Faigh cúnamh don rannóg seo

Comhpháirtíochtaí trasteorann EURES

Danubius (SK-HU)

Ainm na comhpháirtíochta trasteorann
Danubius (SK-HU)
Láithreán Gréasáin
http://www.eures-t-danubius.eu
Réigiúin san áireamh
Poblacht na Slóvaice – ceithre dhúiche: Komárno, Dunajská Streda, Nové Zámky, Levice An Ungáir – trí réigiún: Tras-Danóibe Thiar, Tras-Danóibe Láir,An Ungáir Láir
Cuntas gearr
Cuimsíonn comhpháirtíocht na Danóibe achar thart ar 10,000 ciliméadar cearnaithe le níos mó ná 1.2 milliún áitritheoirí le hais teorainn thiar-theas na Slóvaice agus teorainn thiar-thuaidh na hUngáire, ar dhá thaobh na Danóibe. Tá sé ar an gcéad EURES-T idir dhá Bhallstát nua de chuid an AE. Tá na margaí saothair ón dá thír chomhpháirtí idirnasctha leis na blianta fada agus soghluaisteacht na n-oibrithe tacaithe ag conradh idir-rialtasach 1999 ar fhostaíocht frithpháirteach na saoránach. Mar sin féin, tá méadú tagtha ar an trácht trasteorann ón tSlóvaic go dtí an Ungáir go háirithe ó mhí na Bealtaine 2004, nuair a chuaigh an dá thír isteach san Aontas Eorpach agus scaoileadh riachtanas na gceadúnas oibre a bhíodh ar fhostaithe eachtracha de chuid na tíortha comharsana. Chuir an fhorbairt seo iallach ar pháirtithe EURES-T Danubius a bhunú. Síníodh Comhaontú Creatlaí i mí na Nollag 2006. I gcloí leis na páirtithe sóisialta agus oifigí saothair rannpháirteacha, agus i gcloí lena gcuid freagrachtaí ar na leibhéil náisiúnta agus trasteorann, déanann na páirtithe conartha iarracht chun na comhspriocanna a bhaint amach sna réimsí seo a leanas:
 1. chun iarratasóirí a chur ar an eolas d’fhostaíocht, iad siúd le suim acu i bhfostaíocht agus fostóirí agus úsáideoirí eile maidir leis na coinníollacha oibre agus maireachtála ar an dá thaobh den teorainn;
 2. chun tacú le malartú faisnéise maidir le héileamh agus soláthar na ndeiseanna saothair i limistéar na teorann trí theagmhálacha rialta agus díreach idir chomhairleoirí EURES na seirbhísí fostaíochta conartha, ach aird á thabhairt ar an reachtaíocht a rialaíonn láimhseáil na sonraí pearsanta ag an am céanna;
 3. chun forbairt a dhéanamh ar chaidreamh sóisialta ar an leibhéal trasteorann, chun faisnéis a mhalartú maidir le forbairt an mhargaidh saothair agus chun tacú leis an mbainistíocht chomhchuibhithe, a thuarfaidh na deiseanna saothair, ach aird á thabhairt ar an reachtaíocht a rialaíonn láimhseáil na sonraí pearsanta ag an am céanna;
 4. chun cur le forbairt na dtairiscintí oiliúna gairmiúla ar an leibhéal trasteorann.
Comhpháirtithe
 • Príomh-Oifig Saothair, Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh sa Bhratasláiv
 • Príomh-Oifig Saothair, Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh i Dunajská Streda
 • Príomh-Oifig Saothair, Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh i Nove Zámky
 • Príomh-Oifig Saothair, Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh i Komárno
 • Príomh-Oifig Saothair, Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh i Levice
 • Comhairle Réigiúnach na gCeardchumann/KOZ de chuid réigiúin Nitra agus Trnava
 • Oifig Réigiúnach an AZZZ SR (Cónaidhm Cumainn Fhostóirí Phoblacht na Slóvaice) i Trnava
 • Oifig Náisiúnta Fostaíochta i mBúdaipeist
 • Oifig Saothair Réigiúnach Tras-Danóibe Thiar i Győr
 • Oifig Saothair Réigiúnach Tras-Danóibe Láir i Székesfehérvár
 • Oifig Saothair Réigiúnach na hUngáire Láir i mBúdaipeist
 • Ionadú Réigiúnach na hUngáire Láir de Chomhairle na nÁbhar Fostaíochta, taobh na bhfostóirí
 • Ionadú Réigiúnach na hUngáire Láir de Chomhairle na nÁbhar Fostaíochta, taobh na bhfostaithe
 • Ionadú Réigiúnach Tras-Danóibe Láir de Chomhairle na nÁbhar Fostaíochta, taobh na bhfostóirí
 • Ionadú Réigiúnach Tras-Danóibe Láir de Chomhairle na nÁbhar Fostaíochta, taobh na bhfostaithe
 • Ionadú Réigiúnach Tras-Danóibe Thiar de Chomhairle na nÁbhar Fostaíochta, taobh na bhfostóirí
 • Ionadú Réigiúnach Tras-Danóibe Thiar de Chomhairle na nÁbhar Fostaíochta, taobh na bhfostaithe
Comhordaitheoir 
Edita Bertová
Seoladh: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovakia, Biskupa Királya 30, SK - 94501 Komárno
Teileafón: +421 35 2442309
Facs: +421 35 7732170
Seoladh ríomhphoist: eures.t.danubius@gmail.com