18 agus 30 bliain d'aois le post a fháil i dtír eile an AE. Seoladh an scéim ar dtús i gceithre thír agus anois cuimsíonn sí aon cheann déag de na Ballstáit. Cé go bhfuil sí á reáchtáil ag seirbhísí fostaíochta sna tíortha sin, tá an scéim oscailte do gach náisiúnach an AE a chomhlíonann na critéir riachtanacha.
 
Dúirt Pieter van Schie, Príomhfheidhmeannach Werkcenter, atá freagrach as feidhmiú na scéime san Ísiltír: “Sílim gur smaoineamh iontach é agus tá mé an-sásta gur roghnaíodh sinn mar cheann de na chéad tíortha eile a bhainfidh úsáid as an scéim. Is iad na daoine óga an acmhainn is luachmhaire atá ag an Eoraip, agus le cúrsaí geilleagair mar atá i láthair na huaire, tá tionscnaimh den chineál seo tábhachtach chun cabhrú le lucht cuardaigh fostaíochta a mheaitseáil le fostóirí ar fud an AE.”

 
“Bhí cruinniú againn sa Bhruiséil le tíortha eile atá ag baint úsáide as an scéim cheana féin agus tríd is tríd bíonn an fhreagairt an-dearfach. D'éisteamar lena gcomhairle agus táimid ag díriú ár n-iarrachtaí ar limistéir ar leith den AE ina bhfuil teagmhálacha agus comhpháirtíochtaí maithe againn.”

 
Cé go raibh Pieter an-dearfach faoin scéim, chuir sé i bhfios go láidir gur gá ionchais a bhainistiú agus gur gá foghlaim ó na tíortha ina bhfuil an scéim curtha i bhfeidhm cheana féin. Dúirt sé, “Maidir leis na fadhbanna a tháinig chun solais, bhí an bainistiú ionchas lárnach. Ní mór dúinn a bheith réalaíoch faoin méid is féidir leis an tionscadal a bhaint amach; tá géarchéim ann maidir le poist do dhaoine óga san Eoraip agus, cé go bhfuil mé dearfach faoin scéim, ní féidir léi gach rud a réiteach. Dá bhrí sin, ní mór dúinn a bheith cúramach faoin tslí ina gcuirfimid an scéim i láthair, go háirithe ar na meáin shóisialta, nó is amhlaidh nach mbeidh an scéim chomh héifeachtach agus is féidir léi a bheith.”
 
Is é Salvatore Chiaia an tOifigeach Tairisceana Domhanda don Ghrúpa GI, seirbhís fostaíochta phríobháideach a fheidhmíonn an scéim YfEj san Iodáil agus i gcúig thír eile den AE. D'aontaigh sé le tuairimí Pieter faoin scéim agus labhair faoin tslí a dtagann sí le fís na heagraíochta maidir le soghluaisteacht idirnáisiúnta a mhéadú agus le dul i ngleic le dífhostaíocht i measc na n-óg, “Ba mhaith linn cabhrú le 500 duine óg ar a laghad chun poist a fháil in SMEanna agus i bhfiontair ilnáisiúnta ar fud na Gearmáine, na Ríochta Aontaithe, na Polainne, na Spáinne, na Rómáine, agus na hIodáile. Is é seo an sprioc a leag an Grúpa GI síos dó féin laistigh den tionscnamh.”
 
Léigh tuilleadh:
 
 
Aimsigh Lá Fostaíochta i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
 
Cuardaigh post i mBunachar Poist EURES
 
Faigh amach céard is féidir le EURES a dhéanamh d’fhostóirí
 
Bí le EURES ar Facebook
 
Lean EURES ar Twitter
 
Ceangail le EURES ar LinkedIn
 
Lean EURES ar Google+

 

Eagarthóireacht déanta ar an téacs go deireadh an: 07/2013


séanadh
"Focus on…" altanna a bhfuil sé mar aidhm acu eolas a chur ar fáil d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair reatha agus treochtaí chun díospóireacht a spreagadh. Ní gá go mbaineann na haltanna le dearcadh an Choimisiúin Eorpaigh.