Fócas ar...

Uno, dos, tres... vier, fünf, sechs: Tugann diancheachtanna sa Ghearmáinis deiseanna nua d'altraí Spáinneacha

Cé go bhféadfadh freagrachtaí altraí a bheith difriúil ó thír go tír, tá coincheap lárnach an tsoláthair chúraim mar an gcéanna ar fud na hEorpa.Tá sé ríthábhachtach a bheith in ann cumarsáid mhaith a dhéanamh le hothair agus, dá bhrí sin, tá sé tábhachtach d'altraí ar mian leo aistriú go tír eile san AE an teanga áitiúil a fhoghlaim.Is féidir le “Do chéad phost EURES” (YfEj) cabhrú trí thacaíocht airgeadais a sholáthar do na ceachtanna teanga agus na costais athlonnaithe.
 
Bhí Laura Gallego Muñoz ar dhuine de 20 altra nua-cháilithe a thosaigh dianchúrsa Gearmáinise sé mhí sa Spáinn. Tá sí tar éis aistriú chun na Gearmáine le cúigear eile óna rang chun tús a chur le hobair ag Vivat, soláthraí Gearmánach de chúram sláinte cónaithe. Tá 11 altra san iomlán ag obair anois sa Ghearmáin, agus triúr eile ag leanúint lena gcuid oibre sa Spáinn. Chuidigh YfEj le Laura agus na haltraí eile: idir chabhrú le ceachtanna teanga a shocrú dóibh, iad a chur i dteagmháil le fostóirí Gearmánacha agus tacaíocht airgeadais a sholáthar chun cabhrú lena gcostais athlonnaithe.
 
Dúirt Laura, “Bhí Comhairleoir EURES ag cuidiú linn agus dár dtreorú i rith an phróisis ar fad. Ba é EURES na Gearmáine, a bhí freagrach freisin as YfEj, a shocraigh an cúrsa Gearmáinise sa Spáinn. D'iarr siad orainn ansin ár Cvanna a sheoladh isteach, a bhí formáidithe againn ar an múnla Europass chun iarratas a dhéanamh ar na poist sa Ghearmáin. Chuala mé ansin go raibh agallamh le Vivat le bheith agam agus chabhraigh an múinteoir Gearmáinise liom ullmhú, cé go raibh aistritheoir le bheith ann chun cuidiú leis an agallamh. Seachtain ina dhiaidh sin, fuair deichniúr againn tairiscint, agus chinn seisear againn an conradh a shíniú. Mar sin, chabhraigh YfEj linn i rith an phróisis earcaíochta ar fad.”
 
Nuair a d’aistrigh Laura agus na haltraí eile idir tíortha, chabhraigh YfEj trí mhaoiniú a sholáthar don aistriú, agus trí thacú leis na SMEanna a bhí ag soláthar na fostaíochta. Tagann sé seo i bhfoirm íocaíocht aon-uaire in aghaidh an fhostaí, a chabhraíonn le próiseas lánpháirtíochta na cuideachta a mhaoiniú.
 
Maidir le conas mar a bhraitheann Laura faoi chónaí sa Ghearmáin, dúirt sí: “Tá sé go hiontach domsa. Tá teanga nua, cultúr nua agus bealach nua oibre á bhfoghlaim agam, agus thar rud ar bith eile, tá aithne á cur agam orm féin. Tá difríochtaí altranais idir an dá thír; sa Spáinn déanann tú staidéar in ollscoil, ach sa Ghearmáin tá an oiliúint níos gairmiúla. Is dóigh liom go bhfuil beagán níos mó freagrachta ar altraí sa Spáinn, ach ar an iomlán tá an obair go mór mar an gcéanna.”
 
 
Léigh tuilleadh:
 
Láithreán gréasáin oifigiúil Do chéad phost EURES
 
Aimsigh Lá Fostaíochta i bhFéilire Imeachtaí EURES
 
 
 
Cuardaigh post i mBunachar Poist EURES
 
Faigh amach céard is feidir le EURES a dhéanamh d’fhostóirí
 
Bí le EURES ar Facebook
 
Lean EURES ar Twitter
 
Ceangail le EURES ar LinkedIn
 
Lean EURES ar Google+

 

Eagarthóireacht déanta ar an téacs go deireadh an: 07/2013


séanadh
"Focus on…" altanna a bhfuil sé mar aidhm acu eolas a chur ar fáil d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair reatha agus treochtaí chun díospóireacht a spreagadh. Ní gá go mbaineann na haltanna le dearcadh an Choimisiúin Eorpaigh.