Faigh cúnamh don rannóg seo

Comhpháirtíochtaí trasteorann EURES

Galicia/Região Norte (ES-PT)

Ainm na comhpháirtíochta trasteorann
Galicia/Região Norte (ES-PT)
Láithreán Gréasáin
http://www.eures-norteportugal-galicia.org
Réigiúin san áireamh

Leathnaíonn an struchtúr trasteorann trasna na gcúigí Ourense agus Pontevedra (an Ghailís, an Spáinn) agus na bhfo-réigiún Minho-Lima, Cávado, Ave agus Tâmega (Tuaisceart na Portaingéile).

Cuntas gearr

Bunaíodh an chomhpháirtíocht trasteorann sa bhliain 1997. Tá sí bainteach le sraith tionscnamh atá dírithe ar shoghluiseacht trasteorann a éascú d’oibrithe agus fostaithe i réigiún Eorpach na Gailíse-Thuaisceart na Portaingéile, ag athrú an limistéir gheografaigh ina mhargadh aonair fostaíochta.

Ó thús na comhpháirtíochta, tá an méid seo a leanas bainte amach:
- cruthú an ghréasáin ‘Conselleiros EURES’ [Sainchomhairleoirí EURES], speisialtóirí i soghluaiseacht trasteorann agus thrasnáisiúnta ó na heagraíochtaí comhpháirtíochta éagsúla (Xunta de Galicia, IEFP, Univerdade de Vigo, ACISAT – féach thíos), a sholáthraíonn seirbhísí socrúcháin, faisnéise agus comhairle do lucht cuardaigh fostaíochta, oibrithe agus fostóirí i réigiún teorann na Gailíse-Thuaisceart na Portaingéile;
- foilsiú cáipéisí agus faisnéise maidir le ceisteanna a bhain go sonrach le soghluaisecht trasteorann (slándáil shóisialta, cánacha, dífhostaíocht, aitheantas do cháilíochtaí, ag bunú do ghnó féin, srl.);
- seimineáir agus comhdhálacha eagraithe ar chearta agus oibleagáidí na n-oibrithe agus na bhfostóirí atá bainteach le gnóthaí sa réigiún trasteorann;
- cúrsaí gairmoiliúna trasteorann a reáchtáil do dhaoine atá dífhostaithe;
- anailís déanta ar shonraí maidir le riachtanais an mhargaidh shaothair thrasteorann, sreabhadh na n-oibrithe trasteorann, agus constaicí soghluaiseachta;
- grúpaí oibre buana bunaithe, ag cuimsiú feidhmeannach agus speisialtóirí ó fhorais cosúil le Slándáil Shóisialta, an Fhoireann Chigireachta Saothair agus an Hacienda de Galicia y Portugal [Státchiste na Gailíse agus na Portaingéile], chun constaicí soghluaiseachta a aithint agus na bearta atá riachtanach chun iad seo a shárú a fhorfheidhmiú.

Tá doiciméid, staidéir agus faisnéis eile, a chuimsíonn staidéir atá déanta agus críochnaithe, ar fáil ó oifigí na n-eagraíochtaí comhpháirtíochta, ón láithreán gréasáin thuas, nó ar CD-ROM.

Comhpháirtithe

- Instituto do Emprego e Formaçao Profissional (IEFP) [Seirbhís Fostaíochta Phoiblí na Portaingéile]
- Xunta de Galicia [Rialtas Uathrialach na Gailíse]
- Servicio Público de Empleo Estatal – Instituto de Empleo (INEM) [Oifig Náisiúnta Fostaíochta na Spáinne]
- Consello Sindical Interrexional Galicia-Norte de Portugal [Comhairle Idir-Réigiúnach Ceardchumann na Gailíse-Thuaisceart na Portaingéile]:
- Unión General de Trabajadores de Galicia [Aontas Ginearálta Oibrithe naGailíse]
- Sindicato Nacional Comisións Obreiras de Galicia [Cónaidhm Náisiúnta Aontas Oibrithe na Gailíse]
- União Geral de Trabalhadores de Portugal [Aontas Ginearálta Oibrithe na Portaingéile]
- Confederação Geral de Trabalhadores Portugueses [Cónaidhm Ghinearálta na nOibrithe Portaingéileacha]
- Associação Industrial do Minho [Cumann Tionsclaíochta Minho]
- Associação Empresarial de Viana do Castelo [Cumann Gnó Viana do Castelo]
- União Empresarial do Vale do Minho [Cónaidhm Ghnó Vale do Minho]
- Associação Empresarial do Alto Tâmega (ACISAT) [Cumann Gnó Alto Tâmega]
- Confederación de Empresários de Galicia [Cónaidhm na bhFostóirí Gailíseacha]
- Comunidade Intermunicipal do Vale do Minho [Cumann Idirbhardasach Vale do Minho]
- Comunidade Urbana VALIMAR [Pobal Uirbeach VALIMAR]
- Federación Galega de Municipios e Provincias [Cónaidhm na mBardas agus na gCúigí Gailíseacha]
- Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal [Cumann Fostaíochta na Gailíse-Thuaisceart na Portaingéile]:
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte [An Coimisiún um Chomhordúchán agus Forbairt Réigiúnach an Tuaiscirt]
- Secretaria Xeral de Relacións Exteriores-Xunta de Galicia [An Rúnaíocht Ghinearálta um Ghnóthaí Eachtracha -Rialtas Uathrialach na Gailíset]
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte [An Coimisiún um Chomhordúchán agus Forbairt Réigiúnach an Tuaiscirt]
- Universidade de Vigo [Ollscoil Vigo]
- Universidade de Minho [Ollscoil Minho]

Comhordaitheoir 
Teresa Gonzàlez Ventin
Seoladh: Ed. Antiga Alfândega, Avenida de Espanha, P-4930 Valença
Teileafón: +351.251.82.61.05
Facs: +351.251.82.61.04
Seoladh ríomhphoist: teresa.ventin@iefp.pt