Faigh cúnamh don rannóg seo

Comhpháirtíochtaí trasteorann EURES

EuresChannel (BE-FR-UK)

Ainm na comhpháirtíochta trasteorann
EuresChannel (BE-FR-UK)
Láithreán Gréasáin
http://www.eureschannel.org
Réigiúin san áireamh

Ceantar Iarthar Fhlóndrais agus Hainaut na Beilge, réigiún Nord/Pas-de-Calais na Fraince agus Kent na Ríochta Aontaithe atá in EuresChannel.

Cuntas gearr

Ba é EuresMhuir nIocht an chéad réigiún trasteorann EURES a bunaíodh. Tá an pháirtnéireacht idir Hainault, Nord/Pas-de-Calais agus Iarthar Fhlóndrais ar siúl ón mbliain1991. Tháinig Kent isteach ann sa bhliain 1992.
Is limistéar den tábhacht ata anseo ó thaobh eacnamaíochta agus straitéise de mar gheall ar an TGV, na báid farantóireachta agus Tollán Mhuir nIocht. Thug an pháirtnéireacht faoi bhearta éagsúla d’fhonn cuidiú le daoine ar mian leo oibriú nó oiliúint a fháil taobh thall de theorainn. Cuidíonn sé chomh maith le fostóirí ar spéis leo an earcaíocht thar teorainn isteach. Tá meitheal comhairleoirí oilte EURES curtha ar bun ag an bpáirtnéireacht agus cuireann siadsan eolas agus comhairle ar fáil dóibh siúd atá ag lorg poist agus d’fhostóirí.
Seo a leanas gníomhartha na páirtnéireachta:
- cuidiú le fáil a bheith ar “seirbhísí náisiúnta”,
- ceardlanna a eagrú do dhaoine atá ag lorg poist agus seisiúin eolais a chur ar bun d’oibrithe trasteorann,
- cuidiú leis an malartú ar thairiscintí agus ar iarratais poist,
- eolas a chur ar fáil maidir le cúinsí maireachtála agus oibre sna ceithre réigiún,
- treisiú le polasaí oiliúna trína bhféachtar le soirbhiú don ghluaisteacht trasteorann,
- malartú eolais faoin sárchleachtas,
- figiúirí tábhachtacha a chur ar fáil d’fhostóirí chomh maith le heolas faoi chostais saothair agus reachtaíocht den tábhacht.

Comhpháirtithe

Is gréasán é EuresMhuir nIocht atá ag brath ar chomhoibriú deonach na gcomhaltaí. Ar an gcaoi chéanna a bhfuil teanga agus cultúr ar leith ag baint le gach réigiún ann, tá an ilghnéitheacht ina tréith láidir sa pháirtnéireacht a bhaineann le EuresMhuir nIocht:
- na seirbhísí fostaíochta poiblí sna réigiúin Nord/Pas-de-Calais, Iarthar Fhlóndrais, Hainaut agus Kent: ANPE, FOREM, VDAB agus South Kent College arna cheapadh ag Employment Services of Kent.
- an Chomhairle Ceardchumann Idirnáisiúnta trína ngrúpáltar na ceardchumainn as na 4 réigiún: Hainaut, Nord/Pas-de-Calais, Iarthar Fhlóndrais agus Kent: ABVV, FGTB, ACV, CSC, CFDT, FO, CGT agus TUC.
- Eagraíochtaí na bhfostóirí as na 4 réigiún: UCM, Cité et Entreprises agus UNIZO Regio Kortrijk

Comhordaitheoir 
Inge Peeraer
Seoladh: Koning Albert I-laan 1.2, BE - 8020 Sint-Michiels, Bruges
Teileafón: +32 474840043
Facs: +32 50 34 42 39
Seoladh ríomhphoist: inge.peeraer@vdab.be