Faigh cúnamh don rannóg seo

Comhpháirtíochtaí trasteorann EURES

Northern Ireland/Ireland (IE-UK)

Ainm na comhpháirtíochta trasteorann
Northern Ireland/Ireland (IE-UK)
Láithreán Gréasáin
http://www.eures-crossborder.org
Réigiúin san áireamh

Clúdaíonn an Chomhpháirtíocht Tuaisceart Éireann ar fad agus contaetha na teorann i bPoblacht na hÉireann (An Lú, An Cabhán, Dún na nGall, Sligeach agus Liatroim).

Cuntas gearr

Bunaíodh an Chomhpháirtíocht Trasteorann EURES (Seirbhísí Fostaíochta na hEORpa) chun cúrsaí a éascú dóibh siúd go mba mhaith leo comaitéireacht a dhéanamh gach lá nó gach seachtain thar na teorann chun beatha a shaothrú. Déanann sí é seo trí iarracht a dhéanamh cuid de na constaicí a thagann os comhair an duine a shárú.
Díríonn sí isteach ar na bearnaí eolais ach go háirithe. Mar shampla, an lucht cuardaigh fostaíochta nach bhfuil eolas acu ar na deiseanna fostaíochta agus oiliúna atá ann ar an taobh eile den teorainn, ar mhodh oibre an chórais cánachais nó an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ar a dteidlíochtaí slándála sóisialaí má ghlacann siad le post.
Chomh maith leis sin tá sí mar aidhm ag an gComhpháirtíocht cúnamh a thabhairt d’fhostóirí trí rochtain ar réimse níos leithne de lucht oibre a chur ar fáil dóibh i.e. an lucht cuardaigh fostaíochta a bhfuil cónaí orthu ar an taobh eile den teorainn. Cuirtear comhairle ar fáil d’fhostóirí ar réimse ceisteanna a bhaineann le earcaíocht trasteorann.

Comhpháirtithe

Is iad seo (in ord aibítre):

  • An Roinn Coimirce Sóisialta (RCS)
  • Confederation of British Industry (CBI) (Cónaidhm Thionscail na Breataine)
  • Department for Employment and Learning (DEL) (An Roinn Fostaíochta agus Foghlama)
  • Dundalk Chamber of Commerce (Comhlachas Tráchtála Dhún Dealgan)
  • Irish Business and Employers Confederation (IBEC) (Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann)
  • Irish Congress of Trade Unions (ICTU) (Comhdháil na gCeardchumann)
  • Londonderry Chamber of Commerce (Comhlachas Tráchtála Dhoire)
Comhordaitheoir 
Dympna Boyle
Seoladh: EURES Cross Border Coordinator, Department of Social Protection, Dundalk
Teileafón: +353 429392671
Seoladh ríomhphoist: dympna.boyle@welfare.ie