Faigh cúnamh don rannóg seo

Comhpháirtíochtaí trasteorann EURES

Oberrhein (FR-DE-CH)

Ainm na comhpháirtíochta trasteorann
Oberrhein (FR-DE-CH)
Láithreán Gréasáin
http://www.eures-t-oberrhein.eu
Réigiúin san áireamh

Baineann an Alsáis, cuid de Baden Wurttemberg agus cuid de Phalaitíneacht Dhúiche na Réine leis an bpáirtnéireacht. Tá trí chantún iarthuaisceart na hEilvéise fo-pháirteach sa pháirtnéireacht agus stádas breathnadóra acu.

Cuntas gearr

Cuireadh tús leis an bpáirtnéireacht sa bhliain 1999 agus tá de phríomhaidhmeanna leis an tsaoirse gluaiseachta a chothú d’oibrithe trasteorann an réigiúin, constaicí roimh an ngluaisteacht a mhaolú agus seirbhísí eolais maidir le cúinsí maireachtála agus oibre ar gach taobh de na teorainneacha a chur ar fáil.
Seo a leanas bearta na páirtnéireachta:
- Eolas maidir leis na nithe seo a leanas a thiomsú:
- An margadh saothair trasteorann (earnálacha gairme ina bhfuil éileamh nó ganntanas folúntas poist iontu a thabhairt chun suntais. Baineann leis sin chomh maith na riachtanais éagsúla ar dhá thaobh na teorann a shonrú):
- Na constaicí atá roimh an ngluaisteacht faoi láthair agus na bearta a d’fhéadfaí a dhéanamh d’fhonn iad a mhaolú nó a ghlanadh as an mbealach.
- Eolas a chur ar fáil d’oibrithe trasteorann faoi chúinsí oibre agus maireachtála agus faoi na rialacháin éagsúla (cánachas, pinsin, árachas sóisialta...) atá i bhfeidhm sa réigiún.
- Eolas a chur ar fáil trí na seirbhísí fostaíochta, na páirtnéirí sóisialta agus na húdaráis áitiúla faoi fholúntais poist agus faoi dheiseanna oiliúna sa limistéar críochantachta.
- Suíomh gréasáin a chruthú ar a mbeadh bunachar sonraí faoi dheiseanna socrúchán sealadach arna gcur ar fáil ag comhlachtaí sa limistéar críochantachta margaidh saothair.
- Oiliúint ghairme a chur chun cinn bunaithe ar an réigiún críochantachta.
- Oiliúint ghairme a chur ar bun ar fud an réigiúin d’fhonn fadhbanna maidir le ganntanas scileanna in earnálacha éagsúla agus ceirdeanna áirithe a réiteach.
- Fóram a chur ar fáil don chaidreamh idir na páirtnéirí sóisialta.

Comhpháirtithe

- Cumainn fostóirí as an Alsáis (Medef Alsace), Baden Wurttemburg (Landesvereinigung Baden-Württembergischer Arbeitgeberverbände) agus Palaitíneacht Dhúiche na Réine (Landesvereinigung Rheinland-Pfälzischer Unternehmerverbände).
- Comhairlí Ceardchumann Idir-réigiúnacha (CSI Dreiländereck agus CSI Euregio).
- Seirbhísí Fostaíochta Poiblí Áitiúla (ANPE Alsace agus Bundesanstalt für Arbeit).
- Údaráis áitiúla in Baden Wurttemberg, i bPalaitíneacht Dhúiche na Réine agus san Alsáis.

Comhordaitheoir 
Laura Maillard
Seoladh: Hölderlinstr. 36, DE - 70174 Stuttgart
Teileafón: +49 (0)711 941-1271
Seoladh ríomhphoist: laura.maillard@eures-t.eu